c

Murklan, Sollentuna

  • Tegelfasaderna i Murklan.
  • Samtliga balkonger och uteplatser i Murklan pekar in mot gården.
  • Varierande fasader och toppvåning med takkupor ger Murklan ett småskaligt utseende.
  • Murklan är ett småskaligt kvarter av moderna hyresrätter.

Småskaligt med barnen i fokus

Småskalighet är ett signum för kvarteret Murklan i Sollentuna, där blandade boendestorlekar gör plats för allt från singelhushåll till barnfamiljer. De 52 hemmen är moderna hyresrätter med huvudsakligen 2–4 rum och kök.

Flerbostadshusen som byggts runt en gemensam innergård är i tre våningar med en småskalig utformning. Varje bostad har en tydlig hemkänsla med egen ingång från utsidan: bostäderna på våning ett har ingång i markplan medan lägenheterna på våning två nås via entréterass med trappor ner till gården.

Tryggt för egna och andras barn

I kvarteret finns ett tydligt fokus på barn och gården blir en trygg plats för dem. Ingen biltrafik är tillåten utöver avlastning och färdtjänst. Här finns lekredskap, grönyta och samtliga balkonger och uteplatser pekar in mot gården där man enkelt kan hålla uppsikt över lekande barn.

Skanska har även lagt stor kraft på att upprätthålla säkerheten för barnen i närområdet, då projektet ligger nära befintlig bebyggelse och en skola. Dels genom noggrann planering av trafiken runt byggarbetsplatsen, men också en nära dialog med kringboende och skola. 

Skola och elevråd har informerats om de tunga transporter och grävmaskiner som passerar till och från bygget. Lärare och elever som passerar på sin väg till idrottshallen har fått reflexvästar. Skanska bjöd även in till en gemensam trygghetsvandring runt bygget för att förklara hur viktigt det är att respektera avspärrningar och hålla uppsikt över trafiken. Dessutom gjorde Skanska en undersökning bland barnen om hur de själva upplever situationen runt bygget, för att ta med deras perspektiv in i planeringen.

Skolsamverkan för jobbinspiration

När kontakten väl var etablerad med skolan tog Skanska sitt engagemang ett steg längre, till en samverkan som främjar barnens lärande och förståelse för byggbranschen. Det blir en fin möjlighet att bidra med sociala värden under byggtiden. Byggprojektet presenterades på en aktivitetsdag i skolan och eleverna fick prova säkerhetsutrustning, rita sitt drömhem och testa att snickra. 

En särskild insats riktas till årskurs 8 med studiebesök på byggarbetsplatsen och presentation av  de yrkesroller som arbetar där; ett sätt att inspirera inför gymnasievalet. Så vill Skanska ge inblick i näringslivet och inspiration till en karriär inom teknik och byggnation, där många kvalificerade jobb väntar i framtiden.

Alternativ energilösning

Murklan följer Skanskas egen hållbarhetsstandard Hållbar Hyresbostad, som sätter ribban högt inom många miljö-, klimat- och sociala aspekter. Exempelvis håller vi husens energivärde 15 procent under Boverkets byggregler, BBR. Just i Murklan innebar det löftet ett lite ovanligt energisystem. En gängse lösning i Skanskas byggnader är att återvinna värmen ur frånluften, men här är husen små och de ledningar som krävs fick inte plats. I stället valde man en kombinerad fjärr- och bergvärmelösning som ger den låga energiförbrukningen man eftersträvade.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading