c

ABCD-förskola, Råssnäs förskola, Motala

 • Råssnäs förskola stod färdig våren 2022
 • Förskolan är byggd enligt Skanskas ABCD-koncept.
 • Den härliga gården lockar till lek och bus.
 • Förkskolan är byggd i slitstarkt tegel.
 • Att tegel valdes istället för den standardiserade träfasaden beror på förskolans utsatta läge.
 • Lekställningen lockar barnen till lek.
 • Här kan barnens fantasi utmanas.
 • Olika lekområden finns på den stora gården.
 • Genom det stor fönstret kan barnen spana ut på gården.
 • I det stora lekrummet finns många krypin och vrår där barnen kan leka. 
 • Toaletterna är moderna och praktiskt byggda. 
 • Förskolan är byggd med hållbara materialval.
 • Kapprummen är praktiska och stora.
 • Köken är praktiska och moderna.
 • Den kreativa miljön lockar till fantasilekar. 
 • Då förskolan ligger i ett utsatt läge, alldeles intill Vättern, så får den en tålig tegelfasad och ett plåttak istället för byggnadens standardiserade träfasad.

Konceptförskola med åtta avdelningar

I Motala har vi byggt förskolan Råssnäs på uppdrag av kommunen. Förskolan är byggd enligt vårt ABCD-koncept. Genom ABCD-förskolorna kan vi erbjuda Sveriges alla kommuner klimatsmarta och hållbara förskolor.

Konceptet, som tagits fram tillsammans med Sweco Arkitekter, är utvecklat med flexibilitet som en av de viktigaste utgångspunkterna. Byggnaderna är tids-, yt- och kostnadseffektiva och går enkelt att anpassa utifrån behov. I och med att koncepten är färdigprojekterade och att hela leveransen är konceptualiserad så kortas den normala byggprocessen ner betydligt, räknad från första kontakt med kund till att den färdiga förskolan står på plats.

I alla våra koncept är det dessutom enkelt att flytta väggar och anpassa lokalerna. Detta gör det möjligt för förskolan att ändras över tid.

Fyra alternativa storlekar

Förskolorna finns i fyra alternativ i olika storlekar, för fyra till tolv avdelningar och med en till två våningar. I Motala valde beställaren vår största förskola, koncept D, en tvåplansförskola med åtta avdelningar. Här kommer det finnas plats för upp till 144 förskolebarn.

Då förskolan ligger i ett utsatt läge, alldeles intill Vättern, så valdes en tålig tegelfasad och ett plåttak istället för byggnadens standardiserade träfasad. Detta för att minimera framtida underhåll.

Grön betong kortade ner torktiden

Förskolan byggs med platta direkt på marken, något vi påbörjade i april 2021. För att effektivisera och korta ner den långa tiden det tar för betongen att torka valde kunden Skanskas gröna betong.

Istället för cement, som under sin tillverkning står för de näst största koldioxidutsläppen från industrin, så består vår gröna betong av en hög andel slagg. På så sätt kan koldioxidutsläppen halveras. Den gröna betongen uppfyller samma höga krav som vår standardbetong gällande beständighet, hållfasthet, livslängd och gjutbarhet. Den torkar dessutom betydligt snabbare än standardbetong.

Nära samarbete med kund

För att skapa ett lyckat projekt och hålla den tajta tidplanen som konceptet medför så har vi haft ett nära samarbete med kund och täta möten med kravställare och projektörer.

Genomtänkta pedagogiska miljöer

I april 2022 stod förskolan redo för inflyttning. Förskolebarnen och pedagogerna fick då flytta in i en byggnad med genomtänkta pedagogiska miljöer där förskolebarnen kan lära, leka och vistas under några av de mest formbara åren av sina liv.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading