Nyckelfärdiga förskolor

Välkommen till ABCD-förskolorna

Svenska kommuner behöver bygga 700 nya förskolor de kommande sex åren. Den bedömningen gör Adda Inköpscentral, ett företag inom Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Genom ABCD-förskolorna tar vi ett helhetsgrepp om behoven som finns inom förskoleverksamheten. Tillsammans möter vi framtidens utmaningar.

Att bygga en förskola är en stor investering, därför är våra ABCD-förskolor så kostnadseffektiva som möjligt, även på lång sikt. En genomtänkt flexibilitet gör det enkelt att förändra planlösningen efter skiftande behov, den kan till och med byggas om till grundskola.

ABCD-förskolorna finns i fyra alternativ i olika storlekar, för fyra till tolv avdelningar och med en till två våningar. Förskolorna är utvecklade med flexibilitet som en av de viktigaste utgångspunkterna. Det är tids-, yt- och kostnadseffektiva byggnader med extra stort fokus på hållbarhet – ur alla aspekter.

Ladda ner pdf ABCD-bok Att bygga världens bästa förskola

Alla kommuner kan upphandla

ABCD-förskolorna har Skanska tagit fram tillsammans med Sweco Arkitekter i en ramavtalsupphandling som Adda Inköpscentral, tidigare SKL Kommentus, genomförde hösten 2019. Skanska vann i de sexton anbudsområdena och kan därför upphandlas av alla Sveriges kommuner.

Hyreslösning
För samtliga koncept finns det en modell för hyresavtal. Tillsammans diskuterar vi vilket finansieringsalternativ som passar er kommun bäst.

En viktig miljö för de viktigaste människorna

ABCD-förskolorna erbjuder en lång rad fördelar oavsett om man i första hand ser dem som byggnader, som pedagogiska miljöer eller som en mylla där små människor ska lära, leka och vistas under några av de formbaraste åren av sina liv. Ytterligare en pusselbit kommer från Skanskas samarbete med företaget Hjärnberikad och deras insikter om hur man bygger en hjärnsmart skola. Vi utgår ifrån flera olika perspektiv när vi utformar en förskola.

Barnperspektiv

 • En mångsidig pedagogisk miljö.
 • Glaspartier och tittgluggar till kök och teknikrum.
 • Lugnare tempo i den trygga basen.
 • Dagsljus från två väderstreck.
 • Ytskikt och material som aktiverar barnens sinnen

Personalperspektiv

 • Dörrar, fönster, glaspartier och utrymningsvägar är placerade med den dagliga pedagogiska verksamheten i fokus.
 • Samtalsrum, expedition och personalrum är helt avskilda från de pedagogiska ytorna.

Struktur och system

 • Inga bärande innerväggar.
 • Alla koncept är helt fria från genomgångsrum.
 • Möjligt att förändra enheterna över tid.
 • Anpassningsbart till Miljöbyggnad och Svanen.

Exteriör och inplacering

 • Samtliga koncept går att rotera.
 • Byggnaden är designad för att inte ”vända ryggen till” i någon riktning.
 • Väderskyddade skärmtak vid alla entréer.

Hur bygger man en hjärnsmart förskola?

Lokala anpassningar

Förskolornas kompakta struktur gör dem lätta att placera och anpassa oavsett omgivande bebyggelse, tomtens form eller grad av kupering. Genom en etablerad och beprövad dialogprocess arbetar vi tillsammans med kommunen i varje enskilt projekt för att möta respektive kommuns förutsättningar och önskemål.

Hållbarhet för alla

Genom ABCD-förskolorna kan vi erbjuda Sveriges alla kommuner klimatsmarta och hållbara förskolor.

Koncepten är anpassningsbara till Svanen och Miljöbyggnad men för att kunna certifieras måste de lokala förutsättningarna och era miljömål kartläggas vilket sker i vår gemensamma designdialog.

Forma förskolan utifrån behoven

Genom ABCD-förskolornas flexibilitet är det enkelt att skapa en förskola utifrån era behov. Genom de fyra koncepten väljer ni själva storlek och utformning på byggnaden. I alla våra koncept går det enkelt att flytta väggar och anpassa lokalerna. Vi har flera alternativa planlösningar för de olika koncepten.

Koncept A

Mindre enplansförskola på 918 BTA.

Koncept B

Större enplansförskola på 1 286 BTA.

Koncept C

Mindre tvåplansförskola på 1 337 BTA.

Koncept D

Större tvåplansförskola på 1 841 BTA.

Här byggs det nya förskolor

Vi är glada och stolta över förtroendet att bygga förskolor för att möta behovet runtom i landet . I dagsläget uppför vi förskolor i dessa kommuner.

Avesta kommun

Rågen

Burlöv

Grönnebo

Eslövs kommun

Norrebo
Skogsgläntan
Stehag

Gällivare kommun

Nya Älvens

Motala kommun

Råssnäs

Oskarshamns kommun

Kristineäng

Södertälje kommun

Solhem

Tierps kommun

Kyrkbyn

Vårgårda kommun

Fagrabo ängar

Åre kommun

Mörsil

Åstorps kommun

Hyllinge

Östersund

Luktärtan

Vi berättar gärna mer

Kontakt

 

Konceptansvarig

Nicklas Hagervall

Pressmeddelanden