c

Norra Vitsippan, Salem

  • Samtliga hustak i Norra Vitsippan förses med solvärmepaneler eller solceller.
  • Norra Vitsippans bostäder är modulhus i trä från BoKlok, som byggs i fabrik med lågt klimatavtryck.
  • Så kombinerar energisystemet Hybrid Solar System bergvärme och solenergi.

Skanskas första hyresprojekt som når netto noll-energi

I Salem utanför Stockholm har Skanska Hyresbostäder utvecklat sitt första hyreskvarter med netto noll-energihus. 

De 108 lägenheterna är ett välkommet tillskott av nyproducerade hyresbostäder till Salems kommun. Med Norra Vitsippan bemöter Skanska tillsammans med NREP två samhällsutmaningar: den ökande bostadsbristen i storstadsregionerna samt bygg- och fastighetssektorns betydande andel av samhällets klimatpåverkan. 

80 procent mindre energi

Innovativa systemet HYSS, Hybrid Solar System, kombinerar de förnybara och lokalproducerade energislagen solenergi och bergvärme med ett smart styrsystem. 

Solpaneler genererar varmvatten som används till att effektivisera värmepumpen och återladda borrhålen med värme under sommarhalvåret. Så motverkas utarmning av energi i berget och en hög effekt säkerställs i systemet under vinterhalvåret. 

Sammantaget minskar HYSS behovet av köpt energi för värme och varmvatten med hela 80 procent jämfört med konventionell uppvärmning av flerbostadshus. Systemet når en årsverkningsgrad för både värme och varmvatten på 5 (SCOP-Combi), vilket är unikt för värmepumpsbranschen. Kompletterande solceller alstrar den el som husen kräver under ett år och överskottsel skickas ut till andra användare på elnätet. 

Resultatet blir netto noll-energianvändning: under ett år produceras minst lika mycket energi som husen använder. 

Trygghet och medbestämmande

Norra Vitsippan har byggts enligt Skanskas egen plattform Hållbar Hyresbostad, som säkrar ett hållbart projekt i en vidare bemärkelse. Exempelvis sätts fokus på att skapa ett tryggt kvarter. 

Efter trygghetsvandringar och analys av utemiljön har Skanska tagit fram exempelvis anpassad belysning som ger trygghet över hela dygnets timmar och alla årets säsonger. Gång- och cykelvägar får genomtänkta anslutningar till närliggande grönområde så att invånare och kringboende kan passera säkert. Stråken planeras för att skapa flöden av människor som ger ögon på gatan och stärker trygghetskänslan. 

För att främja dialog under byggprojektet, lyssna in funderingar och besvara frågor från människor i det närliggande villaområdet har grannarna bjudits in till öppet hus för att träffa representanter från Skanska och NREP under pågående produktion.

Steg mot klimatneutralitet

Husen i Norra Vitsippan är uppförda med så lågt klimatavtryck som möjligt i produktionsfasen. Maskinerna på byggarbetsplatsen drevs med biobränsle. Bostäderna är modulhus i trä som byggs på BoKloks svenska fabrik i Gullringen och reses på husgrunder i Betong med mindre CO2-utsläpp. 

Sammantaget blir Norra Vitsippan ett betydande kliv framåt mot Skanskas målsättning om klimatneutralitet 2045 och ett projekt i framkant i hyresbostadsbranschen.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading