c

Nya Karolinska Solna i media

I nyhetsinslag hävdas att det finns ett avancerat skatteupplägg bakom affären att bygga, driva och underhålla NKS. Det finns anledning att klarlägga vissa fakta runt finansieringen och skatteförhållandena i NKS.

• Sverige går inte miste om några skatteintäkter. Skanska är en svensk investerare i NKS projektet och betalar skatt i Sverige för alla inkomster från sin del av projektet. Vår partner Innisfree samordnar för utländska investeringsfonder den andra hälften av investeringen. Dessa fonder betalar skatt i det land där de har sin skattemässiga hemvist. 79 % av investerarna i fonderna är skattebefriade pensionsfonder.

• Det finns ingen ”räntesnurra”. Med ”räntesnurra” menar man vanligtvis att ett företag skapar stora skulder med syfte att genom ränteavdrag minska skatten. Det är inte fallet i NKS projektet. Syftet med lånen är att finansiera bygget av sjukhuset – inget annat. 

• Det finns inget ”skatteupplägg”. Korrespondens med Uppdrag Granskning visar att de fått uppfattningen att de avdragsgilla räntebetalningarna i Sverige förvandlas till skattefria aktieutdelningar i Luxemburg och menar att detta är skatteupplägget. Vi har med bistånd från en av Sveriges främsta skatte-experter och vid diskussioner med Innisfree fått bekräftat att det inte finns något avancerat skatteupplägg av denna typ. Att fonden valt att kanalisera investeringen via Luxemburg påverkar inte skattesituationen. Hade investeringen skett t ex från Storbritannien hade skattesituationen varit densamma.  

• Bristen på insyn. Det riktas även kritik mot bristen på insyn i vilka som investerat i Innisfrees fonder. Det är riktigt att det är svårt att få information om vem som investerar i en fond. Investerarnas integritet skyddas av europeiska regler för alternativa investeringsfonder (AIF). Innisfrees fonder står dock under tillsyn av brittiska finansinspektionen och lämnar inkomstuppgifter avseende sina investerare till brittiska skattemyndigheten. Vi litar på myndigheternas tillsyn. På Skanskas webbplats redovisar vi investerarna i Innisfrees fonder per kategori och geografi. 


Typ av investorer i de båda Innisfree fonderna:
Pensionsförvaltare 79.8%
Försäkringsbolag 12.2%
Lokala myndigheter 6.6%
(Kommuner och landsting i UK)
Företag 1.4%
 
Investorer per geografi:
UK 68.1%
Norden 28.4%
Övriga EU 2.6%
Bermuda 0.9%
 

Nya Karolinska Solna-projektet

Nya Karolinska Solna blir ett av Europas mest moderna och hållbara universitetssjukhus. Det nya sjukhuset ska ta hand om och ge högspecialiserad vård till de svårast sjuka patienterna.

Vi är stolta över att få vara med och bygga detta sjukhus i världsklass som kommer att bli en central del i den största satsningen på hälso- och sjukvård någonsin i Stockholm län.

Nya Karolinska Solna handlas upp enligt en Offentlig Privat Samverkanslösning enligt Landstingsfullmäktiges beslut den 10 juni 2008. Landstinget bjöd inför upphandlingen in privata entreprenörer gällande byggnation, finansiering samt drift och underhåll.

Vid upphandlingen utvärderades tre separata poster: byggpris, finansiering, och pris för drift och underhåll av bygganden fram till 2040. Alla parametrarna i upphandlingen är officiella och utvärderade. Som i alla budgivningar informerades inte Skanska om att vi var den enda budgivaren.

Tilldelningsbeslutet i upphandlingen, alltså beslutet om vilken entreprenör som skulle anlitas, fattades den 4 maj 2010 (majoritetsbeslut) och därefter den 8 juni (alla partier), efter en ny politisk uppgörelse, av Stockholms läns landstingsfullmäktige.

Enligt beslutet blev det ett konsortium, Swedish Hospital Partners, bestående av svenska Skanska och brittiska Innisfree som skulle uppföra det nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Sjukhuset kommer att kosta vad som avtalats. Det blir en byggkostnad på 14,5 miljarder och en total kostnad på 52 miljarder, inklusive drift och underhåll av byggnaden fram till 2040.

Projektet löper enligt plan och kommer att kosta på kronan vad vi har avtalat.

Skanska har ett ansvar att se till att sjukhuset är i avtalat skick 2040. Skanska kommer inte att äga sjukhuset eller bedriva vårdverksamhet, utan har en så kallad koncession, ett ansvar, att driva och underhålla sjukhuset samt vissa servicetjänster fram till 2040.

Innisfrees svar till Uppdrag granskning

Thank you for your advance notice. Innisfree does not take part in interviews as too often we have found our position to be misrepresented in the editing.

In response to your points I can offer the following comments for you:

Innisfree Funds do charge an interest rate of 9% that is tax deductible in Sweden. The Innisfree interest² is then passed through Luxembourg, without any tax in Luxembourg as it is used a conduit vehicle only, to
the UK. We use Luxembourg entirely for the purpose of moving our investment return back to the UK in the most efficient form within the Double Tax Treaties that exist between the Swedish, Luxembourg and the UK Governments.

In the UK, Innisfree Funds, which are all UK resident and domiciled, prepare and submit tax returns on behalf of all of the investors in our funds. The investors are all liable for that tax in the UK and all of our investors pay the tax that is due.

Innisfree has no offshore holding companies that hold interests in our funds and all of our funds are UK tax compliant.

The partners of our funds are disclosed by type and geography on our website (www.innisfree.co.uk). Our investors are in the main international pension funds and insurance companies, many of them are household names too.

We have had some family offices in some of our previous funds and some of these family offices have been located in low tax jurisdictions. We currently have no family offices in any of our four long term funds.

Innisfree has never been part of any criticism by any tax authorities for any of our tax arrangements. Indeed, Innisfree has always operated with the highest standards of disclosure and probity. This is a particular requirement of our investor group who would not tolerate Innisfree behaving in any other manner.

I hope that this is helpful

Regards,

Tim Pearson
Director, Innisfree Limited

Senast uppdaterad: 2014-11-19

Rekommenderad läsning