c

Här blir medarbetarna bättre tillsammans

Årets Safety Week handlar om lärande och nyfikenhet. I projekt Hammarängen i Skellefteå har kunskapsdelningen satts i system och på Backa 107 i Göteborg har personliga introduktioner och dagliga morgonmöten gjort arbetsplatsen både hälsosammare och säkrare.

Skyddsrond i anläggningsprojektet Hammarängen i Skellefteå.
1 av 4 I projekt Hammarängen jobbar man strukturerat med kunskapsdelning. Här är Peter Stenberg, Anna Bohm och Martin Lundholm ute på skydds- och miljörond.
Marcus Sjöfjord är produktionschef på projektet Backa 107.
2 av 4 Marcus Sjöfjord är produktionschef på projektet Backa 107. Han förespråkar ett ledarskap som inte letar efter misstag. Han vill i stället stärka det som är bra och lägga fokus på att ge positiv feedback.
Emma Väppling är produktionschef i Hammarängen.
3 av 4 Produktionschefen Emma Väppling håller one-to-one-samtal med sina medarbetare. Det ger henne tillfälle att fånga upp hur hennes medarbetare har det och om hon kan göra något för att stötta.
Jesper Lindgren jobbar som anläggningsarbetare i projektet Hammarängen.
4 av 4 Jesper Lindgren jobbar som anläggningsarbetare i projektet Hammarängen i Skellefteå. Han uppskattar att få komma till tals på one-to-one-samtalen och fortsätta utvecklas i sitt jobb.

I Skanskas affärsplan är lärande och nyfikenhet ett viktigt fokusområde. Nyfikenhet för att det är grundförutsättningen för att ta till sig ny kunskap, och lärande för att det leder till utveckling och en förmåga att göra saker på nya sätt. Men hur omsätter man målet i en affärsplan till något som fungerar ute på en byggarbetsplats?

I Hammarängen i Skellefteå bygger Skanska ett nytt industriområde med höga hållbarhetsmål. Projektet präglas av ett strukturerat arbetssätt, även när det gäller kunskapsdelning mellan medarbetarna.

– När vi fick höra om affärsplanens fokus satte vi oss i en workshop med vår regionchef, HR, arbetsledare och yrkesmedarbetare för att komma fram till vad lärande och nyfikenhet betyder för oss. Vi landade i två områden som vi ville prioritera extra mycket, erfarenhetsåterföring och one-to-one-samtal, berättar Martin Lundholm, projektingenjör och hållbarhetssamordnare för Hammarängen i Skellefteå.

Sprida goda exempel

Erfarenhetsåterföringen handlar om uppföljning, utvärdering och återkoppling. I stället för att enbart starta upp projektet och sedan utvärdera hur det gått först vid slutmötet går teamet regelbundet igenom viktiga delmoment. Nästa steg är att sprida kunskapen vidare.
– Vi håller en 15–30 minuters presentation i anslutning till möten i distriktet. Målet är att dela så mycket kunskap som möjligt på den tiden, så att de goda exemplen inte stannar i projektteamet.

Nyfikenheten får utlopp under de så kallade one-to-one-samtalen, där medarbetare får möjlighet att få och ge feedback och lyfta önskemål kring personlig utveckling.

– Samtalen fångar upp hur vi mår och det ger en bättre trivsel och trygghet på arbetsplatsen. Dessutom lär jag och min chef känna varandra bättre, säger anläggningsarbetaren Jesper Lindgren.

Lättare att komma med frågor

På Hisingen i Göteborg bygger Skanska Backa 107, en 17 000 kvadratmeter stor logistikhall på uppdrag av Skanska Fastigheter. På arbetsplatsen jobbar runt 20 personer och de allra flesta är underentreprenörer. För att få en bra arbetsplatskultur där trivsel och säkerhet står högst upp på agendan kompletteras den digitala arbetsplatsintroduktionen med en som hålls fysiskt på plats.
– Vi vill öka förståelsen hos alla som kommer till projektet att de ska jobba säkert eller inte alls. Genom introduktionen får jag ett ansikte på alla och de får träffa mig. Då blir det lättare att komma till mig med frågor eller funderingar under arbetets gång, säger Marcus Sjöfjord, produktionschef på Backa 107.

En chans att komma till tals

Ytterligare en del av arbetet med arbetsplatskulturen är att ha morgonmöten varje dag. Där går man igenom hur dagen innan förflutit och lär sig av både positiva och negativa händelser, vad som kommer att ske under arbetsdagen, vilka riskmoment som finns och hur man utifrån dem ska kunna jobba så säkert som möjligt.

– Morgonmötena ger alla en chans att komma till tals. Där kan man lyfta smågrejer som annars skulle kunna bli större problem, och så löser de sig direkt på mötet, säger Joakim Samuelsson, grävmaskinist på Markbolaget som arbetar på Backa 107.

Senast uppdaterad: 2023-04-21

Rekommenderad läsning