c

Väderskydd blev nyckeln till framgång i Växjö

Att bygga i trä är bra för klimatet, men en utmaning då materialet är känsligt för fukt. Under byggandet av Växjö Station och Kommunhus blev lösningen ett gigantiskt väderskydd, som både minskat kostnaderna och kortat byggtiden.

Trä är känsligt för fukt och röta. Vid byggandet av Växjö Station och Kommunhus användes ett väderskydd i form av ett jättetält som såg till att hålla arbetsplatsen torr. Foto: Växjö Kommun
1 av 5 Trä är känsligt för fukt och röta. Vid byggandet av Växjö Station och Kommunhus användes ett väderskydd i form av ett jättetält som såg till att hålla arbetsplatsen torr. Foto: Växjö Kommun
Det nybyggda kommunhuset består av en stor mängd trä. Med solceller över hela takytan och dagsljusinsläpp ger det också en bra inomhusmiljö. Byggnaden uppnår kraven för Miljöbyggnad guld. Foto: Skanska
2 av 5 Det nybyggda kommunhuset består av en stor mängd trä. Med solceller över hela takytan och dagsljusinsläpp ger det också en bra inomhusmiljö. Byggnaden uppnår kraven för Miljöbyggnad guld. Foto: Skanska
Bjälkar, träbalkar och annat material kunde levereras, lossas och monteras under tältduken vilket gjorde att träet aldrig utsattes för väta. Väderskyddet erbjöd också ett bra arbetsklimat för alla som arbetade i projektet. Foto: Skanska
3 av 5 Bjälkar, träbalkar och annat material kunde levereras, lossas och monteras under tältduken vilket gjorde att träet aldrig utsattes för väta. Väderskyddet erbjöd också ett bra arbetsklimat för alla som arbetade i projektet. Foto: Skanska
Trä har många miljöfördelar som byggmaterial då det är fullt förnybart och binder koldioxid. Foto: Växjö Kommun
4 av 5 Trä har många miljöfördelar som byggmaterial då det är fullt förnybart och binder koldioxid. Foto: Växjö Kommun
Väderskyddet gjorde att projektet sparade tid. I och med att arbetsplatsen låg under tak kunde man jobba i parallella processer, med montering av innerväggar och ytterväggar och installationsarbeten samtidigt. Foto: Växjö Kommun
5 av 5 Väderskyddet gjorde att projektet sparade tid. I och med att arbetsplatsen låg under tak kunde man jobba i parallella processer, med montering av innerväggar och ytterväggar och installationsarbeten samtidigt. Foto: Växjö Kommun

Mitt i city ligger Växjös nya vardagsrum. Det nybyggda stations- och kommunhuset blir en given mötesplats för stadens innevånare när det öppnar i augusti 2021. Det 16 400 kvadratmeter stora huset kan inte bara stoltsera med en spektakulär arkitektur, det är också till största delen byggt i trä. Inget ovanligt material i mindre bostadshus, men för byggnader av den här magnituden är det närmast unikt.

Att bygga på höjden i trä innebär en del utmaningar. En är de rörelser och deformationer som kan uppstå i det naturliga materialet. Trä är också känsligt för fukt och röta och dämpar inte ljud särskilt bra. Samtidigt är miljöfördelarna helt oslagbara.

– Om vi ska nå målen om klimatneutralitet till 2045 måste vi bygga mer i trä. Det är ett förnybart material som minskar koldioxidutsläppen på ett sätt som stål och betong ännu är långt ifrån att matcha. Att arbeta med trämaterial ger dessutom en skön känsla och skapar trivsel hos produktionspersonalen. Även hybridkonstruktioner där trä ingår är intressanta, konstaterar Christer Burman, kvalitetschef på verksamhetsgrenen Hus i Skanska Sverige.

Letade väderskydd

Skanska och kunden Vöfab tog sig an det unika projektet i samarbetsformen partnering, vilket innebär att man sätter gemensamma mål och hittar lösningar ihop. Tidigt lyfte Skanska frågan om att använda ett vädertält. Att bygga under tak har många fördelar, framförallt när det gäller att minska risken för fuktskador, men initialt kan det bedömas som en merkostnad.

– Vi fick leta ett tag men hittade ett fantastiskt väderskydd i Danmark som hade inbyggda traverser i taket för lossning och montage. Totalkostnaden för hela projektet bedömdes öka med cirka 3 miljoner kronor, men alla i projektet, inklusive kunden, trodde så mycket på den här lösningen att vi valde att dela på merkostnaden för väderskyddet, berättar Christer.

Jobbade i t-shirt

Och tur var väl det. När väderskyddet väl var på plats visade det sig att arbetet gick så smidigt att produktiviteten ökade med ungefär en timme per dag och anställd. Allt byggmaterial levererades, lossades och monterades under tältduken vilket innebar att träet skyddades från väta. Dessutom förbättrades arbetsmiljön väsentligt för hantverkarna som bland annat slapp halkrisken vid snö och is och kunde jobba i t-shirt i stället för att behöva skydda sig mot regn och stark vind.
– Personligen tycker jag att vi borde använda väderskydd i alla våra projekt. Du får ett kontrollerat byggande, utan överraskningar eller avbrott, med hög säkerhet och bättre trivsel, säger Skanskas projektchef på plats Marcus Heiman, som vittnar om en ovanligt tyst och väldoftande arbetsplats.

Lägre slutnota

Skanska har nu lämnat över fastigheten till kunden och i slutändan blev merkostnaden för väderskyddet endast 1,7 miljoner kronor. Samtidigt har man säkrat risken för omfattande kvalitetsbrister vilket kan innebära höga merkostnader. Om väderskyddet funnits med i planerna redan från början uppskattar projektet att byggtiden kunnat kortas med hela tre månader och kostnaderna därmed sänkas med drygt 12 miljoner kronor.

– En viktig insikt är att det inte finns några genvägar när man bygger i trä. Väderskydd är det enda sättet att säkra kvaliteten, men det kan också innebära en lägre entreprenadkostnad, säger Christer Burman och fortsätter:

– Kunden känner också stolthet över att ha uppnått sina ekonomiska och ekologiska mål för projektet och menar att väderskyddet starkt bidragit till detta.

Fakta: Att bygga med väderskydd

Fram till 1994 var det förbjudet i Sverige att bygga i trä högre än två våningar. Det är fortfarande ett relativt ovanligt material när det kommer till stora byggprojekt, men de senaste årens fokus på klimatet har ökat intresset för trä som byggmaterial. Skanska tog sig an Växjö Station och Kommunhus som ett pilotprojekt, både för att höja den interna kompetensen och undersöka hur man kan bygga kvalitetssäkrat i trä. Väderskyddet blev nyckeln till framgång i projektet. Här är några av fördelarna med att bygga under tak:

  • Material kan lastas av och monteras utan att utsättas för regn eller annan väta.
  • Färre säkerhetsrisker, som till exempel halkrisk vid regn, snö och stark vind.
  • Ökad produktivitet då arbetet inte behöver avbrytas för att täcka material, sopa regnvatten eller skotta snö.
  • Ökad trivsel kopplat till ett jämnare klimat och renare arbetsplats.
  • Kortare byggtid. Till exempel kan invändiga arbeten, såsom innerväggar komma igång tidigare i skydd av tältet.
Senast uppdaterad: 2021-05-24

Rekommenderad läsning