c

Historien om Skanska

Vår historia startar 1887 när Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet bildades. Målmedvetenhet, nyfikenhet och erfarenhet har format Skanska till det företag vi är i dag.

Skånska Cementgjuteriet (senare Skanska) bygger en vattenreservoar i betongbeklädnad åt Karlskrona stad runt år 1900.

Skanska bildades i Malmö 1887 och hette då Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet. Vi tillverkade betongprodukter med stor framgång. Redan från början var vi pionjärer inom ingenjörskonsten.

Snart blev vi ett byggbolag och redan 1897 etablerade vi vår första internationella verksamhet. De första decennierna var cementen central i våra projekt. Vi byggde den första cementbron i Sverige samt betonggrunder till Kungliga Operan, Centralposthuset och Rosenbad.

Medarbetarna – vår främsta styrka

En av Skanskas grundare, R.F. Berg, var initiativtagare till Sveriges första arbetsförmedling. Han införde även pension för företagets yrkesarbetare och kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund. Dessa grundvärderingar finns kvar än i dag – medarbetarna är vår främsta styrka.

Svensk infrastruktur byggs ut

Under 1900-talet spelade vi en stor roll i utbyggnaden av Sveriges infrastruktur. Vi byggde vägar, kraftanläggningar, kontor och bostäder. Vi har bland annat byggt Arlanda flygplats, Tingstadstunneln och Ölandsbron. Skanska var ett av de ledande byggbolagen under Miljonprogrammet, under perioden 1965-1974 producerade vi ungefär 10 000 hem per år. Vi blev även specialister på vattenkraftverk och har byggt ett stort antal världen över.

Med världen som arbetsmarknad

I mitten av 50-talet tog Skånska Cementgjuteriet ett ordentligt kliv in på internationella marknader. Under decennierna som följde gick vi in i Sydamerika, Afrika och Asien. Vi byggde kraftverk, vägar, skolor och sjukhus i utvecklingsländer. 1971 steg vi in på den amerikanska marknaden; våra första projekt var tunnelbanesystemen i New York och Washington D.C. I dag är USA vår största marknad.

Redan 1965 listades företaget på Stockholmsbörsens A-lista. 1984 blev Skanska koncernens officiella namn.

Skanska växer snabbt

På 90-talet påbörjade Skanska sin mest expansiva fas. Försäljningen fördubblades på bara några år. Eftersom tillväxten till största delen var organisk, banade en serie av framgångsrika uppköp vägen för Skanska att bli ett globalt företag.

Samhällsutvecklare med säkerhet i fokus

Sedan början av 2000-talet är vårt fokus lönsamhet snarare än tillväxt. Verksamheten är koncentrerad till byggande och utveckling av bostäder samt projekt inom kommersiella fastigheter och infrastruktur på utvalda hemmamarknader i Europa och Amerika.

Sedan millennieskiftet har vi fokuserat på ökad säkerhet och jobbar ständigt för att nå vår vision om noll arbetsplatsolyckor. Etik är också en viktig ledstjärna; vår uppförandekod följs av företagets samtliga medarbetare och underleverantörer. Hållbart byggande genomsyrar allt vi gör och vi strävar efter att vara en viktig samhällsutvecklare. Exempel på viktiga projekt är Öresundsbron, Nya Karolinska Solna och den amerikanska flygplatsen LaGuardia. I dag är Skanska ett av de största byggföretagen i världen.

Senast uppdaterad: 2017-03-20