c

Hotell Kiruna

 • Fasadbild på hotell.
 • Interiörsbild från hotell.
 • Fasadbild hotell.
 • Interiör hotell.
 • Gym med maskiner.
 • Interiörsbild hotellrum.
 • Interiör hotellrum.
 • Bastu.
 • Skybar med många sittplatser och stora fönster med utsikt.
 • Stort rum med festuppdukade bord.
 • Rum med ett bord och stolar.
 • Rum med stolar uppställda som en biosalong.
 • Det nya hotellet i Kiruna, med sin speciella fasad i form av en dal och topp, överlämnades till Scandic i februari 2022.
 • I april 2022 slogs dörrarna till hotellet upp.
 • Det nya hotellet har ett attraktivt och centralt läge alldeles intill stadshuset vid torget i nya Kiruna centrum.
 • Hotellet är certifierat enligt LEED guld.
 • 3000 prefabricerade betongelement användes i projektet. De största väger närmare 20 ton.
 • Hotellets utseende påminner om Kebnekaise. Även inredningen speglar utsidan.
 • Hotellet är ett nytt landmärke och en självklar mötesplats i det nya Kiruna.
 • Under oktober 2020 gjordes det sista lyftet av stommen och väggarna kom på plats.
 • Hotellet och parkeringshuset stod klara i början av 2022.
 • I oktober 2020 lyftes de sista fasadbitarna på det nya hotellet på plats.
 • Hotellet har 231 rum, restaurang, konferenslokaler, gym, relaxavdelning och skybar.
 • Hotellet slog upp dörrarna i april 2022.
 • Byggnaden är ritad av arkitektfirman SandellSandberg, och inspirerad av Sveriges högsta berg Kebnekaise
 • Hotellets sydvästra del uppfördes som ett torn med tretton våningar. Tornets övre del har panoramafönster mot väst.
 • Det nya hotellet får ett attraktivt och centralt läge alldeles intill stadshuset vid torget i nya Kiruna centrum.

Kirunas nya landmärke

I centrala Kiruna har Skanska byggt ett nytt hotell. Hotellet är sålt till LKAB och lämnades över i februari 2022. Hyresgäst är Scandic Hotels som öppnade hotellet i april 2022.

2013 gick Kiruna kommun ut med en markanvisningstävling för många av de byggnader som skulle bli en del av Kirunas nya centrum. Skanska vann anbudet om ett nytt hotell. Redan tidigt i processen skapades samarbetet med Scandic.

Ett parkeringshus tillkom

2018 växte projektet till att även inkludera ett parkeringshus med plats för 172 bilar. Parkeringshuset ägs av kommunen. 2018 köpte Skanska marken och tillträdde området.

Byggstarten skedde i april 2019 och då påbörjades mark- och grundläggningsarbeten för både hotellet och parkeringshuset.

Då hotellet och parkeringshuset sitter ihop genomfördes dessa arbeten gemensamt för båda fastigheterna. Under 2019 påbörjades även gjutning av betongplatta och prefabmontage.

Sista stomlyftet

Under oktober 2020 gjordes det sista lyftet av stommen och väggarna kom på plats.

Attraktivt och centralt läge

Hotellet har ett mycket attraktivt och centralt läge alldeles intill stadshuset vid torget i nya Kiruna centrum. Fastigheten är totalt tretton våningar hög och omfattar 14 000 kvadratmeter. Hotellet har 231 rum, restaurang, konferenslokaler, gym, relaxavdelning och skybar.

Hotellet erbjuder dessutom en hög tillgänglighet för alla gäster då minst tio procent av hotellrummen är handikappanpassade, vilket är högre än byggnormen.

Effektivare arbete med prefabrikat

För att arbeta effektivt var stora delar av fastigheten prefabricerade. Totalt användes 3 000 prefabricerade betongelement där de största vägde närmare 20 ton.

Vi använde oss också av badrumsmoduler och slapp på så sätt montera badrummen på plats. Även den ljusa betongfasaden är prefabricerad med matrisgjuten relief.

Hotellets sydvästra del uppfördes som ett torn med tretton våningar som totalt uppgår till knappa 45 meter. Tornets övre del har försetts med panoramafönster mot väst.

Bemanning från andra delar av landet

Arbetet skedde långt uppe i norr där Skanska tidigare inte funnits på orten. Det innebar att vi behövde bemanna projektet från Stockholm, Umeå och Luleå. Vi anställde dessutom ett antal kirunabor och hittade medarbetare lokalt. Målet är att bygga fler projekt uppe i Kiruna.

Ett nytt landmärke

Hotellet är ett nytt landmärke och en självklar mötesplats i det nya Kiruna. Entréplanet är öppet och inbjudande. Längst fasaden löper ett skärmtak som skapar skyddade zoner och trygghet för de gående i staden.

Tanken är att hotellets utseende ska påminna om Kebnekaise. Även inredningen speglar utsidan och tillsammans bjuder de hotellgästerna på en hisnande känsla.

Certifierad enligt LEED guld

Under projektets gång hade vi som alltid hållbarhet i fokus. Målet var att certifiera hotellet enligt LEED guld. Det innebär bland annat att vi skapar en fastighet med låg förbrukning av färskvatten och med en välisolerad och genomtänkt konstruktion som optimerar och säkerställer att hotellet har ett lågt energibehov.

Hotellet och parkeringshuset stod färdigt vid årsskiftet 2021/2022.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading