c

Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan, Lund

  • Hedda Anderssongymnasiet sett från ovan.

Två skolor under samma tak

Befolkningen i Skåne ökar och trycket på gymnasieskolorna har varit stort. Med den bakgrunden beslutade Lunds kommun därför att utveckla en helt ny gymnasieskola i Lund och 2018 fick Skanska uppdraget att bygga Hedda Anderssongymnasiet.

Den nya skolan innefattar både en högstadieskola, Svaneskolan, och en gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet. Här finns totalt plats för totalt 2 200 elever, varav 25 procent högstadieelever och 75 procent gymnasieelever.

Fem huskroppar med fyra våningar

Skolan är cirka 25 000 kvadratmeter och består av fem huskroppar med fyra våningar. Huskropparna länkas samman genom en gemensam bottenvåning där bland annat bibliotek och café ligger placerade. Högstadieskolan ligger i en egen huskropp.

Högstadieskolan och gymnasieskolan delar dock på funktioner som matsal, kök vaktmästeri, bibliotek och aula.

254 solpaneler och sedum på taken

2020 påbörjade vi byggprocessen. Byggnadens har en primärstomme av betong och en tegelfasad. På taken är fläktrummen placerade.  På taken finns även 254 solpaneler och sedum som ska avlasta dagvattensystemet.

Under hela projektet har vi haft en fin interaktion med skolverksamheten. Skolledningen har varit mycket delaktig och aktiv i processen och varit på studiebesök för att lära känna skolan och lokalerna.

Skolan ligger i ett bostadsområde

Skolan ligger placerad mitt i ett bostadsområde vilket har varit en utmaning under byggprocessen. Tidigt i projektet skapade vi därför byggator så den tunga trafiken till och från arbetsplatsen kunde komma fram. Vi tog också fram särskilda lossnings- och lastningszoner. För att hålla de närboende informerade om vad som hände skickades veckobrev ut och vi tog fram informationsfilmer.

Lämnades över i två delar

Skolan lämnades över i två delar. Gymnasieskolan i maj 2023 och högstadieskolan lagom till vårterminen 2024. Skolan är hittills Lund kommuns största upphandlade byggprojekt.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading