c

Framtidens energilösningar på plats idag

Genom Skanskas samarbete med E.ON tas helhetslösningar fram för nästa generations hållbara byggnader. Bygg- och anläggningssektorn står för nästan 40% av alla energirelaterade koldioxidutsläpp i världen.

Bild på Hyllie Terrass
1 av 4 Hyllie Terrass
Bild på Stefan Andersson
2 av 4 Stefan Andersson
Bild på Tomas Roos
3 av 4 Tomas Roos
Grafisk bild över en helhetslösning
4 av 4 En helhetslösning som visar E.ON Next systemet. Grafik: E.ON

Skanskas mål är att bli klimatneutrala över hela värdekedjan 2045. Kombinationen av innovativa energilösningar i samarbetet med E.ON, gör att Skanskas byggnad Hyllie Terrass i Malmö bland annat:

  • Blir klimatneutral med 100% förnybar energi från olika källor.
  • Kan lagra energi i batterier från bland annat solpaneler.
  • Kan använda batterierna som en flexibel reserv och använda energin där det behövs.
  • Kan sälja vidare överskottsel från batterierna vidare ut till det lokala elnätet där grannarna kan ta del av den.

Dagens bygge blir framtidens arv

Med dagens innovationer kommer man kunna göra bostads- och kontorshus mer självständiga och hållbara inom både reglering och lagring av energi. En metod för att göra Hyllie Terrass klimatneutral heter frekvensreglering och tekniken bakom innebär i korthet att när energifrekvensen går under sin gräns, bidrar energibatterier med en del av det tillskott som behövs i nätet för stunden. Resultatet blir en hållbar och mer cirkulär energikonsumtion. Batterierna kan även laddas med energi från elnätet och användas som en flexibel effektreserv. Den här metoden finns redan hos elproducenter men nu är det dags för konsumenter att ta del av den.

Så skapas Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad

Skanska och E.ON har tagit fram en skräddarsydd energilösning för Hyllie Terrass – allt för att framtidssäkra byggnaden och göra den till Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad.

– E.ON agerar kraftfullt i energiomställningen, där klimatneutrala energilösningar är en självklarhet och utvecklingen av klimatpositiva lösningar blir allt vanligare, säger Rikard Henriksson, försäljningschef på E.ON i Malmö. För att klara denna tuffa certifiering krävs ett helhetstänk där alla inblandade aktörer samarbetar för att minimera byggnadens klimatavtryck från början till slut.

E.ON Next energilösning är anpassad för Hyllie Terrass höga klimatmål. Hyllie Terrass använder allt från solceller och laddstationer, till molnbaserade energitjänster och batterilagring för att optimera energieffektiviseringen och maxa hållbarheten. I Hyllie Terrass innebär det att all energi som försörjer byggnaden kommer vara 100% förnybar och nästan helt lokalt producerad. En viktig punkt i energiarbetet har även varit möjligheten att byggnaden ska kunna lagra energi och använda den där den gör som mest klimatnytta. Även funktionen att lagra energi och kunna dela med sig av den i elnätet till grannar är ett stort och viktigt steg i energiarbetet.

Tomas Roos, teknikansvarig Skanska Öresund och Stefan Andersson, projektutvecklingschef, berättar hur Skanska arbetat med energilösningar:

—    Vi på Skanska Öresund har länge jobbat med miljö och hållbarhet och varit duktiga på att ta helhetsgrepp och se hur saker hänger ihop. Lärandet och kunskapen om att minska byggnadernas klimatavtryck är en drivkraft.

Vi har under många år haft ett samarbete med E.ON kring energilösningar, så som arbetet med Smarta Nät fram till nu och E.ON Next. Mycket av arbetet bygger på att våra fastigheter skall vara en del av energisystemet och dela med sig av överskott till andra, till exempel bostäder, och på sikt få del av andras överskott från exempelvis solceller. Efter varje genomfört projekt försöker vi se hur nästa steg skall se ut för att höja vår självförsörjandegrad så mycket som möjligt.

Kan man kalla detta cirkulär energikultur?

—    All energi som försörjer Hyllie Terrass (el, värme och kyla) kommer att vara 100% förnybar, och nästan all energi kommer dessutom att vara lokalt producerad. Vi har även så kallad additionellt förnybar energi som innebär att E.ON tillför lika mycket ny förnybar energi i det totala systemet som Hyllie Terrass tar ut.

Varför det är viktigt att kunna lagra och dela energi?

—    Att lagra och dela energi, och att använda energin där den gör som mest klimatnytta är också en spännande innovation. Just genom att använda energin där den behövs som mest, genom att vara en del av ett större energisystem och inte att fastigheten är en solitär, gör att man kan minska effekttopparna i energisystemen och därigenom kanske slipper att starta upp fossilbaserade reservkraftverk. Genom att utnyttja tillgängliga resurser bättre genom att ”låna av varandra”, skapas ett effektivare utnyttjande av tillgängliga systemresurser.

"Genom att utnyttja tillgängliga resurser bättre genom att 'låna av varandra', skapas ett effektivare utnyttjande av tillgängliga systemresurser" 

Tomas Roos, tekniskansvarig, Skanska Öresund

Varför är det bra med lokalt producerad energi?

—    En del av energiförsörjningsproblemet är överföringskapaciteten. På nationell nivå har vi ett överskott i produktionen i norra Sverige, men kapaciteten att transportera denna energi till södra Sverige är begränsad. Kan vi producera energi lokalt så belastar vi inte denna överföring, Dessutom så innebär all överföring av energi energiförluster, vilket minskar om avståndet är kortare. Bara vinster med att producera lokalt med andra ord.

Att nå fram till, och över, utsatta klimatmål

Alla beräkningar för klimatnyttan sker efter Sweden Green Building Councils NollC02-certifierings-manual. Hyllie Terrass har även uppmärksammats för sina klimatinnovationer genom att bli finalist i Sweden Green Building Awards 2022 i kategorin Årets NollC02-projekt! Sweden Green Building Awards delas ut varje år i syfte att lyfta projekt, aktörer och individer som på ett utmärkt sätt bidragit och inspirerat till ett hållbart samhällsbyggande.

-  Att aktivt göra allt vi kan för att öka omställningstakten och främja klimatneutralitet är ett måste. I dag är frågan om effektivisering och hållbarhet mer aktuell än någonsin, säger Lotta Werner Flyborg, VD Sweden Green Building Council.

Självklart arbetar Skanska vidare med sina klimatmål och ser det nationella målet med att Sverige ska ha netto-nollutstläpp av växthusgaser 2045, inte bara som en utmaning utan som en möjlighet för framtiden. Här finns chans att vara med och strukturera om byggnadskulturen och sättet hur industrin arbetar med teknik, återbruk och nya material. Sverige växer och Skanska ska vara med hela vägen. För att verka för en hållbar framtid kräver det att man började arbetet igår.

Senast uppdaterad: 2022-11-08

Rekommenderad läsning