c

Medborgardialog: när omvärlden får påverka byggprojektet

I byggbranschen betraktas kringboendes åsikter ofta som ett hot som kan sinka utvecklingen av en plats. Skanska vänder på perspektivet och ser dialog som en tillgång som sparar tid och ger bättre stadsdelar. På så vis får invånarna vara med och utveckla staden som de själva vill bo i.

Så arbetar Skanska med dialog.

När Göteborgs stadskärna byggs ut bjuder Skanska allt oftare in till medborgardialog i tidiga skeden, då det fortfarande är möjligt att påverka. Kunder, närboende och allmänhet får löpande information om planerna och kommer med synpunkter, frågor och förslag.

– Vi har ett ansvar att utveckla en hållbar och attraktiv stad där människor vill bo i framtiden. Ingen känner en plats bättre än de som redan bor där, därför vill vi lyssna på dem och göra rätt från början, säger Christina Ingelsten, affärsutvecklare på Skanska Hyresbostäder.

Nyttorna är många. Dialogen kan dämpa oron och ge svar till kringboende som berörs av förändringen. Den ger värdefulla inspel kring vilka kvaliteter som bör bevaras och tillföras på platsen. Den är också ett verktyg för att fånga upp allmänhetens intressen i de byggherredrivna planprocesser som blir allt vanligare.

Digitalisering ökar inflytandet

I Göteborg görs en digital dialogsatsning där Skanska som första byggherre använder en innovativ dialogportal på nätet. Den intresserade allmänheten kan lämna in förslag, rösta på andras eller till och med formge platser i ett visuellt kartverktyg.

– Det här är en ny metod som ger ännu större inflytande. Med det digitala verktyget kan vi nå ut till fler som vill påverka och enkelt och systematiskt samla in deras synpunkter. Vi kan kategorisera idéerna, hitta de teman som är viktiga för flest och ta in dem i våra beslut. Det blir också lättare att återkoppla till deltagarna genom digitala utskick och respons är en viktig del av dialogen, säger Henrik Gustavsson, marknadsområdeschef på Skanska Nya Hem i Göteborg.

Första testet av portalen gjordes i bostadsprojektet Tolered, där Skanska ville göra den tomma markytan till en tillgång för området i väntan på byggstart. Efter insamlade förslag från de boende i området uppfördes en lekplats,med gungor och grävskopor, gymredskap, basketkorg och boulebana.

En aktivitetsplats för alla åldrar blev resultatet när invånarna i Tolered fick bestämma hur Skanskas byggtomt ska användas fram till byggstart.

När barnen får bestämma

Dialogen kan fokuseras på särskilda målgrupper i områden med en tydlig inriktning, som familjevänliga villaområdet Öjersjö Gökegård. För att ge extra värden till barnen i området fick förskolegrupper delta i praktiska dialogövningar med byggherrarna. Barnens önskningar samlades in via teckningar och lekövningar i skogen, som blev underlag för en naturlekplats i anslutning till bostadsområdet.

Andra gånger kan dialogen ha ett specifikt tema som i Örgryte Torp. Här anordnade Skanska en konsttävling där bostadsköparna fick rösta fram konstverken som i dag pryder deras kvarter. Så gav man mervärden och medbestämmande till de boende och skänkte platsen identitet, samtidigt som långsiktiga kulturvärden tillfördes staden.

Kottar, pinnar, tejp och kartong blev redskap för dialog när barnen tyckte till om naturlekplatsen i Öjersjö Gökegård.

Win-win-win

Medborgardialogen är en del av Skanska sociala hållbarhetsarbete, med avsikten att ge invånarna inflytande i stadsutvecklingen. När många olika människor kommer med synpunkter blir det möjligt att bygga kvarter där fler känner sig välkomna.

Medan det traditionellt funnits en rädsla i byggbranschen för att kringboendes åsikter ska blockera byggprocessen tror Christina Ingelsten att dialog vänder synpunkterna till en tillgång.

- När invånarna får insyn och inflytande kan de se fram emot en positiv förändring i närområdet istället för att oroa sig för en stökig byggarbetsplats. Vi tror att alla vinner på dialog: staden, byggaktörerna och invånarna. Det är ett arbetssätt för framtiden.

Senast uppdaterad: 2019-03-08

Rekommenderad läsning