c

Växjö station och kommunhus – miljöbyggnad i trä och solceller på hela takytan

Den stora volymen trä, ett väderskyddande tält och det industriella flödet. Byggnationen av Växjö station och kommunhus är unikt på flera sätt och väcker intresse både nationellt och internationellt. Det nya huset kommer att bli både ett landmärke och en naturlig träffpunkt för Växjöborna.

Växjö station och kommunkhus består av en stor mängd trä. Med solceller över hela takytan och dagsljusinsläpp ger den bra inomhusmiljö. Byggnaden uppnår kraven för Miljöbyggnad guld.
1 av 5 Växjö station och kommunkhus består av en stor mängd trä. Med solceller över hela takytan och dagsljusinsläpp ger den bra inomhusmiljö. Byggnaden uppnår kraven för Miljöbyggnad guld.
Under det högresta tältet mitt i city pågår bygget av Växjö station och kommunhus. Den torra arbetsplatsen möjliggör bra och tidsbesparande logistik.
2 av 5 Under det högresta tältet mitt i city pågår bygget av Växjö station och kommunhus. Den torra arbetsplatsen möjliggör bra och tidsbesparande logistik.
Arbetet som pågår under väderskyddet, som syns över hela stan, intresserar såväl kommuninnevånare som forskare, arkitekter och andra byggentreprenörer.
3 av 5 Arbetet som pågår under väderskyddet, som syns över hela stan, intresserar såväl kommuninnevånare som forskare, arkitekter och andra byggentreprenörer.
Lösningen med ett väderskydd i form av ett jättetält – och traverser som lyfter allt byggmaterial på plats – är unikt för projektet med Växjö station och kommunhus.
4 av 5 Lösningen med ett väderskydd i form av ett jättetält – och traverser som lyfter allt byggmaterial på plats – är unikt för projektet med Växjö station och kommunhus.
Skanska och beställaren Vöfab arbetar i samarbetsformen partnering. Det innebär  gemensamma mål för ekonomi, kommunikation och organisation.
5 av 5 Skanska och beställaren Vöfab arbetar i samarbetsformen partnering. Det innebär gemensamma mål för ekonomi, kommunikation och organisation.

Under det högresta tältet mitt i city pågår bygget av Växjö station och kommunhus. Träbyggnaden med två lutande fasader och spektakulära glasade partier blir stans nya mötesplats och signaturbyggnad, men väcker redan nu stor uppmärksamhet.

Arbetet som pågår under väderskyddet, som syns över hela stan, intresserar såväl kommuninnevånare som forskare, arkitekter och andra byggentreprenörer.

Besök av träbyggnadsexperter

– Vi har fyra fasta tider i veckan för projektbesök och de är fulltecknade flera månader framåt, säger Johanna Loeb, arbetsplatskoordinator och berättar att den stora träkonstruktionen är av särskilt intresse för branschfolk.

– Vi har bland annat haft besök av en internationell grupp träbyggnadsexperter, som deltog i Linnéuniversitetets konferens CompWood 2019, och samtliga studenter vid universitetets bygglinje, årskurs 1, kommer hit för att titta på trästommen, säger hon.

Även lösningen med ett väderskydd i form av ett jättetält – och traverser som lyfter allt byggmaterial på plats – är unikt för projektet med Växjö station och kommunhus. Tältet skyddar både material och människor i alla väderförhållanden.

Ett effektivt sätt att bygga

Bjälkar, träbalkar, pelare – allt levereras, lossas och monteras under tältet vilket gör att kvalitén på materialet blir högt. Förutom att träet aldrig utsätts för väta innebär byggnationen under tält också ett bra arbetsklimat för alla som arbetar i projektet.

– Byggarbetarna slipper jobba i regn, blåst och snöslask. De kan jobba i t-shirt. Både den fysiska och psykiska arbetsmiljön vinner på det. Dessutom möjliggör den torra arbetsplatsen en bra, tidsbesparande logistik. Vi jobbar så mycket Lean som det går, säger Hans-Fredrik Helldahl, distriktschef Kronobergs län.

Tack vare den väderskyddade miljön kan man jobba i parallella processer och montering av såväl innerväggar som ytterväggar och installationsarbeten pågår samtidigt.

Miljö och säkerhet på hög nivå

Säkerheten på arbetsplatsen håller en hög nivå, tack vare väderskyddet, men också tack vare täta skyddsronder och ett effektivt säkerhetsförebyggande arbete.

Den stora mängden trä, tillsammans med parametrar som solceller över hela takytan och stora dagsljusinsläpp som ger en bra inomhusmiljö, gör att Växjö station och kommunhus uppnår kraven för Miljöbyggnad guld.

Många bonuseffekter

Huset byggs på den plats där Växjös gamla station stod. I och med att stationen nu byggs ihop med ett nytt kommunhus får Växjöborna en helt ny mötesplats, med affärer och restauranger.

– På andra sidan järnvägen finns lasarettet, som är stans största arbetsplats, vilket bidrar till att det kommer att vara ett stort flöde av människor i det som betecknas som Växjös nya vardagsrum. Tanken är att den nya stationen ska främja kollektivt resande både lokalt och globalt, säger Hans-Fredik Helldahl och påpekar att flytten av kommunhuset också för med sig andra positiva följdeffekter. Växjö får cirka 250 nya hyresbostäder i ett centralt läge, där det gamla kommunhuset står.

Framtidens sätt att bygga

Något annat som kännetecknar byggprojektet i Växjö är att Skanska och beställaren Vöfab arbetar i samarbetsformen partnering. Det betyder att parterna jobbar tillsammans med gemensamma mål för ekonomi, kommunikation och organisation.

Att byggprojektet i Växjö går i bräschen för ett nytt sätt att bygga är Hans-Fredrik Helldahl övertygad om.

– Att bygga under tält är både tidseffektivt och bra för miljön. Den här väderskyddslösningen finns inte ännu i Sverige, vi har köpt in den av en dansk leverantör som både monterat tältet och står för driften. Men jag är säker på att vi kommer att se mer av den här sortens väderskydd vid stora byggnationer. Det här är framtidens sätt att bygga, säger han.

 

Senast uppdaterad: 2019-10-02

Rekommenderad läsning