c

Fredrik Bergenstråhle

”Kontorshusen som vi utvecklar ska ligga i framkant när det gäller hållbarhet och ha fokus på att reducera klimatpåverkan.”

Fredrik Bergenstråhle är vd på Skanska Fastigheter Stockholm. Han är i grunden civilingenjör från Lantmäterisektionen på KTH i Stockholm och har tidigare jobbat på Catella med fastighetstransaktioner. Fredrik har varit på Skanska sedan 2008 i olika roller inom fastighetsutveckling.

Fredrik Bergenstråhles föreläsningar och ämnen

Arbetsplatser och kontorsutveckling

På Skanska Fastigheter Stockholm vill vi skapa inspirerande och hälsosamma arbetsplatser där medarbetarna kan vara kreativa och uppmuntras till en aktiv och hälsosam livsstil genom utformningen av husen och serviceutbudet vi erbjuder. Kontorshusen som vi utvecklar ska ligga i framkant när det gäller hållbarhet och det är stort fokus på att reducera klimatpåverkan.

Eftersom vi jobbar med många faser av projekten har vi bred kompetens inom allt från investering i mark, design, byggherrerollen, uthyrning och marknadsföring samt fastighetsförsäljning.

Senast uppdaterad: 2022-03-22