c

Skolsamverkan - arena för samtal och inspiration

På tre byggprojekt i Sollentuna utanför Stockholm har Skanska tillsammans med Silverdalsskolan startat ett skolsamverkansprojekt där personer från olika yrkeskategorier inom projekten och elever får chansen att mötas. Genom denna samverkan har vi som företag fått möjligheten att bidra med sociala värden under byggtiden.

Skolsamverkasprojektet i Sollentuna sammanför personer från olika yrkeskategorier och elever genom inspirerande möten samt aktiviteter som säkerhet och trygghet.

I närheten av Silverdalsskolan, en kommunal grundskola i Sollentuna kommun, har Skanska för närvarande tre projekt som går under namnen Menyn, Murklan och Malten. Skanska Nya Hem utvecklar ett kvarter med bostadsrätter, Skanska Hyresbostäder utvecklar ett hyresrättskvarter och Skanska Projektutveckling kommersiellt utvecklar ett äldreboende i området.

Tidigare under våren 2019 kontaktade de tre projekten Silverdalsskolan för att diskutera skolans och elevernas behov kopplade till information om projekten och säkerhet i området. Skolan bjöd därefter in projekten att delta under skolans vårafton som genomfördes i maj. Då ordnades aktiviteter för eleverna om säkerhet och trygghet. Detta blev startskottet för ett år långt skolsamverkansprojekt.

Inför den första träffen har eleverna svarat på frågor genom en startenkät och när skolsamverkansprojektet avslutas kommer få de en slutenkät med frågor om bland annat skolval och byggbranschen. På så sätt har vi möjlighet att utvärdera vår insats.

Mål att bygga kunskap om arbetsliv och byggbranschen

Under året har skolsamverkansprojektet genomfört två inspirationseftermiddagar och under 2020 kommer eleverna genomföra en skoluppgift som kopplar ihop skolämne och projekten.
Många av eleverna är intresserade av att studera vidare och förhoppningen är att skapa ett intresse för byggbranschen och teknik.

Under inspirationseftermiddagarna fick eleverna träffa och lyssna till när projektmedlemmar med olika bakgrund och yrkesroller delade med sig av personliga erfarenheter, utbildnings- och yrkesval. De fick även veta mer om Skanska och varför det byggs bostäder och äldreboende i just Silverdal samt hur deras närområde påverkas. 

Skolsamverkan en socialt värdeskapande insats

Genom skolsamverkansprojekt kan elever få en inblick i näringslivet och inspiration till en framtida yrkesbana och karriärval inom teknik och byggnation. Samverkan mellan byggprojekt och skolor ger Skanska möjlighet till inkludering samt att bidra med sociala värden under byggtiden.

 

Senast uppdaterad: 2019-10-29

Rekommenderad läsning