c

Slussen, Stockholm

 • Cyklister på cykelbanan som går under den guldgula Slussenbron, till höger en plattbelagd gångväg utmed Saltsjön. I bakgrunden skymtar siluetten av Gamla stan.
 • Slussen från ovan med bussar som trafikerar bron och byggkranar i Saltsjön intill.
 • Den guldfärgade undersidan på Slussbron speglar sig vacker i den vattenfyllda slusskanalen.
 • Lyftkran på vattnet lyfter och transporterar en gigantisk lucka i stål på 75 ton. I bakgrunden syns byggprojektet Slussen i Stockholm.
 • Montering av den 38 meter långa stålluckan i en på vatten tömd slusskanal
 • Transport av den västra delen av slusskanalen in till Stadsgårdskajen. Slusskanalen är delad i två längsgående delar för att möjliggöra senare intransport via Hammarbykanalen till Slussen på Mälarsidan. Enligt planen kommer båtar att kunna slussa genom den nya slusskanalen från 2024.
 • Slusskanalens båda halvor inspekteras av dykare innan vidare transport till Stadsgårdskajen. Hela betongkonstruktionen är 59 meter lång och 24 meter bred med en total vikt på 5400 ton.
 • Slusskanalens delar transporteras på sänkpråm från Värtahamnen för sjösättning vid Loudden och vidare transport till Slussen-projektet. Kanalhalvorna sammanfogas på plats när de kommit till Slussens Mälarsida. Begränsningen är Centralbron samt tunnelbanebroarna därav transport av slusskanalen i två delar.
 • Skanska testar en ny lösning med solceller på byggbodarnas. Om försöket faller väl ut kan det bli en standardlösning för företagets alla etableringar inom ett par år.
 • Projektet med solceller på byggbodarnas tak stöds av Bra Miljöval och kan på sikt minska både effektuttag och klimatpåverkan.
 • Den nyöppnade Slussbron upplyst och sedd från ovan.
 • Trafiken släpptes på över nya Slussbron tidigt på morgonen den 25 oktober 2020.
 • Anvisningar i gatan visar trafikanterna rätt.
 • Slussbron sedd från kranen.
 • Handledaren och räcket är specialtillverkade.
 • Bron sedd från arbetsplatsen.
 • Vattnet speglar sig i bron.
 • Uppfart från Stadsgårdsleden.
 • Den gyllene bron är på plats med 10 millimeters marginal.
 • Slussenbron i morgonljus sedd underifrån.
 • Vy över brofästet mot Södermalm.
 • Vy över brofästet mot Gamla stan.
 • Bron bogseras och dras närmare sin slutliga placering.
 • Förflyttningen av bron genomförs med största noggrannhet.
 • Bron är en rejäl pjäs med en beräknad livslängd på minst 120 år.
 • Bogsering av bron in till kajen.
 • Fartyget är sänkt till lägsta nivå och förbereds för att bogsera bron och pontonerna av fartyget och till kaj
 • Nu är den här. Välkommen Stockholms gyllene Slussenbro!
 • Nya slussenbron är nära sitt mål, här i inloppet till Stockholm.
 • Nya Slussenbron skapar stort intresse när den närmar sig Stockholm.
 • Slussenbrons färd genom skärgården i fågelperspektiv.
 • Fartyget med nya Slussenbron passerar Oxdjupet, Rindö, på väg in mot Stockholm 11 mars 2020.
 • Den gyllene bron på sin båtfärd genom Stockholms skärgård 11 mars 2020.
 • Pontonerna med bron flöts in på ett nedsänkbart skepp, ett så kallat semi-submersible transport ship som sedan tar hela bron över havet till Stockholm. Källa för bilder: Foster+Partners Perry Ip
 • Den färdiga bron lyftes över till två pontoner med hjälp av två traverskranar som tar 2000 ton vardera. Källa för bilder: Foster+Partners Perry Ip
 • Att bygga och transportera bron i ett stycke ger flera fördelar. Man slipper en omlastning av bron till en lanseringspråm i Stockholm, och kvaliteten blir högre när skarvningen av de olika delarna kan ske under optimala förhållanden skyddat i en verkstad. Källa för bilder: Foster+Partners Perry Ip
 • En form rymmer ca 100 m3 undervattensbetong som gjuts med mastpump från land eller med storslang pump från pontoner.
 • Från tornkranen på Slussenprojektet breder en fantastisk utsikt ut sig.
 • Vy inåt Mälaren från den mäktiga tornkranen på Slussen.
 • Det här är kranförarens arbetsplats högt uppe i luften ovanför Slussen.
 • Visionsbild: Utsikt över vattentorget och Gamla stan från byggnaden på Södermalmstorg (Källa: White arkitekter)
 • Högre än så här kommer man inte på Slussens tornkran.
 • Pontoner under vintern
 • Södermalm under vintern
 • Slussen från ovan i slutet av augusti 2016
 • Rivning vid gamla Debaser på Slussplan, augusti 2016
 • Rivning vid Slusskanalen, september 2016
 • Rivning Södra Järngraven nära bussterminalen, september 2016
 • Arkeologiutgrävningar på Katarinavägen, oktober 2016
 • Visionsbild: Vy över Katarinahissen och Katarinaparken (Källa: White arkitekter)
 • Visionsbild: Vy från terrasserna på Södermalm (Källa: White arkitekter)
 • Utsikten är fantastisk från Slussens arbetsplats.
 • Det sker mycket pålning under projektets gång.
 • Från Slussens tunnelbanenedgång kan man följa arbetet.
 • Slussen anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare.
 • Formen sänks ner till 7 meters djup där den hänger på nya pålar.
 • Fundamentesformen väger 20 ton och armerad i rostfritt stål.

Östra lågbron öppen

Den 28 november 2022 öpnnades den östra lågbron för gång- och cykeltrafikanter. Konstruktionen för broöppningen består av fyra vridarmar som ger en snabb och smidig passage för båtarna genom Slussen.

Namngivning av Victoriaslussen

Dem 31 augusti 2022 tas den första avbördningskanalen i bruk mellan Mälaren och Saltsjön vid Slussen, Stockholm. I samband med detta anordnas en ceremoni där den nya slussen får sitt namn Victoriaslussen, i närvaro av H.K.H Kronprinsessan Victoria.
Läs mer på Stockholms stads webbplats.

Slussbron invigdes den 25 oktober 2020

Söndagen den 25 oktober 2020 invigdes Slussbron av H.M Konungen och H.K.H. Kronprinsessan. 

På grund av corona var invigningen inte tillgänglig för allmänheten på plats. Däremot bjöd Stockholms Stad in till en digital invigning. På så sätt kunde många på ett säkert sätt följa denna unika händelse i stadens historia och milstolpe i Projekt Slussen. Programmet för invigningen innehöll ett fullspäckat schema med intressanta gäster, musik, tävlingar och avslutades med en invigningsceremoni då bron invigdes av H.M. Konungen och H.K.H. Kronprinsessan. 

www.guldfestslussen.se gick det att följa den digitala broinvigningen i en livestream. 

Bron öppnades för trafik måndagen den 26 oktober 2020 kl 05:00.

Fas två i Slussenprojektet 

När den nya bron tas i bruk går man in i fas två i slussenprojektet.

Allt sedan den östra bron revs för snart fyra år sedan, där den nya bron ligger i dag, har den västra bron fått ta all trafik. När trafiken nu läggs om, påbörjas rivningen av den västra bron. Direkt efter att den nya bron tas i bruk den 26 oktober startar arbetet med att överdelen rivs. Sedan tar arbeten i vattnet och på kajerna vid.

I vattnet närmast slussbron bron pågår arbetet med den nya slusskanalen,  och sedan påbörjas arbetet med de lågbroar som kommer att förbinda Södermalm med Gamla stan. Över slusskanalen kommer en öppningsbar bro att finnas så att gående och cyklister kan ta sig över den vägen.

Södermalmstorg blir utgrävningsområde

Vid Södermalmstorg rivs ytskikten upp. Här kommer man att schakta bort massor ända ner till i nivå med Stadsgårdsleden. Även delar av tunnelbanans överbyggnad kommer att avlägsnas, ett komplicerat arbete då tågen kommer att fortsätta att gå som vanligt. Arbetet med att avlägsna de övre skikten beräknas pågå ungefär till och med april 2021. Det är en utmaning eftersom vi kommer att jobba med grundläggning och pålning väldigt nära tunnelbanan. Men vi har bra erfarenhet från tidigare arbeten nära tunnelbanan vid Ryssgården där vi byggt den tillfälliga tunnelbaneentrén och schaktet vid Katarinavägen.

Södermalmstorg kommer att vara avstängt i princip ända fram till att nya Slussen invigs 2025. Här ligger även arkeologerna i startgroparna för att undersöka vad som döljer sig i de olika jordlagren under Södermalmstorg.

Bron över Slussen

På uppdrag av Stockholms stad bygger vi en stålbro som är 140 meter lång, 45 meter bred, med en varierande höjd på en till sju meter och som väger omkring 3400 ton. Broentreprenaden är en totalentreprenad, vilket betyder att den bland annat omfattar planering, projektering, tillverkning, leverans samt montage av bro på brostöd. Bron är designad av Foster + Partners, en global arkitektbyrå med bas i Storbritannien, som också har ritat en mängd spektakulära byggnader runt hela världen. I Sverige har de tidigare ritat nya Årstabron i Stockholm. Brons pilformade silhuett kommer sig av nivåskillnaderna mellan Södermalm och Gamla Stan. En ramp ner till Stadsgårdsleden ska också få plats i brons södra ända. Bron kommer att ligga lågt. Det innebär att den riskerar att utsättas för brand, antingen från en båt i slusskanalen under bron, eller från fordon. Brons hållfasthet har därför behövt utformas och dimensioneras för brand. Den har dessutom ett räcke som inte är av standardtyp utan har utökad krocktålighet, och som har tagits fram speciellt för bron.

Bron kommer att färdigmålas med en guldaktig nyans när den lagts på plats. Den gyllene färgen är vald för att harmoniera med de guldgula nyanserna på husen i Gamla Stan, och med vattnets glitter.

Val av tillverkare

Många kvalificerade underleverantörer svarade på vår upphandling, både europeiska och kinesiska. Det som slutligen avgjorde val av leverantör var att den kinesiska tillverkaren CRSBG kunde tillverka och leverera bron i ett stycke inom den tidsram och med den kvalitet som Stockholms stad krävde.

I kvalificeringen ingick bland annat att verifiera att leverantörerna befanns acceptabla ur arbetsmiljösynpunkt redan innan anbudsprocessen påbörjades. Valet baserades sedan bland annat på att de har en modern produktionsanläggning anpassad efter storleken på konstruktionen, har bevisat bra kvalitet på tidigare levererade stålkonstruktioner och har relativt nya produktionsanläggningar bestyckade med modern produktionsutrustning med lyfthjälpmedel och grad av hög automation. Samtliga kinesiska leverantörer undersöktes noga på plats, och de reviderades bland annat avseende arbetsmiljö, etik och miljö. Till sist valdes CRSBG (China Railway Shanhaiguan Bridge Group) – en av de största brotillverkarna i världen – som leverantör av bron.

Produktionen skedde på två platser

I Shanhaiguan har man skurit plåtarna och automatsvetsat panelerna. I Zhongshan har sedan de olika delarna monterats, först till 72 sektioner, därefter till åtta segment som har målats fem gånger. Slutligen har hela den 140 meter långa och 45 meter breda bron monterats ihop. I Zhongshans hamn lyftes därefter hela bron till två pontoner med hjälp av två traverskranar som tar 2000 ton vardera. Pontonerna med bron flöts sedan in på ett nedsänkbart skepp, ett så kallat semi-submersible transport ship som sedan tar hela bron över havet till Stockholm. Metoden att lasta av och på genom att sänka själva fartyget har utvecklats bla för offshoreindustrins behov av att transportera stora oljeplattformar. Den gör det möjligt att hantera mycket stora laster. Att bygga och transportera bron i ett stycke ger flera fördelar. Man slipper en omlastning av bron till en lanseringspråm i Stockholm, och kvaliteten blir högre när skarvningen av de olika delarna kan ske under optimala förhållanden skyddat i en verkstad.

Montering på plats i Stockholm

Väl på plats i Stockholm kommer skeppet att sänkas ned igen. Själva sänkningsproceduren beräknas ta omkring tio timmar. Sedan kommer pontonerna som bär bron att bogseras av fartyget och in på plats mellan Stadsgårdsleden och Skeppsbron. Den operationen tar ungefär en dag. Bron kommer att flyta in på de specialtillverkade pråmarna in i de nya avbördningskanaler som ingår i den nya slusskonstruktionen, varefter pråmarna fylls med vatten så att bron sänks ned på sina stöd. Den sista biten om ungefär två decimeter ska bron justeras på plats med domkrafter och spakvinschar. Därefter fylls pontonerna med vatten så att bron sänks ned rakt på betongstöden. Eftersom delar av bron kommer att läggas på plats över Stadsgårdsleden, kommer denna att vara avstängd under den tid monteringen beräknas pågå.

Bron har en beräknad livslängd på minst 120 år, och dess transport har klimatkompenserats av ett FN-godkänt certifieringsorgan. Invigningen av bron kommer att ske den 23 augusti 2020.

Slussen en knutpunkt, mötesplats och säkrat dricksvatten

Slitage, översvämningsrisk och att Stockholm växer är flera av anledningarna till att Slussen i Stockholm måste byggas om. Skanska är en av de parter som under perioden 2016-2022 genomför projektet. Stockholm stad har gett oss i uppdrag att utföra fyra av totalt cirka 25 delprojekt.

I och med ombyggnaden anpassas Slussen för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare. Tre områden lyfts fram särskilt:

 • Fler mötesplatser
 • Mer plats för gående, cyklister och kollektivtrafik
 • Bättre vattenreglering av Mälaren, vilket säkrar vattenkvaliteten för dricksvattentäkten Mälaren.

Ombyggnaden av Slussen är uppdelad i ungefär 25 delprojekt. Skanska har tilldelats ett antal stora uppdrag:

Flera olika projekt i en större gemensam plan

Sedan 1642 har en sluss funnits mellan Södermalm och Gamla stan i Stockholm. Fyra gånger har den byggts om. Nuvarande anläggning byggdes på 1930-talet men är nu utsliten. Problem med grundläggningen, vittrande betong och rostande armering gör att Slussen måste rivas och byggas om från grunden. Stockholms stad äger ombyggnadsprojektet, och Skanska genomför ett antal större entreprenader i samarbete med Staden. Två av våra projekt är de största i hela ombyggnationen av Slussen. Vi genomför flera delar av slussenprojektet:

1. Slussanläggning med kajer

Vi bygger om dagens sluss. Arbetet innebär rivning samt om- och nybyggnad i vattenområdet Slussen/Söderström. Det blir två nya avtappningskanaler för Mälaren, en ny sluss mellan Mälaren och Saltsjön, kajer, stöd till bron och en sjökulvert.
Projektet är en utförandeentreprenad

2. Konstbyggnad

Först genomför vi schakt-, rivnings- och fyllningsarbeten för att möjliggöra grundläggning, pålning och betongarbeten. Därefter ska vi bygga upp de nya konstruktionerna på Slussenplanet och Strömkajen. Projektet är en utförandeentreprenad

3. Huvudbro över Söderström

Vi bygger en stålbro som är 140 meter lång och 45 meter bred. Kraven på material och utförande är höga. Projektet är en totalentreprenad.

4. Avbördningsluckor

De två största uppdragen genomförs i utökad samverkan med beställaren. Själva byggarbetena påbörjades sommaren 2016 och beräknas vara klara 2022. Först rivs den östra delen av Slussen, och området förbereds för den nya, guldfärgade huvudbron, som ska vara på plats 2020. Grundläggning och konstruktion för den nya slussen genomförs också under denna period.

En del av arbetena består av att bygga en ny slussränna och två nya avtappningskanaler. I dag tappas vatten genom Karl-Johan slussen och gamla Nils Ericsonslussen. I och med ombyggnaden rivs Karl Johan-slussen från 1935. Nils Ericsonslussen från 1850 blir fiskvandringsväg. Luckorna installeras under 2019 respektive 2023. Projektet är en totalentreprenad.

När väl den nya huvudbron har tagits i bruk påbörjas etapp 2, då den västra bron rivs och kajarbeten genomförs på mälarsidan av Slussen.

Samverkan som arbetsform

Tre av projekten genomförs i utökad samverkan med beställaren på grund av osäkerhet och stora tekniska utmaningar. Tillsammans med beställaren arbetar vi med budget, planering, projektering, säkerhet med mera.

Osäkerhetsfaktorer som påverkar genomförandet:

 • Tillståndsdelen med detaljplaner och miljödom
 • Osäkra starttider
 • Osäkerheter om grundförhållanden och hinder i mark
 • Förekomst av arkeologiska fynd
 • Osäkra avbördningsförhållanden
 • Osäkerheter i hur trafiken ska ledas temporärt genom Slussenområdet under byggtiden

Stora arbeten på liten yta

Stora och komplicerade arbeten ska utföras på en liten yta, samtidigt som vardagslivet, trafiken och kollektivtrafiken vid Slussen ska fungera som vanligt. Flera utförare ska samsas på samma ställe, vilket kräver hänsyn och dialog. Tillgänglig yta för upplag och logistik är väldigt liten. Allt detta ställer höga krav på noggrann planering.

Fler utmaningar

Nya Slussen innebär många utmaningar. Det är långt ner till fast berg och det finns kulturhistoriskt värdefull bebyggelse att ta hänsyn till. Det ska gå att tappa vatten ur Mälaren till Saltsjön, avtappningskapaciteten ska vara densamma under hela byggtiden. Tiden är också en faktor.

Säkerhet för allmänheten

Mycket folk rör sig runt Slussen dygnet runt. Därför ställs höga krav på bevakning, skalskydd, staket och stängsel. För oss på Skanska är säkerheten högt prioriterad för både tredje man och våra medarbetare.

Hållbarhet och grönt byggande

Slussens ombyggnad har stor betydelse för hela Mälardalen. Det blir möjligt att tappa ut dubbelt så mycket vatten från Mälaren, vilket minskar dagens stora risk för översvämningar. Det tryggar både viktig infrastruktur och dricksvattnet för två miljoner människor.

Nya Slussen blir en knutpunkt och anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare. Kollektivtrafiken får mer plats, precis som gående och cyklister. Ytorna för biltrafik minskas och anpassas för att rymma dagens trafikflöden.
Slussen ska också bli en attraktiv mötesplats med parkliv, nöjen och kultur, restauranger och caféer.

Fakta om Slussen

Varje dag tappas vatten motsvarande 27 fyllda Globen genom Slussen, från Mälaren till Saltsjön (källa Stockholms hamnar). Efter ombyggnaden femdubblas möjlig avtappningsvolym genom Slussen.
 
Trafik genom Slussen per dygn

 • 30 000 bilister
 • 60 000 stadsbussresenärer
 • 70 000 Nacka/Värmdöbussresenärer
 • 26 000 cyklister
 • 23 000 gående
 • 270 000 T-baneresenärer

Läs mer om Slussenprojektet på Stockholm stads hemsida www.stockholm.se/slussen.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading