c

Tändstickan: modern blandstad med många mervärden

Det som först skulle bli ett renodlat kontorskvarter omvandlades i Skanskas händer till ett blandat område med många mervärden. Det nya citykvarteret Tändstickan är en mix av bostäder, arbetsplatser och service som ger Göteborgarna ett levande gatuliv, urban livskvalitet och flexibilitet med hyresrätter i fokus.

En man står på balkongen med byggnader i bakgrunden.
1 av 3 Citykvarteret Tändstickan är en mix av bostäder, arbetsplatser och service som ger Göteborgarna ett levande gatuliv, urban livskvalitet och flexibilitet. Affärsutvecklaren Carlos Montecinos på Skanska har utvecklat hyresbostäderna från start till klart.
Bild på innergården.
2 av 3 I Tändstickan har Skanska utvecklat hyres- och bostadsrättshus runt en och samma gård. Det ger människor möjlighet att byta boendeform efter livssituation inom samma kvarter.
Byggnaden sett ifrån gatuvy, med personer som uppehåller sig runtomkring.
3 av 3 Tändstickan var från början detaljplanerat att bli enbart kontor, men när Skanska tog över marken beslutade man att istället låta området bli en modern blandstad med arbetsplatser, bostäder, restauranger och service.

I Göteborgs framväxande södra centrum, strax intill gränsen till Mölndal, vajar Skanskafanorna på en innergård omgiven av ljusa huskroppar som snart ska fyllas med inflyttare. Det är invigningsdag för hyresrätterna i Kvarteret Tändstickan och lyckosamt nog är de nyplanterade syrenerna precis på väg att slå ut.

På den lilla scenen hälsas invigningsgästerna välkomna av Carlos Montecinos, affärs- och projektutvecklare på Skanska som utvecklat hyresfastigheterna från start.

– Det här är en stolt dag. Jag tycker att nybyggda hyresrätter bör vara en självklar del i innerstaden. Det är en flexibel och smidig boendeform som passar i många skeden av livet, kan sägas upp med kort varsel och inte kräver någon kapitalinsats eller ägaransvar. Vi tror starkt på att hyresrätterna ökar flexibiliteten på hela bostadsmarknaden och hjälper fler människor att hitta rätt hem just för dem, säger han.

Klimatet i åtanke

De 162 hyresrätterna är certifierade enligt Skanska Hyresbostäders egen hållbarhetsplattform Skanska Hållbar Hyresbostad, som reglerar en mängd olika miljöaspekter. Varje huskropp kröns av solceller som bidrar med lokalproducerad energi till fastigheterna. Gröna mobilitetslösningar minskar behovet av att äga bil och ger de boende en kickstart för en hållbar livsstil.

All platsgjutning har gjorts med Skanskas gröna betong som minskar klimatpåverkan med upp till 50% jämfört med konventionell betong. I Tändstickan sparar man 165 ton koldioxid, vilket motsvarar 250 flygbiljetter tur och retur till Thailand.

Men kvarterets styrka är också mixen: runt innergården samsas hyres- och bostadsrättshus som i sin tur omges av kontorshus med runt 2 500 arbetsplatser, restauranger, gym och annan service. Allt har utvecklats som en helhet av Skanska berättar Skanska Sveriges vice VD Anders Erlandsson i sitt invigningstal.

– Tändstickan är ett fint exempel på det vi kallar OneSkanska, ett arbetssätt där många av våra enheter involveras i utvecklingen och samskapar blandade kvarter. Det är en av våra stora styrkor. Ursprungligen var det här en ren kontorsbyggrätt men vi ville utveckla staden och bidra med en större samhällsfunktion, säger han.

Blandstadens många mervärden

När arbetsplatser mixas med bostäder skapas mänsklig rörelse över större delar av dygnet. När kontorsarbetarna gått för dagen kommer de boende hem, och öppna verksamheter i bottenplanen gör människor kommer och går även under dygnets mörkare timmar. Att vara sedd av andra ger trygghet medan närheten till service, omsorg och arbetsplatser ger ett smidigt vardagsliv som kräver färre transporter.

Med förtätningen av städerna följer smartare och mer hållbar resursanvändning när fler delar stadens ytor och funktioner. I Tändstickan finns exempelvis den gemensamma innergården och en cykelpool.

– Delade resurser ger också fler möten, interaktion och gemenskap. När vi bygger hyres- och bostadsrätter intill varandra kan människor röra sig mellan olika boendeformer inom samma kvarter när livssituationen förändras. Vi vill helt enkelt bidra till stadsdelar där människor kan tillgodose sina behov och finna livskvalitet i den omgivning där de bor, säger Christina Ingelsten, affärsutvecklare på Skanska Hyresbostäder.

I linje med stadens önskan

Invigningen avrundas med en planteringsceremoni där Skanska, köparen KAB Fastigheter och Göteborgs Stad markerar sitt samarbete och långsiktiga ambitioner för kvarteret. Under skoj och skratt ställer byggnadsnämndens ordförande Hampus Magnusson ner ett träd i gårdsplanteringen, Anders Erlandsson gräver igen gropen och Anna Andersson, vd på KAB, vattnar.

Sedan vidtar en rundvandring i lägenheterna som samtliga blivit uthyrda långt före inflyttningsdagen.

– Det här kvarteret går väl i linje med hur vi vill bygga Göteborg, det är verkligen den moderna blandstaden som vi talar så mycket om. Tändstickan blir en del av den utvidgade innerstaden i ett attraktivt cityläge. Här spelar hyresrätterna en viktig roll: vi har fått höra idag att både studenter och människor som flyttar till ett jobb i Göteborg har fått bostad i det här kvarteret, säger Hampus Magnusson.

Senast uppdaterad: 2022-06-07

Rekommenderad läsning