c

Kommer det att kosta 52 000 kr att byta en lampa på NKS?

Svenska Dagbladets artikelserie kring Nya Karolinska Solna fortsätter. Senast i helgen tas sikte på sjukvården i Storbritannien i allmänhet och OPS i synnerhet. Vi har identifierat några grundläggande missförstånd.

Det kommer inte kosta 52 000 kronor att sätta upp en lampa på NKS. Vad som är relevant är hur omfattande beställningen är. Vi vet inte vad det är för lampa eller om det ingick förberedande arbeten som att dra fram el i det aktuella exemplet. Inte heller hur extrem miljön var. En annan fråga är om det hade varit billigare att ”byta lampan” i en traditionell upphandling. På NKS har landstinget dessutom möjlighet att marknadstesta kostnaderna för underhållet löpande. Kostnaderna kommer med andra ord alltid ligga i linje med övriga marknaden.

”Slutnotan” blir inte sju gånger högre. Totalkostnaden för ett OPS-sjukhus inkluderar både den fasta kostnaden för byggnationen av sjukhuset plus de fasta kostnaderna för drift och underhåll under hela avtalsperioden.  Kostnaden för drift och underhåll har man oavsett upphandlingsform och att den är fastställd för 25-30 år gör det naturligt att den passerar byggkostnaden längs vägen.   

OPS innebär inte en privatisering av tillgångar. OPS bygger på att det offentliga kvarstår som ägare. Entreprenören varken äger sjukhus eller bedriver sjukvård. OPS är istället en upphandlingsmodell som överför risker för byggnation, drift och underhåll, samt finansiell risk, till den privata aktören.

Det råder hård konkurrens om OPS-kontrakt. Processen ser ut så att flera företag går vidare till pre-kvalificering. Därefter väljs ett ut till preferred bidder och sedan tecknas avtal vid så kallad financial close.

Till skillnad från vad som rapporteras i media finns inget samband mellan kvalitet på sjukvård och hur en sjukhusbyggnad upphandlats. Den brittiska stiftelsen Barts NHS Health Trust säger också att det inte finns något samband mellan kvalitet på sjukvård och OPS.

Vi svarar även i SvD att: ”NKS-avtalet blir inte dyrare än beräknat”

Senast uppdaterad: 2015-11-08

Rekommenderad läsning