c

Förtydligande - Nya Karolinska Solna i Svenska Dagbladet

Med anledning av dagens artikel i Svenska Dagbladet finns det behov att klarlägga några fakta kring Nya Karolinska Solna-projektet.

Förtydligande om Skanskas eventuella vinst i avtalet om Nya Karolinska Solna

I en artikel i Svenska Dagbladet skriver tidningen att vinsten på avtalet med Nya Karolinska Solna är 5,5 miljarder kronor. Det är den möjliga, sammanlagda vinsten för Skanska och Innisfree på kontraktets totala värde om 52 miljarder kronor under mer än 30 år. Vad resultatet blir vet vi först 2040. Klicka här för att läsa pressmeddelandet från Skanska den 18 december.

Ni sägs ha en oskälig avkastning på ert avtal, jämförbar med kursraketer som Fingerprint. Stämmer det?

Absolut inte. Här jämförs fel siffror. Den möjliga, sammanlagda vinsten avser kontraktets totalvärde om 52 miljarder kronor under mer än 30 år. Vad vinsten blir, om någon, vet vi först 2040. 

Varför bjöd inga andra svenska byggföretag på NKS?

De säger själva att projektet var för stort, riskerna var för stora och att de saknade erfarenhet av avtalsformen OPS. På de marknader där Skanska genomfört liknande projekt har vi alltid tävlat mot stora, internationella företag. 

Då var det alltså klart från början att Skanska skulle få uppdraget? 

Absolut inte. När anbudet presenterades var det många företag på plats för att lyssna och hämta ut handlingarna. Varför det bara var Skanska som lämnade anbud kan vi bara spekulera i, men projektet betraktades som en stor risk och det här var mitt under finanskrisen. 

Varför var uppgiften om er vinst hemligstämplad? 

Det är en offentlig handling. SvD skriver att det ”tidigare” var hemligstämplat, vilket är korrekt. Å andra sidan har alla uppgifter kring upphandlingen varit hemligstämplade vid någon tidpunkt under upphandlingen. Dessa har sedan offentliggjorts. 

Är kvadratmeterpriset för NKS mycket högre än andra jämförbara sjukhus? 

Vi har inte tagit del av McKinsey-rapporten som det hänvisas till. Enligt våra jämförelser är det inte högre. Vi misstänker att de olika slutsatserna beror på vad man jämför med. NKS har inte många motsvarigheter i världen. 

Varför är kvadratmeterpriset så högt? 

NKS blir ett av världens mest moderna sjukhus. Jämförelser med lyxhotell och liknande är irrelevanta. Sjukhuset kommer lätt att kunna anpassas för framtida behov, det har en mycket hög miljöstandard, endast enkelrum och en genomgående mycket hög kvalitet. 

Det talas om att Skanska får en ”riskpremie”, vad är den för?

I det OPS-avtal som projektbolaget har med landstinget ansvarar de för att inte bara uppföra utan även att driva och underhålla sjukhuset i mer än 30 år till en fast kostnad. Det är en lång avtalstid och mycket kan hända. 

Landstinget efterfrågade ett sjukhus för cirka 12 miljarder kronor varför lämnade ni ett anbud på 14,5 miljarder kronor? 

Vi konkurrerar inte med byggkostnaden, utan med livscykelkostnaden. Väljer vi något dyrare dörrar kan det till exempel bli billigare i längden då dörrarna inte behöver bytas lika ofta.

Senast uppdaterad: 2015-12-18

Rekommenderad läsning