c

Hemliga fabriken 30 meter under marken

Den 9 april 1940 svepte tyska krigsplan in över Saabs flygplanstillverkning i Trollhättan. Ett hot från ovan som resulterade i ett unikt bygge under jord.

Ett antal arbetare jobbar med flygplanstillverkning i den hemliga fabriken under jord.
1 av 6 Saab tog hjälp av Skanska när flygplanstillverkningen i Linköping flyttade ner under jord på grund av hotet från andra världskriget.
Ett runt hål i berget där personalingången ska byggas.
2 av 6 Det var ett unikt projekt där anläggningen på 21 000 kvadratmeter sprängdes fram i urberget.
Montering av en rulltrappa i trä.
3 av 6 Här monteras den långa rulltrappan i trä som 1945 var Sveriges längsta.
Den långa rulltrappan står färdig.
4 av 6 Hundratals arbetare tog varje dag rulltrappan ner i den hemliga fabriken. De som jobbade ovan jord visste inte vad som pågick under deras fötter.
Perspektivskiss till Saabs underjordiska verkstad som byggdes av Skanska 1944-1945.
5 av 6 Perspektivskiss till Saabs underjordiska verkstad som byggdes av Skanska 1944-1945.
Svartvit bild av en tom personalmatsal.
6 av 6 Fabriken var toppmodern trots att den låg 30 meter under jord. Här personalmatsalen.

Allt började 1 september 1939 när tyska trupper gick in i Polen. Även om Sverige förhöll sig neutralt till det begynnande världskriget gick det ut en mobiliseringsorder. Här behövdes nya lösningar och bättre skydd för både människor och samhällsviktiga verksamheter.

I Trollhättan hade Saab kommit i gång med en flygplanstillverkning som ansågs avgörande för landets krigsberedskap, men hotet från Tyskland kom allt närmare. I samband med invasionen av Norge 1940 hade tyska krigsplan flugit så lågt över verkstaden i Trollhättan att det inte kunde tolkas som annat än en varning.

Byggdes på rekordtid

Det var på många sätt en galen idé, men i samarbete med Skanska flyttades flygplanstillverkningen ner under jord. Ett unikt projekt där 21 000 kvadratmeter sprängdes fram ur berggrunden under Saabs ordinarie flygplansfabrik som då låg i Linköping. Den nya anläggningen byggdes på rekordtid och stod klar i december 1945.

En rulltrappa i trä, som då var Sveriges längsta, transporterade dagligen hundratals arbetare ner i mörkret. De anställda ovan jord hade ingen aning om vad som pågick 30 meter under deras fötter. Arbetet var topphemligt.

I fabriken tillverkades komponenter och plåtar till flygplan och arbetet fortsatte ända in på 1990-talet. Till exempel byggdes flygplanet J29, eller ”Flygande tunnan” som det kallas, nere i det hemliga bergrummet.

I takt med att hotet från ”Kalla kriget” svalnade, minskade också behovet av en hemlig produktion. Den sista mekanikern lämnade bergrummet i slutet av 1990-talet.

Källor: Skånska Cementgjuteriet 1887-1947, Svenska Dagbladet, Wikipedia

Senast uppdaterad: 2022-06-22

Rekommenderad läsning