c

Bostadskvarteret Tändstickan, Göteborg

  • Bostadskvarteret Tändstickan i södra Göteborg.
  • Skanska kombinerar hyresrätter och bostadsrätter i kvarteret.
  • Vy från en av balkongerna i Tändstickan.
  • Det nya citykvarteret Tändstickan är en mix av bostäder, arbetsplatser och service som ger Göteborgarna ett levande gatuliv, urban livskvalitet och flexibilitet med hyresrätter i fokus. Affärsutvecklaren Carlos Montecinos på Skanska har utvecklat hyresbostäderna från start till klart.
  • I Tändstickan har Skanska utvecklat hyres- och bostadsrättshus runt en och samma gård. Det ger människor möjlighet att byta boendeform efter livssituation inom samma kvarter.
  • En ceremoniell invigningsplantering av Anna Andersson, vd KAB Fastigheter, Hampus Magnusson, ordförande Göteborgs byggnadsnämnd och Anders Erlandsson, vice vd Skanska.
  • Affärsutvecklaren Carlos Montecinos på Skanska inleder invigningsceremonin för kvarteret.

Hållbar mobilitet för livet på cykel

I södra centrum av Göteborg har Skanska utvecklat bostadskvarteret Tändstickan med 162 hyresrätter och 220 bostadsrätter. Här ligger fokus på hållbar mobilitet och enkelt liv med cykel.

Blandstad med mångfald

Skanska bygger ett nytt område intill Mölndalsvägen: en levande blandstad med kontor, restauranger, service och bostäder. Det som tidigare var en förorenad fabrikstomt får nytt liv som en urban stadsdel med människor i rörelse över stora delar av dygnet. Marken är sanerad och läget är attraktivt, precis intill cykelbana och kollektivtrafik mot Göteborgs centrum.

Skanska kombinerar flera upplåtelseformer i kvarteret för att möjliggöra för människor i olika livssituationer att hitta en bostad i centralt läge.

Fokus miljö och mobilitet

Lägenheterna är byggda med noggrant utvalda material och låg energiförbrukning. Bostadsrätterna Svanenmärks medan hyresrätterna följer Hållbar Hyresbostad, Skanskas standard för hyresbostäder i framkant inom både ekologisk och social hållbarhet. Här innebär det bland annat en energiförbrukning som garanteras ligga 15 procent under Boverkets byggregler, BBR.

Kvarteret ger förutsättningar för en hållbar livsstil med särskild betoning på mobilitet. Minst hälften av parkeringsplatserna har laddstolpe för elbil. P-platserna är färre än normalt, det kompenserar Skanska genom transportlösningar som minskar behovet av egen bil.

Samtliga boende får tillgång till bilpool och elcykelpool som även innehåller lådcykel. En utrustad cykelverkstad ger möjlighet att serva den egna cykeln i huset. Dessutom finns gott om parkeringsutrymme för både vanliga cyklar och lådcyklar. Extra hyresgästinformation om kollektivtrafikförbindelserna puffar på tidigare bilburna inflyttare att hitta nya, miljövänliga färdvanor.

Trygghetsskapande gård

Gården ligger upphöjd ovanpå garaget i markplan, vilket ger trygga och ombonade gårdsmiljöer. Lägenheter i markplan resulterar ofta i att passerande möts av fördragna persienner, men ett garage som kompletteras med verksamhetslokaler på utsidan ger ett levande kvarter med större trygghetskänsla.

De boende kommer in i sina lägenheter via entréterrasser som både ger en trivsam uteplats vid lägenheten och skapar fler ögon på gården: en central aspekt för trygghet.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading