c

Södra Marieholmsbron, Göteborg, grundläggning

Skanska bygger Södra Marieholmsbron, en komplettering av den befintliga Marieholmsbron som är enkelspårig. Projektet är en totalentreprenad i utökad samverkan med Trafikverket. Grundläggningen är en stor och komplex del av arbetet.

Den nya bron är hela 1,5 kilometer lång och minskar risken för avbrott i järnvägstrafiken. Bron börjar vid Partihallsförbindelsen, korsar Säveån och Göta älv för att sedan sluta på Hisingen.

40 brostöd och 130 000 meter pålar

I maj 2014 påbörjade vi arbetet med grundläggningen och hösten 2016 är vi klara. Vi använder mestadels kohesionspålar som drivs ner i leran, upp till 78 meter. Totalt har 130 000 meter pålar använts på projektet.

Vi har utfört betongpålning för 40 brostöd och stålrörspålning för ledverk i Göta Älv. Sponter för brostöd är också en del av vårt uppdrag, bland annat fyra stora spontkassuner i Göta Älv.

Fartyg två meter från arbetsplatsen

Den stora utmaningen är arbetet på vatten och fartygstrafiken som går precis intill. På Göta älv finns två farleder. Vi har stängt av den ena och låtit all trafik gå i den andra. Ibland har fartyg passerat ett par meter från pontonen där vi jobbade.

Genom regelbundna möten med Trafikverket och Sjöfartsverket och Trafikledningscentralen i Göteborg har vi klarat planeringen av fartygstrafiken. Dessutom har vi haft arbetsberedningar för alla medarbetare, där vi har gått igenom risker i olika moment. Det går exempelvis inte att låta material sticka ut i farleden när fartyg passerar tätt inpå. 

“Vi gillar verkligen att jobba på vatten. Visst är det krävande, men det är också en del av tjusningen.”

Anders Johansson, projektchef

Temporära bryggor

Pålbryggor i Säveån och Göta älv är en annan del av grundläggningsarbetet. Det är temporära konstruktioner som byggs för att vi ska komma ut på vattnet till de stora brostöden. Teamet som kommer efter grundläggning ska gjuta, forma och armera i spontkassunerna som vi har pålat o spontat för. Även om bryggan snart ska rivas, måste den vara så robust att den klarar tyngden av maskiner.

Logistiken – en svår nöt

Logistiken har varit klurig på grund av avstängningar, avspärrningar, trafik, liten yta och arbetet på vatten. Vi har fått planera materialleveranser extremt noggrant för att undvika arbetsstopp.

Korta fakta

Projektnamn: Södra Marieholmsbron 
Ort: Göteborg
Kund: Trafikverket
Start (år): 2014
Färdigställt (år): 2016

Senast uppdaterad: 2017-02-08