c

Hotell Kiruna

  • Hotellets sydvästra del uppförs som ett torn med tretton våningar. Tornets övre del förses med panoramafönster mot väst.
  • Det nya hotellet får ett attraktivt och centralt läge alldeles intill stadshuset vid torget i nya Kiruna centrum.

Kirunas nya landmärke växer fram

I centrala Kiruna utvecklar och bygger Skanska ett nytt hotell. När hotellet är färdigställt 2021 kommer det säljas till LKAB och drivas av Scandic Hotels.

2013 gick Kiruna kommun ut med en markanvisningstävling för många av de byggnader som skulle bli en del av Kirunas nya centrum. Skanska vann anbudet om ett nytt hotell. Redan tidigt i processen skapades samarbetet med Scandic.

Ett parkeringshus tillkom

2018 växte projektet till att även inkludera ett parkeringshus med plats för 172 bilar. Parkeringshuset kommer ägas av kommunen. 2018 köpte Skanska marken och vi tillträdde området.

Byggstarten skedde i april 2019 och vi började då direkt med mark- och grundläggningsarbeten för både hotellet och parkeringshuset.

Då hotellet och parkeringshuset sitter ihop genomfördes dessa arbeten gemensamt för båda fastigheterna. Under 2019 har vi även påbörjat gjutning av betongplatta och prefabmontage.

Attraktivt och centralt läge

Hotellet får ett mycket attraktivt och centralt läge alldeles intill stadshuset vid torget i nya Kiruna centrum. Totalt blir fastigheten tretton våningar hög och omfattar 14 000 kvadratmeter. Hotellet får 231 rum, restaurang, konferenslokaler, gym, relaxavdelning och skybar.

Hotellet erbjuder dessutom en hög tillgänglighet för alla gäster då minst tio procent av hotellrummen kommer att vara handikappanpassade, vilket är högre än byggnormen.

Effektivare arbete med prefabrikat

För att arbeta effektivt är stora delar av fastigheten prefabricerade. Totalt används 1 500 prefabricerade delar i stommen. Vi använder oss också av badrumsmoduler och slipper på så sätt montera badrummen på plats. Även den ljusa betongfasaden är prefabricerad med matrisgjuten relief.

Hotellets sydvästra del uppförs som ett torn med tretton våningar som totalt uppgår till knappa 45 meter. Tornets övre del förses med panoramafönster mot väst. Takpappen på tornet får samma färg som fasadens kulör. 

Ett nytt landmärke

Hotellet blir ett nytt landmärke och en självklar mötesplats i det nya Kiruna. Entréplanet blir öppet och inbjudande. Längst fasaden löper ett skärmtak som skapar skyddade zoner och trygghet för de gående i staden.

Målet – certifieras enligt LEED

Under projektets gång har vi som alltid hållbarhet i fokus. Målet är att hotellet ska certifieras enligt LEED. Det innebär bland annat att vi skapar en fastighet med låg förbrukning av färskvatten och med en välisolerad och genomtänkt konstruktion som optimerar och säkerställer att hotellet har ett lågt energibehov.

Bemanning från andra delar av landet

Arbetet har skett långt uppe i norr där Skanska tidigare inte funnits på orten. Det har inneburit att vi har behövt bemanna projektet från Stockholm, Umeå och Luleå. Dessutom medför lokaliseringen ett kallt klimat med kort byggsäsong vilket är en utmaning i sig.

Hotellet och parkeringshuset beräknas stå färdigt årsskiftet 2021/2022.

Antal projekt

loading