c

Epic, Malmö

 • Epic är konstruerat med människans välmående i fokus.
 • Epic är en av våra grönaste och mest hållbara fastigheter där vi har arbetat mycket med cirkulära materialflöden och upcyclat material.
 • Träpanelen på atriets väggar är gjord av uttjänta fönsterramar och träbalkar från Skanskas rivningsprojekt i Nyhamnen.
 • Golvplattorna är spräckliga av kross i olika färger.
 • Som ett bevis att välmåendet är i fokus har Epic precertifierats enligt WELL.
 • Det gröna atriet bjuder in till umgänge.
 • Här bjuds besökaren på naturljud som förstärker den sinnliga upplevelsen i atriet.
 • Det ska det vara lätt för hyresgästerna att må bra och trivas.
 • Epic ligger på Universitetsholmen i Malmö.
 • Kontoret bjuder på ett optimalt läge i Malmö.
 • Här ska det vara lätt för hyresgästerna att må bra och trivas.
 • I Epic har vi utgått ifrån hur den byggda miljön påverkar oss

Cirkulärt byggande i framtidens kontor

På Universitetsholmen i Malmö har vi skapat framtidens kontor – Epic. Epic är konstruerat med människans välmående i fokus och är precertifierat enligt WELL, en internationell certifiering för hälsosamma arbetsplatser.

Fastigheten har 12 000 kvadratmeter kontorsyta fördelat på sex våningar. Huset består av två huskroppar som är sammankopplade genom ett grönskande atrium. Atriet fungerar som en naturlig länk mellan ute och inne.

Inspirerad av 1900-talets hamnstäder

Epic är ritad av arkitektbyrån Yellon som fick inspiration från det tidiga 1900-talets hamnstäder och dess tegelklädda magasin intill kajkanten.

Ytterväggarna består av prefabricerade betongelement med ingjutet tegel och dolda elementskarvar.

Cirkulära materialflöden och upcyclat material

Epic är en av våra grönaste och mest hållbara fastigheter där vi har arbetat mycket med cirkulära materialflöden och upcyclat material. Det innebär att vi använder gammalt byggmaterial som förädlas och återanvänds. Genom att använda upcyclade material minskas klimatbelastningen och det går dessutom att undvika långa transporter.

I Epic är bland annat träpanelen på atriets väggar gjord av uttjänta fönsterramar och träbalkar från Skanskas rivningsprojekt i Nyhamnen. Bakom träpanelen finns också en ljuddämpande duk som består av gamla PET-flaskor. Golvplattorna är spräckliga av kross i olika färger: rött från överblivet tegel från Epics egen fasad, grått från betong som rivits i Köpenhamns metro. 

Upcyclat material som använts i Epic

 • 77 195 återvunna PET-flaskor i ljuddämpande duk bakom träpanelen i atriet
 • 35 221 meter fönsterramar och bjälkar från rivningsprojekt i träpanelen
 • 16 ton betong från Köpenhamns metro i golvet
 • 17 ton tegel från Epics egen fasad i golvet

Välmående i fokus

I Epic har vi utgått ifrån hur den byggda miljön påverkar oss. Här ska det vara lätt för hyresgästerna att må bra och trivas. För att uppmuntra till en hälsosam livsstil finns bland annat lånecyklar i cykelhotellet, dusch, handduksservice och omklädningsrum samt tillgång till bilpool.

Epic har också ett optimalt inomhusklimat där det gröna atriet bjuder in till umgänge. Här finns också naturljud som förstärker den sinnliga upplevelsen i atriet.

Precertifierats enligt WELL

Som ett bevis på att välmåendet är i fokus har Epic dessutom precertifierats enligt WELL. WELL är uppdelad på sju kategorier och utgår ifrån hur den byggda miljön påverkar oss och baseras på sex års medicinsk och vetenskaplig forsning.

Certifieringen tar hänsyn till allt från luftkvalité och dagsljus till näring och mental hälsa. Bland annat ska arbetsmiljön vara distraktionsfri och bekväm och uppmuntra till kreativitet.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading