c

Bokslutskommuniké 2023

Datum och tid: 2024-02-09 07:30 - 08:30

Skanskas bokslutskommuniké 2023 kommer att publiceras 9 februari 2024 kl. 7:30 CET.

I samband med rapporten kommer en press- och telefonkonferens att hållas kl. 10:00 på Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25. Presskonferensen kan följas via webcast på sidan Delårsrapporter.

Mer information återfinns på Skanskas koncernwebbplats.

Senast uppdaterad: 2024-01-29