c

Bokslutskommuniké 2023

Skanskas bokslutskommuniké 2023 kommer att publiceras 9 februari 2024 kl. 7:30 CET.

Mer information återfinns på Skanskas koncernwebbplats.

Senast uppdaterad: 2023-07-21