c

Hur kan bättre arbetsmiljö minska ohälsotalen?

Vi spenderar ungefär 90 procent av vår tid, ofta stillasittande, inomhus. Samtidigt ökar svenskarnas psykiska ohälsa. Kan inomhusklimatet och kontorens utformning hjälpa oss att långsiktigt må bättre och skapa hälsosammare arbetsplatser? Om detta kommer Sofia Ekerlund, marknadsansvarig på Skanska Öresund, att prata på Almedalsveckan.

Sofia Ekerlund, marknadsansvarig på Skanska Öresund.
1 av 2 Sofia Ekerlund, marknadsansvarig på Skanska Öresund.
Framtidsbild på kontorsbyggnad Epic på Universitetsholmen i Malmö.
2 av 2 Kontorsbyggnad Epic på Universitetsholmen i Malmö. Det sex våningar höga kontorshuset kommer stå färdig under 2019. Projektet har skapats med hälsan i fokus och är den första byggnaden i Norden som pre-certifierats för WELL.

Att se bortom de tekniska lösningarna och binda samman dem med hälsofrågor är något som Sofia varit med och utvecklat inom Skanska de senaste åren. Det hela började för ungefär fyra år sedan då Sofia och hennes kollegor såg en starkt ökande trend på marknaden gällande hälsa och välmående. Parallellt med den trenden såg de också en motsägelsefull trend åt andra hållet med ökade sjukskrivningar och psykisk ohälsa i samhället. De började fundera på sammanhanget och ville på något vis belysa vad de såg.

”Vi vill föregå med gott exempel”

Under årets Almedalsvecka kommer Sofia att tala utifrån sina erfarenheter om hur och vad olika aktörer inom branschen kan göra för att påverka de fysiska och psykiska förutsättningarna hos sina medarbetare:

- Utifrån FN:s Agenda 2030 gällande hållbar utveckling är ett av målen att verka för ett hälsosamt liv och ökat välbefinnande. Ett av delmålen behandlar i sin tur att hälsa och välmående är en grundläggande förutsättning för att nå sin fulla potential och på så vis bidra till samhällets utveckling. Med detta kopplat till våra observationer funderade vi kring hur Skanska som samhällsbyggare, tillsammans med andra aktörer kunde göra skillnad i samhället, berättar Sofia Ekerlund.

Sofia och hennes kollegor har tidigare utfört en hälsopilot bland Skanskas egen personal på kontoret Klipporna i Malmö. Med fokus på att ta reda på hur inomhusmiljöernas utformning påverkade de anställda för att få en hälsosammare vardag.

- Vi vill föregå med gott exempel, men också ha egna erfarenheter att hänvisa till, säger Sofia.

Att lura autopiloten inom oss

Stillasittande i samhället är ett stort hot mot folkhälsan, detta visar flera studier utförda av forskare på bland annat American College of Occupational and Environmental Medicine och University of Toronto. Tack vare pilotstudien i Malmö fick Sofia och hennes medarbetare en bättre inblick i hur lite eller mycket folk rörde sig under en arbetsdag. De utvärderade även arbetsplatsens utformning, påverkade de anställdas hälsa och de hälsosamma eller mindre hälsosamma val som de gjorde i vardagen.

- Ungefär 40 procent av det du gör en vardag går på autopilot. Vi kan inte ta bort autopiloten, men vi kan lura den lite till att göra bättre val och lära in nya vanor. En av de slutsatser vi drog efter hälsopiloten var att en byggnads utformning har betydelse och kan hjälpa oss att göra rätt val.

Skanska har senaste åren börjat arbeta mer aktivt med hur man kan få människor att välja mer hälsofrämjande beslut i inomhusmiljöer. Eftersom många av oss tillbringar en stor del av dagarna i kontorsmiljöer är miljöernas utformning viktig. Den fysiska utformningen påverkar våra dagliga val och hur vi mår, både kortsiktigt och långsiktigt. Vad det gäller kostnaderna menar Sofia ett det är en ickefråga:

- Idag kostar den psykiska ohälsan samhället ungefär 200 miljarder kronor, det är 4,2 procent av Sveriges BNP. Jag vill istället fråga: vad kostar det samhället och arbetsgivarna att inte ta tag i den här frågan? Sätt det i relation till att 90 procent av ett företags driftskostnader är personalkostnaderna.

Epic – första byggnaden som pre-certifierats för WELL

Just naturens element är också något som forskning visar att människan mår bra att omge sig med. Därför är det bra om det går att utforma arbetsplatser i utomhusmiljöer eller att väva in naturelement så som växtväggar, naturmaterial eller andra element som påminner om naturen.

Under Almedalsveckan kommer Sofia att berätta om kontorsbyggnaden Epic på Universitetsholmen i Malmö, ett lyckat exempel där man bland annat haft dessa element i åtanke.

Det sex våningar höga kontorshuset kommer stå färdig under 2019. Hela projektet har skapats med hälsan i fokus, bland annat med hjälp av olika naturliga element. Epic är den första byggnaden i Norden som pre-certifierats för WELL. WELL-certifieringen är en modell utifrån ett helhetstänk som handlar om hur vi påverkas av olika konstruerade miljöer och är baserad på medicinsk och vetenskaplig forskning.

- WELL ger både organisatoriska och praktiska riktlinjer som underlättar för samtliga aktörer hur man kan arbeta med den här typen av frågor, menar Sofia.

WELL-certifiering även för den egna verksamheten

I arbetet med hälsosamma arbetsplatser behöver man bygga in möjligheter för människor att kunna ändra beteenden och vanor. Det handlar också om att skapa rätt kultur på arbetsplatsen.

På Skanskas kontor Klipporna i Malmö arbetar man nu för att WELL-certifiera den egna verksamheten och Sofia pratar varmt om vilka positiva effekter det har gett. Sofia Ekerlund fortsätter:

- Vi tror att vi kan bygga in välmående i väggarna genom att arbeta proaktivt och skapa förutsättningar för det friska.

Sofia avslutar:

- Vi tillbringar 90 procent av vår tid inomhus, självklart påverkar inomhusmiljön hur vi lever och mår. Byggnaders utformning har stor betydelse - den byggda miljön leder till vanor och kan fungera som katalysator för hälsosamma val.

Senast uppdaterad: 2019-05-17

Rekommenderad läsning