c

Kontorshuset Epic - en cirkulär milstolpe

Cirkulära materialflöden är en nyckel till att klara både klimatutmaningen och framtidens resursförsörjning. Det som idag kallas avfall måste istället ses som nya råvaror, inte minst i den materialkrävande byggbranschen. Skanskas första steg på vägen är kontorshuset Epic i Malmö som klätts i en okonventionell och unik skrud.

I kontorshuset Epics atrium i Malmö finns ett högt träd och regnskogsliknande vegetation.
1 av 4 I kontorshuset Epics atrium finns ett högt träd och regnskogsliknande vegetation.
Skanskas kontorsfastighet Epic har miljösmart atrium med upcyclat material.
2 av 4 Den rustikt råa träpanelen på atriets väggar är gjord av uttjänta fönsterramar och träbjälkar från ett rivningsprojekt.
I kontorshuset Epic i Malmö har återvunnet material använts som byggnadsmaterial.
3 av 4 I kontorshuset Epic i Malmö har återvunnet material använts som byggnadsmaterial.
Golvplattorna är spräckliga av kross i olika färger: rött för överblivet tegel från Epics egen fasad, grått för betong som rivits i Köpenhamns metro.
4 av 4 Golvplattorna är spräckliga av kross i olika färger: rött för överblivet tegel från Epics egen fasad, grått för betong som rivits i Köpenhamns metro.

För den som kliver in i Epic dras blicken ofrånkomligen till ett högt träd som planterats inne i atriet, omgivet av regnskogsliknande vegetation. De stora planteringarna tar plats och är tänkta som en tydlig markör. I det här huset står hållbarheten i centrum.

Upcyclade material i väggar och golv

Projektchefen Stefan Andersson står på en liten scen som monterats upp för ett frukostmöte om resan mot cirkularitet, ett tema som klättrar högre på allt fler företags agendor. Men även om många stakat ut riktningen så är det de första trevande stegen som tas.

- Det känns fantastiskt roligt att stå här idag. Det har varit kul men också ett jättehårt jobb, vi är ett av de första projekten i Sverige som jobbat med ”upcyclade” material på ett sånt här tydligt sätt. Vi startade för flera år sedan och scannade den lokala marknaden på material som vi kunde återanvända i den här fastigheten.

Den rustikt råa träpanelen på atriets väggar är gjord av uttjänta fönsterramar och träbjälkar från ett rivningsprojekt. Golvplattorna är spräckliga av kross i olika färger: rött för överblivet tegel från Epics egen fasad, grått för betong som rivits i Köpenhamns metro. En doldis är den ljuddämpande duken bakom träribborna: den består av 77 195 PET-flaskor som fick ett nytt liv på oväntad plats. Stefan Andersson ser många poänger med återbruket som de jobbat så hårt för.

- Främsta vinsten är att vi minskar klimatbelastningen i våra fastigheter. Vi använder också mindre jungfruligt material. Vi har begränsade resurser på planeten, jag tror inte vi kommer undan så mycket längre med att använda nya råmaterial. Vi måste tänka nytt. På köpet får vi ett helt unikt uttryck i huset som inte finns någon annanstans.

Ett måste för att nå klimatmålen

Ingrid Sidenvall Jegou leder morgonens scensamtal, hon är senior konsult på 2050 Consulting som hjälper företag att minska sin klimatpåverkan.

- Kopplingen mellan cirkulära flöden och klimatet är väldigt tydlig. I dag består bara 9% av vår ekonomi av cirkulära flöden, men om vi ställde om helt skulle det spara upp till 60% av utsläppen. Det är ett måste för att nå klimatmålen.

- Den stora utmaningen är att vi måste gå från inspirerande projekt till att det här blir normen. Och just det är Skanskas ambition, berättar Ulla Janson som är hållbar affärsutvecklare på Skanska.

Målet om klimatneutralitet 2045 kräver en större användning av cirkulära material och arbete pågår för att sprida arbetssättet till fler projekt. Nyckeln till att lyckas är samarbete.

- Det härliga är att vi nu ser en stor efterfrågan från våra kunder och kommuner på cirkulära material, det är nödvändigt för att vi ska komma framåt. Vi behöver samverka med kommuner som tillhandahåller rivningsobjekt och företag som kvalitetssäkrar materialen. Avfallsbolag har också en viktig roll, de måste förstå att de inte är en slutstation utan en leverantör till oss.

Bygglovskrav på max koldioxidutsläpp

Ulla Janson ser en kritisk faktor för att nå hela vägen från spjutspetsprojekt till norm, att kommunerna som ger bygglov ställer ett nytt krav och sätter en maxgräns för koldioxidutsläppen.

- Vi storföretag måste våga ta initiativ och visa att saker går. Då kommer företag från flera branscher att följa efter. I nästa projekt jobbar vi för noll koldioxidutsläpp. Det är en enorm utmaning men också otroligt spännande att ta tag i.

När Stefan Andersson summerar lärdomarna från Epic upplever han att möjligheterna att påverka är goda och tiden att agera är här.

- Jungfruliga material är alldeles för billiga samtidigt som resurserna håller på att ta slut i världen. Samma krav måste ställas på alla byggherrar, så att alla tävlar under samma förutsättningar och konkurrerar på lika villkor.

Fakta

  • 77 195 återvunna PET-flaskor i ljuddämpande duk
  • 35 221 meter fönsterramar och bjälkar från rivningsprojekt i träpanelen
  • 16 ton betong från Köpenhamns metro i golvet
  • 17 ton tegel från Epics egen fasad i golvet

Cirkulära materialflöden nyckel för klimatutmaningen

Senast uppdaterad: 2019-11-14

Rekommenderad läsning