c

Utbyggnaden av Norra hamnen, Malmö, grundläggning

Vi är vana vid komplicerade hamn- och sjöprojekt som den nya containerterminalen i Norra hamnen. Uppdraget var en totalentreprenad, beställare var Malmö stad och Copenhagen Malmö Port. Grundläggningsarbetet bestod främst av kajspont.

Våren 2011 var utbyggnaden av Norra hamnen klar, vilket underlättade för klimatsmarta transporter i Öresundsregionen. Grundläggningen höll på under några intensiva månader – från juni 2009 till början av 2010.

Jobb på vatten – krävande men roligt

Vi slog stålrörspålar för en kranbalk samt betongpålar för ramper och konstbyggnader. Samtliga pålar är slagna ner till fast kalkberg. Den stora delen av grundläggningsarbetet var 1 200 krönmeter spont i vattnet för nybyggnad av kajer. Sponten vibrerades ner med spontmaskiner från pontoner.

Det är alltid en utmaning att jobba på vatten. Stora och tunga maskiner ska stå säkert på pontonerna. Vi förtöjde maskinerna med vajrar men behövde ta stor hänsyn till båttrafiken som passerade dygnet runt. Arbete på vatten innebär också en logistisk utmaning. Vi behövde planera transporten av material noggrant så projektet kunde fortgå utan avbrott.

“Norra hamnen är det roligaste projekt jag har varit på. Det var ett fantastiskt gäng med medarbetare från hela Sverige.” Anders Johansson, projektchef

Paus när det blåste hårt

Vädret är alltid en riskfaktor vid arbete på vatten, vi kollade väderleksrapporten hela tiden. Vissa dagar blåste det så mycket att vi inte kunde jobba. Säkerheten kommer alltid i första hand.

Projektet gick bra både avseende ekonomi och tid, vi blev till och med klara före beräknat slutdatum. Våra beställare var mycket nöjda med utbyggnaden av hamnen.

Korta fakta

Projektnamn: Norra hamnen 
Ort: Malmö
Kund: Malmö stad och Copenhagen Malmö Port
Start (år): 2009
Färdigställt (år): 2010

Senast uppdaterad: 2017-02-09