c

Slussen, Stockholm

 • Från tornkranen på Slussenprojektet breder det ut sig en fantastisk utsikt.
 • Vy inåt Mälaren från den mäktiga tornkranen på Slussen.
 • Det här är kranförarens arbetsplats högt uppe i luften ovanför Slussen.
 • Högre än så här kommer man inte på Slussens tornkran.
 • Pontoner under vintern
 • Södermalm under vintern
 • Slussen från ovan i slutet av augusti 2016
 • Rivning vid gamla Debaser på Slussplan, augusti 2016
 • Rivning vid Slusskanalen, september 2016
 • Rivning Södra Järngraven nära bussterminalen, september 2016
 • Arkeologiutgrävningar på Katarinavägen, oktober 2016
 • Visionsbild: Vy över Katarinahissen och Katarinaparken (Källa: Foster + Partners 2014)
 • Visionsbild: Vy från terrasserna på Södermalm (Källa: Foster + Partners 2014)
 • Visionsbild: Utsikt över vattentorget och Gamla stan från byggnaden på Södermalmstorg (Källa: Foster + Partners 2014)
 • Utsikten är fantastisk från Slussens arbetsplats.
 • Det sker mycket pålning under projektets gång.
 • Från Slussens tunnelbanenedgång kan man följa arbetet.
 • Slussen anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare.

Knutpunkt, mötesplats och säkrat dricksvatten

Sedan 1642 har en sluss funnits mellan Södermalm och Gamla stan i Stockholm. Fyra gånger har den byggts om. Nuvarande anläggning byggdes på 1930-talet men är nu utsliten. Problem med grundläggningen, vittrande betong och rostande armering gör att Slussen måste rivas och byggas om från grunden. Stockholms stad äger ombyggnadsprojektet, och Skanska genomför ett antal större entreprenader i samarbete med Staden.

I och med ombyggnaden anpassas Slussen för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare. Tre områden lyfts fram särskilt:

 • Fler mötesplatser
 • Mer plats för gående, cyklister och kollektivtrafik
 • Bättre vattenreglering av Mälaren, vilket säkrar vattenkvaliteten för dricksvattentäkten Mälaren.

Ombyggnaden av Slussen är uppdelad i ungefär 25 delprojekt. Skanska har tilldelats ett antal stora uppdrag:

 • Slussanläggning med kajer
 • En konstbyggnad
 • Huvudbro över Söderström
 • Avbördningsluckor

De två största uppdragen genomförs i utökad samverkan med beställaren. Själva byggarbetena påbörjades sommaren 2016 och beräknas vara klara 2022. Först rivs ned östra delen av Slussen, och området förbereds för den nya, guldfärgade huvudbron, som ska vara på plats 2020. Grundläggning och konstruktion för den nya slussen genomförs också under denna period.

När väl den nya huvudbron har tagits i bruk påbörjas etapp 2, då den västra bro rivs och kajarbeten genomförs på mälarsidan av Slussen.

Fakta om Slussen

Varje dag tappas vatten motsvarande 27 fyllda Globen genom Slussen, från Mälaren till Saltsjön (källa Stockholms hamnar). Efter ombyggnaden femdubblas möjlig avtappningsvolym genom Slussen.
 
Trafik genom Slussen per dygn:

 • 30 000 bilister
 • 60 000 stadsbussresenärer
 • 70 000 Nacka/Värmdöbussresenärer
 • 26 000 cyklister
 • 23 000 gående
 • 270 000 T-baneresenärer

Läs mer om Slussenprojektet på Stockholm stads hemsida www.stockholm.se/slussen.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects