c

Hammarängen Skellefteå Södra

  • Dagvattendamm
  • hammarängen skellefteå södra
  • elektrisk krossning
  • elektrisk grusbil

Höga hållbarhetsmål i Skellefteå

Hammarängen Skellefteå Södra är ett 38 hektar stort exploateringsprojekt för nya industritomter som Skanska gör på uppdrag av Skellefteå kommun. Målet är att underlätta transportflödena i den snabbt växande staden genom att skapa ett logistiskt nav med närhet till både E4:an och flygplatsen. Den totala tomtytan ligger på 25 hektar, vilket betyder ungefär 25 tomter på mellan 7 000 och 13 000 kvadratmeter.

Bakom arbetet står samma Skanskateam som utvecklade Skellefteå Site East – Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt 2021 och vinnare i klassen Årets infrastrukturprojekt på Green Building Awards. På Hammarängen tas nästa kliv i hållbarhetsarbetet med hela 191 åtgärderspunkter inom områden som klimat, biologisk mångfald, innovation och social hållbarhet. Målet är att uppnå certifieringen BREEAM Infrastructure på nivån Excellent.

Partnering för allas bästa

Arbetet startade hösten 2021 med design och projektering. Våren 2022 tog produktionsfasen vid som omfattar markberedning, gator, cykelvägar, vatten och avlopp, belysning, samt el och fiber till området. Eftersom Hammarängen är ett partneringprojekt tar Skanska och Skellefteå kommun alla viktiga beslut gemensamt, för att skapa bästa möjliga förutsättningar i projektet och ta tillvara varandras kompetenser på bästa sätt.

Ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv

Hela projektet drivs med hållbarhet i fokus och det innebär en helhetssyn där alla tre dimensioner av hållbarhet vägs in: ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Det inkluderar alltifrån klimatkalkyler och skolsamverkan till fossilfria transporter och tillverkning av egen biokol.

Redan under projekteringsfasen antogs ett särskilt hållbarhetsprogram för att strukturera upp arbetet. I ett styrdokument listas de aktiviteter som ska utföras och vad de har för påverkan. Dokumentet fylls på och stäms av under hela projektets gång. Skanska har även en dedikerad hållbarhetsexpert i projektet vars roll är att upprätthålla hållbarhetsprogrammet och bidra med erfarenheter.

Särskild satsning på biologisk mångfald

Hammarängen Skellefteå Södra har fungerat som referensprojekt för Climb, en ny värderingsmodell för biodiversitet som tagits fram av ett tiotal svenska företag, inklusive Skanska.

Arbetet med Climb har bland annat lett till tre dagvattendammar på området, plantering av träd, ängssådd, utplacering av död ved, fågel- och fladdermusholkar samt kallmurar av sprängsten som blir till livsmiljöer för olika djur och insekter.

Innovationer som flyger högt

Skanska har fyra olika innovationsspår i Hammarängen, bland annat utvecklingen av en drönarflygplats för framtidens fossilfria transporter. Andra spår är elektrisk krossning av bergmaterial med hjälp av batteridrift och SmartWater som är ett digitaliserat och mekaniserat dagvattensystem.

Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet har Skanska arbetat fram en idé om att skapa en community plattform för området när det väl är klart. Det kan handla om att ha en robotgräsklippare som går över alla tomter, lånecyklar, gemensam avfallshantering och gemensam laddning av elbilar och elcyklar.

Slutbesiktning för projektet sker i oktober 2023.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading