c

Växjö station och kommunhus, Växjö

 • Växjös nya station och kommunhus kvalificerade sig för certifieringen Miljöbyggnad Guld. Foto Felix Gerlach
 • Växjö station och kommunhus väntsal Foto Felix Gerlach
 • Växjös nya station och perrong. Foto Felix Gerlach
 • Det nybyggda kommunhuset består av en stor mängd trä. Med solceller över hela takytan och dagsljusinsläpp ger det också en bra inomhusmiljö. Byggnaden uppnår kraven för Miljöbyggnad guld. Foto: Skanska
 • I Växjö har Skanska byggt Växjö station och kommunhus.
 • Stationen och kommunhuset är byggt enligt certifieringen Miljöbyggnad, nivå GULD.
 • Trä är känsligt för fukt och röta. Vid byggandet av Växjö station och kommunhus användes ett väderskydd i form av ett jättetält som såg till att hålla arbetsplatsen torr. Foto: Växjö Kommun
 • Att bygga på höjden i trä innebär en del utmaningar.
 • I byggnadens kontorsdel finns omkring 600 arbetsplatser.
 • I februari 2021 stod Växjö station och kommunhus färdigt.
 • Bjälkar, träbalkar och annat material kunde levereras, lossas och monteras under tältduken vilket gjorde att träet aldrig utsattes för väta. Väderskyddet erbjöd också ett bra arbetsklimat för alla som arbetade i projektet. Foto: Skanska
 • Trä har många miljöfördelar som byggmaterial då det är fullt förnybart och binder koldioxid. Foto: Växjö Kommun
 • Väderskyddet gjorde att projektet sparade tid. I och med att arbetsplatsen låg under tak kunde man jobba i parallella processer, med montering av innerväggar och ytterväggar och installationsarbeten samtidigt. Foto: Växjö Kommun
 • Växjö station och kommunhus består av en stor mängd trä. Med solceller över hela takytan och dagsljusinsläpp ger den bra inomhusmiljö. Byggnaden uppnår kraven för Miljöbyggnad guld.
 • Under det högresta tältet mitt i city pågick bygget av Växjö station och kommunhus. Den torra arbetsplatsen möjliggjorde bra och tidsbesparande logistik.
 • Arbetet som pågick under väderskyddet, som syntes över hela stan, intresserade såväl kommuninvånare som forskare, arkitekter och andra byggentreprenörer.
 • Lösningen med ett väderskydd i form av ett jättetält – och traverser som lyfter allt byggmaterial på plats – är unikt för projektet med Växjö station och kommunhus.
 • Skanska och beställaren Vöfab arbetade i samarbetsformen partnering. Det innebär gemensamma mål för ekonomi, kommunikation och organisation.

En signaturbyggnad i trä

I Växjö har Skanska byggt Växjö station och kommunhus. Byggnaden, som är på 16 400 kvadratmeter, innehåller moderna arbetsplatser för kommunens medarbetare och en station med väntsal samt butiker och restauranger.

Växjös nya mötesplats

Skanska och Vöfab har utvecklat projektet i samarbetsformen partnering. Träbyggnaden med två lutande fasader och stora glasade partier har snabbt blivit Växjös nya mötesplats och signaturbyggnad.

Kommunhuset är 13 770 kvadratmeter och här finns omkring 600 arbetsplatser och flera gemensamma utrymmen. Stationshuset är på 1 850 kvadratmeter och byggnadens resterande 780 kvadratmeter består av en allmän mötesplats för invånare och besökare kallad för Växjös vardagsrum.

Unik träbyggnad

I april 2018 påbörjades bygget av Växjö stations- och kommunhus. Byggnaden är helt unik i sitt slag då den till största delen är byggd av trä. Detta har dock medfört en hel del utmaningar då trä är ett levande material och rörelser och deformationer kan därför uppstå.

Utöver det så är trä känsligt för fukt. För att minska risken för fuktskador under byggprocessen bestämdes det därför tidigt att använda ett väderskydd för att skydda träet.

Väderskydd med inbyggda traverser

I april 2019 monterades väderskyddet som kom från Danmark. Skyddet hade inbyggda traverser i taket vilket gjorde det enklare att lyfta allt byggmaterial på plats. Väderskyddet täckte hela projektet och har skyddad från väder och vind.

Dessutom har arbetsmiljön blivit betydligt behagligare och bättre för medarbetarna på plats. Väderskyddet togs bort när fasaden var klar, våren 2020.

Sju våningar högt

Växjö stations- och kommunhus, som är sju våningar högt, har uppförts med pelare och balkar av limträ. Exteriört har byggnaden en dubbel glasfasad medan källarplan och trapphus är i betong.

Miljöbyggnad, nivå GULD

Stations- och kommunhuset är byggt enligt certifieringen Miljöbyggnad, nivå GULD. För att nå denna höga nivå ställs krav på allt från dagsljusinsläpp, radon och energiåtgång till fuktsäker byggnation, bra inneklimat och miljögodkända val av byggmaterial.

Byggnadens trästomme har dessutom en lägre energiförbrukning än Boverkets byggreglerkrav.

Färdigt i februari 2021

I februari 2021 stod Växjö stations- och kommunhus färdigt. I maj skedde inflyttningen i kommunhuset och stationen öppnade upp för resenärer i augusti 2021.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading