c

Så ska Göteborg bli en bättre cykelstad

Cirka 40 procent är nöjda eller ganska nöjda med Göteborg som cykelstad och siffrorna tenderar att gå neråt. Orsakerna är bland annat otydlig vägledning, smala cykelvägar och dålig separering mellan fotgängare och cyklister. – Självklart vill vi vända trenden och få Göteborg att bli en mer attraktiv cykelstad och därför jobbar vi med flera olika åtgärder och i samverkan vid planering av utvecklingsprojekt, säger Malin Månsson, cykelstrateg på Trafikkontoret på Göteborgs Stad.

Malin Månsson, cykelstrateg på Trafikkontoret, vill få fler att börja cykla i Göteborg.

Cykelstrategen Malin Månsson arbetar med att samordna och genomföra cykelprogrammet som antogs av nämnden år 2015. Vi har pratat med henne om vad som krävs för att Göteborg ska bli en bättre cykelstad, hur vi kan samverka vid byggnationer och dessutom får vi tips på hur man kan komma igång och cykla.

Vad anser göteborgarna om staden som cykelstad?

– Vår undersökning från förra året visar att runt 40 procent är rätt så nöjda med Göteborg som cykelstad, vilket är alldeles för lite. Dessutom ser vi en viss tendens till att nöjdheten går neråt. Vi frågar även de som besöker Göteborg hur det är att ta sig fram med olika färdmedel och då är cykel det man tycker är minst bra i förhållande till om man går, åker kollektivt eller kör bil. Så det finns en stor potential till förbättringar.

Vilka är de största problemen för cyklisterna?

– Vi har ett relativt väl utbyggt cykelvägnät, men kvaliteten är inte alltid så bra. Framför allt kan det i de tätare stadsdelarna vara krångligt att förstå hur du ska cykla. Det är inte tydligt hur du ska bete dig i en korsning eller så kan cykelvägarna vara smala eller så är det dåligt separerat mellan fotgängare och cyklister.

– Just nu byggs det mycket i Göteborg och i flera fall är omledningar för cyklister tyvärr inte så bra. Förutom att de är smala är de otydligt skyltade. Ofta kan du acceptera en sämre eller minskad framkomlighet om du kan lita på att du kommer fram.

Vad kan man göra för att underlätta?

– Samtidigt som det byggs nytt tänker vi på cykelvägarna, både när vi planerar nya områden eller projekt. Vi har ett övergripande mål i trafikstrategin om att vi ska öka resandet med gång, cykel och kollektivtrafik och följden blir att vi ska minska andelen bilresor. Vi har medel för att bygga cykelbanor och det gör vi också i allt större utsträckning, bland annat där det saknas en länk eller så bygger vi om cykelbanor som är mindre bra. I samband med det ser vi också till att det är tillräckligt brett för fotgängare och bra separering mellan fotgängare och cyklister. Dessutom genomför vi en mängd smååtgärder hela tiden som att flytta stolpar, kantstenar, bredda upp, sänka hastigheter på bilar i korsningspunkter, bygga cykelparkeringar och andra åtgärder för att öka säkerheten.

Hur kan samhällsaktörer och byggare samverka för att det ska bli mer cykelvänligt?

– Genom att se till att det finns säkra och funktionella cykelparkeringar nära målpunkter och att man kan cykla ända fram är viktigt. Som byggaktör kan man även arbeta med mobilitetsåtgärder som lastcykelpooler, service för cykeln eller andra tjänster kopplade till fastigheten. På arbetsplatser kan det vara att man ska kunna duscha och hänga av sina blöta kläder och förvara dem på ett bra sätt till exempel. Att vid byggen tänka på hur omdirigeringen för fotgängare och cyklister ser ut och göra det bra och tydligt.

Vad krävs mer för att Göteborg ska bli en bättre cykelstad?

– Dels bygga en bra cykelinfrastruktur, dels minska hastigheten och minska biltrafiken på de ställen där du ska cykla i blandtrafik till exempel. Att bygga ett bra cykelnät som gör att du kan ta dig fram säkert i princip överallt i stan, både till ställen som ligger nära bostaden och andra som ligger lite längre bort samt till kranskommuner.

– Cykelparkeringarna är också jätteviktiga. Kan du inte parkera din cykel säkert vid bostaden, arbetet eller skolan så faller hela idén med att kunna cykla överhuvudtaget.

– A och O är att vi underhåller året om så att det är säkert att cykla även på vintern.

– Därutöver kan vi få fler att cykla genom att planera bebyggelsen. Vi har en utbyggnadsstrategi som säger att vi ska förtäta staden, vilket innebär att fler får lite kortare avstånd till arbetsplatser, service och affärer med mera.

Vad skulle kunna få oss att cykla mer?

– Frågar man folk så säger många att de vill cykla mer, man att det är för långt att cykla till jobbet till exempel. Men vi vet att 45 procent kan cykla till arbetet på max 30 minuter, så vad man definierar som för långt varierar. Om det alltid är snabbare och enklare att åka bil eller kollektivt blir det mindre attraktivt att cykla. Att miljöerna runtomkring upplevs som trevliga, och att det är säkert och smidigt att cykla, spelar också stor roll. Vi ser också att elcykel-användningen ökar och då behöver vi skapa förutsättningar för att också kunna cykla lite längre sträckor. Så upplevelsen och hur långt det är påverkar cyklingen skulle jag säga.

Vilka är dina bästa tips till den som funderar på att börja cykla?

– Känner man sig osäker på att cykla i trafiken, börja cykla på mindre vägar eller där det är lugnt och fint i rekreations- el fritidssyfte.

– Vi lanserar snart appen Cykelstaden Göteborg. Ladda ner den och använd dig av cykelplaneraren där du kan se var det finns cykelbanor med mera.

– Har du ingen egen cykel – testa lånecykelsystemet Styr och ställ.

– Göteborg är backigt. Om du ska börja cykla, tänk på att ha en bra cykel efter de förutsättningar som finns där du ska cykla.

– Sätt igång och cykla!

Senast uppdaterad: 2021-09-17

Rekommenderad läsning