c

Skapar bostäder med rimliga hyror

Att det inte går att få ekonomi i byggandet av hyreslägenheter är en gammal sanning – med betoning på just gammal. För nu har Skanska Hyresbostäder visat att med Skanskas samlade erfarenhet och kompetens går det visst.

– Ja, vi har absolut visat att det går att få bra ekonomi i att bygga bostäder med rimliga hyresnivåer, men i grunden handlar det faktiskt om hela Skanskas trovärdighet. Vill vi leva upp till ambitionen att vara en ansvarsfull samhällsbyggare håller det inte att bara bygga mer eller mindre exklusiva fastigheter, utan vi måste visa att vi kan möta alla behov som finns, säger Richard Hultin, vd på Skanska Hyresbostäder.

Växer snabbare

Under sina tre år som dotterbolag direkt under Skanska AB har Hyresbostäder kanske inte smugit med sin verksamhet, men heller inte gjort något större väsen av sig. Men det är det slut på nu, när produktionen snabbare än planerat närmar sig målet på 400 startade lägenheter per år.

Med tanke på att Skanska bygger runt 1 500 bostadsrätter om året står Hyresbostäder redan för en ganska stor del av lägenhetsproduktionen. Inte minst fungerar man som ett perfekt komplement.

– Det blir allt vanligare att kommunerna i sina markanvisningar kräver uppåt 50 procent hyresrätter och då kan vi tillsammans med Nya Hem och BoKlok verkligen leva upp till Ett Skanska. Vi har byggt upp en effektiv produktportfölj som fungerar bra i de här sammanhangen, såsom BoKlok, lamellhus, punkthus och loftgångshus, säger Anders Wester, som är affärsutvecklare på Hyresbostäder Öresund.

Det är inte heller ovanligt att Skanska sedan länge äger mark som det av olika skäl inte är aktuellt att bygga bostadsrätter på. Men i stället för att sälja marken är det bättre att själv bygga hyresbostäder.

De lokala bygger

– På samma sätt som Nya Hem, så samverkar vi med de lokala byggdistrikten inom Skanska Sverige i allt från tidiga skeden genom produktionsfasen till färdigt objekt, säger Anders Wester.

Hyresbostäder är en slimmad organisation, med totalt åtta medarbetare: en i Göteborg, tre i Storstockholm och fyra i Öresund där man hittills koncentrerat sig på Malmö, Lund och Helsingborg. Nu blickar man ut över Skanska-landet och ser gärna samarbeten med andra enheter där marknaden finns, till exempel i residensstäder.

– Vi arbetar efter samma affärsmodell som inom den kommersiella projektutvecklingen, det vill säga vi säljer projekten tidigt i processen till ägare som är långsiktiga fastighetsförvaltare. På så sätt binder vi upp begränsat med kapital och kan fortsätta att expandera på ett lönsamt sätt, säger Richard Hultin.

Senast uppdaterad: 2015-12-07

Rekommenderad läsning