c

Hur kan hjärnforskning bidra till framtidens skolbyggen? Få hjärnkoll med 10 viktiga faktorer

Datum och tid: 2018-07-02 09:00 - 09:45
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Almedalen. I byggboomens Sverige står många kommuner inför samma utmaning: att rusta och bygga för framtidens skolor. Med hjärnforskningens hjälp tar vi reda på hur vi kan underlätta för lärande och välmående redan från byggstart. Vi ger dig tio faktorer att ta hjälp av för att förbättra arbetsmiljön i skolan.

Under det här seminariet kommer tio avgörande faktorer att serveras – tio faktorer som pedagoger och elever behöver för att må bra och bäst kunna tillgodo se sig kunskapen i skolan. I ett samtal mellan kommun, rektor och byggherre får också vi lyssna på exempel och tankar om hur vi gemensamt kan verka för att kunskapen byggs in i väggarna: från hälsoaspekter till byggtekniska lösningar och pedagogiska knep.

Arrangör: Lunds kommun - en del av Öresundshuset, Skanska

Medverkande:
Catarina Rolfsdotter-Jansson, moderator
Ulrika Ahlqvist, pedagog och föreläsare, Hjärnberikad
Pål Svensson, servicedirektör, Lunds kommun
Malin Dahlgren, rektor, Hedda Anderssongymnasiet
Staffan Andersson, regionchef, Skanska
Elin Gustafsson, kommunalråd med ansvar för skolfrågor, (S), Lunds kommun
Jakob Amnér, förbundsordförande, SVEA, Sveriges elevråd

Läs mer om seminariet i programmet på www.almedalsveckan.info

Senast uppdaterad: 2018-06-14