c

Skanskas Kontorsindex: Rekordstark konjunktur får företagen att förutspå ökat behov av kontorslokaler

Pressmeddelande 2007-06-12 09:30 CET

Vårens mätning av Skanskas Kontorsindex visar på en rekordstor optimism bland storstadsföretagen om en fortsatt stark konjunktur. Företagen fortsätter att spå ökat antal anställda nästa år och väsentligt fler än tidigare bedömer att deras företag kommer att behöva större kontorsytor om ett år. Majoriteten av de tillfrågade är också överens om att klimatfrågan blir allt viktigare ur en lokalsynpunkt i framtiden.