c

ABCD-förskola, Solhem förskola, Södertälje

 • I Glasberga, Södertälje, bygger vi Solhem förskola.
 • Förskolan byggs enligt koncept C.
 • Förskolan ligger centralt placerad i bostadsområdet.
 • Den rosa färgen bryter av på ett lekfullt sett.
 • Barnen får tillgång till många spännande uteområdet på den väl tilltagna gården.
 • Gården är stor och kuperad. Här lockas barnen till lek.
 • Lokalerna är ljusa och inbjudande.
 • Det finns många små krypin som barnen kan utforska.
 • Panelen är både hållbar och vacker i sin gråa ton.
 • Taket har försetts med solpaneler.
 • Förskolan är modern och energieffektiv.
 • Byggprocessen är tids-och kostnadseffektiv.
 • Den höga prefabriceringsgraden gör att byggtiden blir kort.
 • Panelen är både hållbar och vacker.

Konceptförskola med höga miljöambitioner

I Glasberga, Södertälje, bygger vi Solhem förskola på uppdrag av Telge fastigheter. Förskolan utvecklas enligt vårt koncept ABCD-förskola som Skanska utvecklat tillsammans med Sweco.

Konceptet innebär en flexibel och kostnadseffektiv lösning med yteffektiva byggnader där vi lagt ett extra stort fokus på hållbarhet. Genom en hög prefabriceringsgrad kan vi korta den normala byggprocessen betydligt. Byggnaderna är tids-, yt- och kostnadseffektiva och går enkelt att anpassa utifrån behov.

Koncept C i två våningar

ABCD-förskolorna finns i fyra olika storlekar, för fyra till tolv avdelningar och med en eller två våningar. I Södertälje valde kunden koncept C – en förskola i två våningar för 80-120 barn. Förskolan inrymmer sex alternativt nio avdelningar beroende barngruppens storlek.

Förskolan har centralt placerade entréer tillsammans med gemensamhetsutrymmen och kök. På övervåningen finns gott om lekyta för barnen med en ljusgård där ljuset följer trappan till nedervåningen.

Förutom de nya moderna lokalerna kommer barnen också mötas av en väldigt stor och ambitiös gård. Här finns spännande berg, skogsdungar och lekställningar.

Utmanande markförhållanden

Projektet drivs i nära samarbete med kunden. I Södertälje har markförhållandena dock varit utmanande vilket krävt en något längre tid för grundläggningen. Grunden behövde pålas och plattan, som blev tjockare än konceptnormen, krävde en något längre torktid.

Höga klimatambitioner

Telge fastigheter har haft mycket höga klimatambitionerna i projektet. Något som matchar bra med Skanskas hållbarhetsarbete.

Alla våra ABCD-förskolor är hållbara, minimalt med gifter och anpassningsbara till Svanen och Miljöbyggnad. Konceptet ligger dessutom under Boverkes medianvärde för klimatberäkningar.

Telge fastigheter har dessutom valt till solpaneler på byggnadens tak och kommer certifiera förskolan enligt Miljöbyggnad silver.

Grön betong minskar koldioxidutsläppen

På Solhems förskola har kunden valt till Skanskas gröna betong i plattan. I den gröna betongen har vi ersätt delar av cementmängden med en hög andel slagg. På så sätt kan koldioxidutsläppen halveras. Den gröna betongen uppfyller samma höga krav som vår standardbetong gällande beständighet, hållfasthet, livslängd och gjutbarhet.

Flexibelt koncept med egna anpassningar

Som i alla våra ABCD-förskolor är konceptet flexibelt och kunden kan göra vissa anpassningar. På Solhems förskola har kunden bland annat anpassat planlösningen, lagt till ett större stekbord till storköket och valt bort torkrum till förmån för torkskåp.

Telge fastigheter har dessutom beställt komplementbyggnader så som barnvagns- och leksaksförråd.

Solhems förskola påbörjades under hösten 2021 och redan i februari 2023 kommer barn och pedagoger kunna flytta in i de nya fräscha lokalerna.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading