c

Johan bygger bra arbetsklimat

Han har byggt bron till Danmark, månar om säkra arbetsplatser och gillar metaforer. Johan Berglund är produktionschefen som gillar stora projekt. Just nu jobbar han med Hamnbanan i Göteborg.

”Jag brukar dra metaforen om en schweizisk klocka. Tar man bort ett kugghjul så stannar klockan. Alla behövs!” Säger Johan Berglund

Bron till Danmark, två operahus, flygledartorn och Hallandsåstunneln. När Johan Berglund åker på bilsemester med familjen kan han peka ut bygge efter bygge som han jobbat med både i Sverige, Norge och Danmark.

– Jag känner mig väldigt stolt över alla projekt. Det är kul att visa upp dem för barnen, säger Johan Berglund, samtidigt som han understryker att byggena är lagarbeten och alla som arbetar i ett projekt är lika viktiga för slutresultatet.

– Jag brukar dra metaforen om en schweizisk klocka. Tar man bort ett kugghjul så stannar klockan. Alla behövs!

Fastnade för stora projekt

Johan har jobbat 25 år i företaget och är just nu produktionschef för Hamnbanan i Göteborg.

Allt började när Johan efter gymnasiets byggnadslinje fick en lärlingsplats hos Skanska. Han fick vara med och bygga äldreboenden, bibliotek och skolor. Efter några år kom ett erbjudande han inte kunde tacka nej till.

– En av cheferna på Skanska undrade om någon av oss snickare var intresserad av att jobba med den nya bron till Danmark. Jag räckte upp handen direkt! Det ville jag gärna. Den där bron har det pratats om under hela mitt liv, det kändes som ett coolt projekt. De där stora betongkonstruktionerna skulle ju stå där hela min livstid.

Johan växlade om till anläggningssnickare och fick smak för de stora, häftiga projekten – även om de också inneburit många års arbete på annan ort än hemma i Eslöv.

Brinner för hälsa och säkerhet

Genom åren har han avancerat till arbetsledare och produktionschef.

– Just den här möjligheten att utvecklas och lära sig nytt är utmärkande för Skanska. Det är en kultur som genomsyrar hela verksamheten. För den som är intresserad och visar framfötterna finns goda chanser att ta nya steg och utvecklas inom områden som intresserar en.

Johan har alltid brunnit lite extra för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.

– Jag har från första början varit medveten om riskerna med jobbet och tagit säkerhetsföreskrifterna på allvar. När jag själv blev varm i kläderna i mitt yrke engagerade jag mig i att mina arbetskamrater skulle ha en trygg arbetsplats. Jag tycker att Skanskas devis ”jobba säkert eller inte alls” är jättebra. Det är en slogan jag bär med mig i det dagliga arbetet och det är något som företagets högsta chefer också står bakom.

Omtyckt arbetsledare

Johan var med och drev IFE – Individ, förebild, engagemangprogrammet internt i Skanska och han har både föreläst för stora grupper och engagerat sig på individnivå i både tjänstemän och yrkesarbetare.

– Jag har en bakgrund som skyddsombud och så fort jag hörde talas om IFE-projektet anmälde jag mitt intresse för att vara med och driva det. Även om det är några år sedan så lever tänket kvar, vi ska ta ansvar för vår egen och andras säkerhet och välbefinnande på våra projekt.

Att Johan månar om arbetsmiljö och hälsa är välkänt i arbetslagen och han är en omtyckt ledare som ser till att alla känner sig viktiga och behövda. Det handlar i grunden om att var och en, genom sitt sätt att vara mot varandra, kan skapa en positiv kultur på arbetsplatsen.

– Det är ganska enkelt. Jag bjuder på mig själv och är mig själv. Genom att vara lyhörd och lyssna på alla skapar vi tillsammans en kultur där vi bryr oss om varandra och ser till att alla mår bra. I ett bra arbetsklimat tar vi också ansvar för vår egen och andras hälsa och säkerhet, säger Johan.

Månar om miljön

För Johan är det självklart att ta med sig IFE-tänket också i det nya projekt där han nu jobbar sedan hösten 2019, Hamnbanan i Göteborg.

– Det är ett komplext anläggningsprojekt som innehåller ALLT. Betong, berg, undervattengjutning, grundläggning, järnvägsarbeten och stora och komplicerade markjobb. Sådant går jag igång på. Jag kommer att få lära mig mycket nytt när ett enkelspår ska bli dubbelt och en flaskhals ska byggas bort, säger Johan.

Projektet med godsjärnvägen, en sträcka om 1900 meter, varav 1100 meter i tunnel, kommer också att innebära förbättringar i miljön. Både buller och den fysiska barriären, i form av järnvägsspår, byggs bort.

En gammal fotbollsplan och ett klubbhus som rivs byggs upp på nytt och den intilliggande parken bevaras.

– Vi värnar om träden och ska bland annat flytta en drygt 200 år gammal ek för att rädda den. Vi kommer att jobba här i cirka fyra år och det känns bra att vi lämnar något jättefint efter oss.

Något annat som Johan är glad för är projektets mål på 25 procents klimatbesparing, vilket är långt över Trafikverkets eget mål.

– Klimatet är en viktig fråga för oss. Genom att bland annat minska mängden betong och köpa in armering som är tillverkad på ett klimatneutralt sätt kan vi nå målet. Vi har också köpt in fyra elbilar och fem elcyklar och har en elbil- och elcykelpool i projektet. Vi kommer även att sätta upp solceller uppe på taket på vår bodetablering.

Alla får vara med

I sin roll som chef värnar Johan om att alla ska veta att de är viktiga och känna sig värdefulla. Det var något han fick med sig tidigt under sin yrkesbana.

– När jag och de andra unga och hungriga byggnadsarbetarna klättrade upp på höga höjder, vid bygget av Öresundsbron, fanns det en äldre medarbetare som alltid såg till att alla detaljer till klätterformarna var ordentligt rengjorda och smorda. Han gjorde inget väsen av sitt arbete, men utan hans insats hade jobbet inte flutit på så fint som det gjorde, säger Johan.

Han gillar metaforer och återkommer ofta till den om myrorna i en myrstack, där alla är lika värdefulla.

– Även om de flesta myrorna kommer hem till stacken med tio strån om dagen så kan det enda strå en myra bidrar med vara helt avgörande. Alla ska få vara med, alla ska få jobba utifrån sina förutsättningar, och känna sig värdefulla. Sammanhållningen i en grupp är A och O för ett lyckat projekt.

Senast uppdaterad: 2020-05-12

Rekommenderad läsning