c

Hotell Kiruna

 • Det nya hotellet i Kiruna, med sin speciella fasad i form av en dal och topp, överlämnas till Scandic i februari 2022.
 • I april 2022 slås dörrarna till hotellet upp.
 • Det nya hotellet får ett  attraktivt och centralt läge alldeles intill stadshuset vid torget i nya Kiruna centrum. 
 • Målet är att hotellet ska certifieras enligt LEED silver. 
 • 3 000 prefabricerade betongelement används i projektet. De största väger närmare 20 ton.
 • Hotellets utseende påminner om Kebnekaise. Även inredningen kommer att spegla utsidan.
 • Hotellet blir ett nytt landmärke och en självklar mötesplats i det nya Kiruna.
 • Under oktober 2020 gjordes det sista lyftet av stommen och väggarna kom på plats.
 • Hotellet och parkeringshuset beräknas stå färdigt årsskiftet 2021/2022.
 • I oktober 2020 lyftes de sista fasadbitarna på det nya hotellet på plats.
 • Hotellet får 231 rum, restaurang, konferenslokaler, gym, relaxavdelning och skybar.
 • Hotellet beräknas vara klart för inflyttning första kvartalet 2022.
 • Byggnaden är ritad av arkitektfirman SandellSandberg, och inspirerad av Sveriges högsta berg Kebnekaise
 • Hotellets sydvästra del uppförs som ett torn med tretton våningar. Tornets övre del förses med panoramafönster mot väst.
 • Det nya hotellet får ett attraktivt och centralt läge alldeles intill stadshuset vid torget i nya Kiruna centrum.

Kirunas nya landmärke växer fram

I centrala Kiruna utvecklar och bygger Skanska ett nytt hotell. Hotellet är sålt till LKAB och lämnas över i februari 2022. Hyresgäst är Scandic Hotels som öppnar hotellet i april 2022.

2013 gick Kiruna kommun ut med en markanvisningstävling för många av de byggnader som skulle bli en del av Kirunas nya centrum. Skanska vann anbudet om ett nytt hotell. Redan tidigt i processen skapades samarbetet med Scandic.

Ett parkeringshus tillkom

2018 växte projektet till att även inkludera ett parkeringshus med plats för 172 bilar. Parkeringshuset kommer ägas av kommunen. 2018 köpte Skanska marken och vi tillträdde området.

Byggstarten skedde i april 2019 och vi började då direkt med mark- och grundläggningsarbeten för både hotellet och parkeringshuset.

Då hotellet och parkeringshuset sitter ihop genomfördes dessa arbeten gemensamt för båda fastigheterna. Under 2019 påbörjade vi även gjutning av betongplatta och prefabmontage.

Sista stomlyftet

Under oktober 2020 gjordes det sista lyftet av stommen och väggarna kom på plats. Efter det ska taket på plats och i början av 2021 har vi tätt hus.

Under hela 2021 planeras alla installationsarbeten att göras.

Just nu arbetar cirka 70 personer på projektet och när inredningen ska på plats kommer närmare 130 personer arbeta för att färdigställa bygget.

Attraktivt och centralt läge

Hotellet får ett mycket attraktivt och centralt läge alldeles intill stadshuset vid torget i nya Kiruna centrum. Totalt blir fastigheten tretton våningar hög och omfattar 14 000 kvadratmeter. Hotellet får 231 rum, restaurang, konferenslokaler, gym, relaxavdelning och skybar.

Hotellet erbjuder dessutom en hög tillgänglighet för alla gäster då minst tio procent av hotellrummen kommer att vara handikappanpassade, vilket är högre än byggnormen.

Effektivare arbete med prefabrikat

För att arbeta effektivt är stora delar av fastigheten prefabricerade. Totalt används 3 000 prefabricerade betongelement där de största väger närmare 20 ton.

Vi använder oss också av badrumsmoduler och slipper på så sätt montera badrummen på plats. Även den ljusa betongfasaden är prefabricerad med matrisgjuten relief.

Hotellets sydvästra del uppförs som ett torn med tretton våningar som totalt uppgår till knappa 45 meter. Tornets övre del förses med panoramafönster mot väst.

Ett nytt landmärke

Hotellet blir ett nytt landmärke och en självklar mötesplats i det nya Kiruna. Entréplanet blir öppet och inbjudande. Längst fasaden löper ett skärmtak som skapar skyddade zoner och trygghet för de gående i staden.

Tanken är att hotellets utseende ska påminna om Kebnekaise. Även inredningen kommer att spegla utsidan och tillsammans kommer de bjuda hotellgästerna på en hisnande känsla.

Målet – certifieras enligt LEED silver

Under projektets gång har vi som alltid hållbarhet i fokus. Målet är att hotellet ska certifieras enligt LEED silver. Det innebär bland annat att vi skapar en fastighet med låg förbrukning av färskvatten och med en välisolerad och genomtänkt konstruktion som optimerar och säkerställer att hotellet har ett lågt energibehov.

Bemanning från andra delar av landet

Arbetet har skett långt uppe i norr där Skanska tidigare inte funnits på orten. Det har inneburit att vi har behövt bemanna projektet från Stockholm, Umeå och Luleå. Vi har dessutom anställt ett antal kirunabor och försöker hitta medarbetare lokalt. Målet är att bygga fler projekt uppe i Kiruna.

Hotellet och parkeringshuset beräknas stå färdigt årsskiftet 2021/2022.

Antal projekt

loading