c

Nu går stenkrossarna i Vällsta på förnybar el

Skanskas omställning mot utsläppsfria arbetsplatser fortsätter. I Skanskas bergtäkt i Vällsta går nu stenkrossar och siktmaskiner på förnybar el i stället för diesel, vilket beräknas reducera växthusgasutsläppen med 1 200 ton per år.

Stenkrossar i Skanskas bergtäkt i Vällsta
1 av 2 Elkrossarna producerar nu 20 000 ton bergmaterial varje vecka, till exempel makadam, stenmjölsprodukter och kubiserat material, som framför allt går till Skanskas egen betong- och asfalttillverkning.
Skanskas produktionschef Emma Robbert framför krossanläggningen i Vällsta.
2 av 2 ”Vi har sagt att vi ska vara klimatneutrala till 2045 och då måste vi ställa om produktionen steg för steg”, säger Skanskas produktionschef Emma Robbert om den nya krossanläggningen i Vällsta som går på el.

I Vällsta utanför Stockholm ligger en av Skanskas drygt 100 bergtäkter. Där bryts varje år upp till en miljon ton berg, som sedan krossas i olika fraktioner för att användas i allt från asfalt- och betongtillverkning till fyllnadsmaterial kring rör och kablar. För linan med fyra stenkrossar och nio siktmaskiner låg dieselförbrukningen tidigare på cirka 320 liter i timmen. Sedan ett par månader tillbaka går allt på el vilket beräknas minska utsläppen av växthusgaser med drygt 1 200 ton koldioxidekvivalenter på ett år.
– Vi behöver ställa om vår produktion till eldrift och fossilfria drivmedel, och det här är ett steg på vägen. Omställningen är nödvändig om vi ska kunna bidra till Skanskas mål om klimatneutralitet till 2045, och dessutom sänker vi våra driftskostnader, säger Skanskas produktionschef Emma Robbert.

Infrastruktur för eldrift

I Vällsta finns sedan i våras också Nordens modernaste asfaltverk, som är byggt för återvinning i första hand och drivs med fossilfri bioolja. Här har Skanska också testat den första eldrivna borriggen för ovanjordsdrift, en SmartROC T35E. Nästa steg är att hitta utsläppsfria alternativ för de grävmaskiner, truckar och hjullastare som jobbar i täkten, men det är inte utan utmaningar.
– Att elektrifiera en bergtäkt kräver att man har en viss infrastruktur på plats. Vi använder redan mycket el, både till asfaltverket och krossarna, och det gäller att se till att elnätet hänger med. Vi har redan behövt komplettera med en extra transformator då den första blev överhettad, säger Emma Robbert och berättar att de hittills dragits 700 meter högspänningskabel och flera kilometer lågspänningskabel för att klara elförsörjningen.

Märker ni någon skillnad när krossarna nu går på el?

– Kapaciteten är precis lika bra som tidigare. Den största skillnaden är arbetsmiljön. Bättre luft och mindre buller.

Fakta: Nätverk för utsläppsfritt

För att snabba på utvecklingen mot eldrift har Skanska initierat ”Nätverket för utsläppsfria entreprenadmaskiner”, som bland annat fått i uppdrag att kartlägga marknaden. Vilken typ av elmaskiner finns att tillgå? Vilka leverantörer jobbar med innovation inom eldrivet?
Projektets testbädd finns i det gamla Slakthusområdet i Stockholm där Skanska, i samarbete med Stockholms stad och Volvo Construction Equipment, driver landets största fossilfria entreprenad i stadsmiljö. Läs mer om hur Skanskas ställer om sin produktion här!

Senast uppdaterad: 2023-11-24

Rekommenderad läsning