c

Hälsosamma arbetsplatser i Citygate

Genomsnittssvensken vistas 90% av sin tid inomhus och en stor del av den tiden är vi på jobbet. Därför är det extra viktigt hur vi utformar våra kontorshus med rätt ljus, luft och en struktur som stimulerar till rörelse. I kontorshuset Citygate i Göteborg sätter vi människors hälsa och välmående i centrum och är ett av de projekt som ska certifieras enligt WELL.

Citygate vy från Fabriksgatan
1 av 6 Från Fabriksgatan
Citygate entré och atrium
2 av 6 Entré och Atrium mot trappan
Citygate Göteborg Terass
3 av 6 Terrass för möten och arbete
Citygate Göteborg
4 av 6 Göteborgs nya landmärke ca 35 våningar
Citygate interiör
5 av 6 Fantastisk vy över stad och hav
Citygate vy från E6
6 av 6 Vy från E6

Att placera människors hälsa i centrum för Citygate, som blir en tydlig profil och ett landmärke i Göteborg, kom naturligt till projektchefen Per Hanson på Skanska Fastigheter.

- Vi bygger inte hus för husets skull utan för våra hyresgäster, deras medarbetare och kunder. Vilka mervärden ska vi då ge dem? Vi kan prata om våra tekniska lösningar, men i samhället förs samtidigt en stor diskussion om sjukskrivningar, utbrändhet och människors mående. Vi behöver prata mer om hur våra hus påverkar människors hälsa och välmående. Det är där WELL kommer in.

WELL är den första internationella byggstandarden för människors hälsa och välbefinnande i byggnader. Kraven är framtagna utifrån medicinska och vetenskapliga studier kring behovet av luft, ljus, ljud, rörelse, komfort, sinne, vatten, kost, material och gemenskap.

Bra för människor och företag

Alla parter vinner på en hälsosam miljö. Med välmående följer ökad produktivitet för företagen, samtidigt som människor har en självklar rätt att må bra på jobbet, säger Citygates projektledare Johanna Hallgren.

- Vi har alla någon gång suttit i ett mötesrum där luften tar slut och energin blir låg. Att kunna vara produktiv är en del, men vi vill också bygga en miljö där man blir inspirerad och även kan hitta platser för återhämtning, med gröna växter till exempel, där man känner att ”här vill jag vara, här trivs jag”. Det är också en del av hälsan.

Hon pekar på att de unga som kliver in i dagens arbetsliv har större krav på flexibilitet än tidigare, det lockar inte att sitta statiskt vid ett skrivbord. Därför får hyresgästerna tillgång till hela husets utbud under dagen, de kan arbeta i lobbyn eller kaféet i sällskap av människor från andra delar av byggnaden. Detta skapar både möten mellan människor och levande miljöer.

Trappor och cyklar får hedersplats

Arbetet pågår med att koka ner WELL-kriterierna till konkreta åtgärder. Exempelvis kommer man att uppmuntra till rörelse genom ett cykelhotell där kontorsgästerna kan cykla rakt in i byggnaden, byta om och kliva in i kontoret på ett smidigt sätt. Den som kommer in i huvudentrén möts inte av en centralt placerad hisshall som är det vanliga, utan en stor och intressant utformad trappa som inbjuder till att använda benen upp till de första våningarna.

- Vi jobbar mycket tillsammans med restaurangen också. Den ska servera hälsosam mat och underlätta att göra bra och enkla val. Det blir inspirerande och tydligt skyltat. Vad är det här för mat och vad gör den för min hälsa? säger Johanna Hallgren.

Rätt riktning trots utmaningar

Att WELL-certifiera Citygate och ha ett hälsofokus känns mer och mer självklart. Dels för att det är rätt sak att göra ur ett folkhälsoperspektiv, det måste jag säga med bestämdhet, och dels är det ju så att största delen av driftskostnaden för ett företag består av personalkostnader, så självklart är det så att företag har stor vinning i att se till att deras personal mår bra och presterar sitt allra bästa på jobbet. Vilket gör att flera av de stora kunderna faktiskt frågar efter det.

Johanna instämmer i att strukturerat engagemang för hälsan är rätt väg att gå och att WELL är ett bra verktyg.

- Det ger oss möjlighet att få med alla medarbetare på tåget. Man premierar positiva, hälsosamma beteenden systematiskt istället för enbart punktinsatser som stegräkning eller cykelutmaningar där bara de redan frälsta hakar på. Nu får vi med oss samtliga, för kontoret är utformat så här. Man gör hälsosamma val utan att riktigt tänka på det och det gynnar alla.

Senast uppdaterad: 2019-10-23

Rekommenderad läsning