c

Vårt mål om klimatneutralitet 2045

Klimatfrågan är en av mänsklighetens stora utmaningar och vi har ett ansvar för kommande generationer att bidra med lösningar och att minska vår egen klimatpåverkan. Vi vill agera kraftfullt i klimatomställningen och därför har Skanska Sverige antagit målet om klimatneutralitet 2045 i hela värdekedjan, det är en viktig del av vårt löfte om att bygga ett bättre samhälle. Och vi vill göra det tillsammans med våra kunder och andra intressenter.

För att lyckas i klimatomställningen krävs att vi använder befintliga lösningar i stor skala och att ny teknik och affärsmodeller utvecklas, samt att vi samverkar i vår sektor. Vi har därför varit tydliga med att vi vill uppnå klimatneutralitet i hela värdekedjan; i vår produktion och våra byggprojekt, men även i material från leverantörer och underentreprenörer samt kundernas drift av det vi bygger.

Vi är i början av vår egen klimatresa, men vi vill och kan göra ännu mer i klimatarbetet när vi gör det tillsammans med våra kunder och leverantörer. Som ett exempel har vi minskat våra egna direkta utsläpp från våra asfaltverk, men för att minska utsläppen i hela värdekedjan är vi beroende av kunder och leverantörer.

Vårt mål omfattar även att vi bygger klimatsäkert så att hus, vägar och anläggningar är byggda för att klara ett förändrat klimat, en klimatanpassning är nödvändig för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Ställ hållbara krav

För en snabbare omställning till ett bättre samhälle ser vi hållbar upphandling som ett kraftfullt verktyg för att förflytta bygg- och anläggningssektorn.

Upphandling med krav inom hållbarhet kan bidra till att förflytta byggsektorn mot klimatneutralitet och ger oss möjlighet att nå Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. Klimatkraven bör ställas för både byggskedet och driftskedet, så att hela livscykeln kommer med. Genom att ställa rätt krav, uppmuntra samverkan, ge incitament och följa upp stimuleras utvecklingen av fler hållbara lösningar och aktörer på marknaden.

Färdplan för klimatneutral byggsektor

Genom att samla byggsektorn kring en gemensam färdplan kan vi tydliggöra hur byggsektorns olika aktörer, politiker och beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige. Färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2045 är ett avgörande steg för att vi ska kunna uppnå vårt eget klimatmål då det innefattar hela värdekedjan.
På uppdrag av Fossilfritt Sverige ledde Skanska arbetet med att ta fram bygg- och anläggningssektorns färdplan. Den lämnades in tillsammans med andra branschers färdplaner till regeringen i Rosenbad i april 2018. Fler än 100 aktörer i bygg- och anläggningssektorns värdekedja har hittills skrivit på och Sveriges Byggindustrier driver nu arbetet med färdplanen vidare.

Klimatneutral färdplan


Genom att samla byggsektorn kring en gemensam färdplan kan vi tydliggöra för hur vi, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige.

Läs mer om färdplanen för en klimatneutral byggsektor
Senast uppdaterad: 2019-06-05