c

Kulturhuset och Teaterhuset, Stockholm

  • Kulturhuset- översikt Skanska har fått i uppdrag att byta ut gamla installationer i Kulturhuset och Teaterhuset.
  • Att projektet ligger mitt i centrala Stockholm är en logistisk utmaning.
  • Kulturhuset och Teaterhuset byggdes 1965 och sedan dess har de tekniska installationerna inte bytts ut mer än vid behov.
  • Ungefär åttio procent av fastigheten disponeras av Stadsteatern som tillfälligt har flyttat ut medan renoveringen pågår.
  • Området är känsligt och utmanande att etablera kranar på, därför togs beslutet om ett helikopterlyft.
  • ”Om något hade gått fel, eller om arbetet skulle uppfattas som osäkert, hade lyftet avbrutits. Vi kompromissar aldrig med säkerheten” säger Benjamin Lindén, arbetsledare för logistik och hjärnan bakom helikopterlyftet och som befann sig uppe på taket under hela tiden.

En uppfräschning av Kulturhuset och Teaterhuset

I centrala Stockholm, vid Sergels torg, ligger Kulturhuset och Teaterhuset. Fastigheterna byggdes 1965 och sedan dess har de tekniska installationerna inte bytts ut mer än vid behov. Det var därför dags att se över dessa.

I oktober 2018 fick Skanska uppdraget av Stockholm stad innefattande renovering, förbättring av inomhusmiljö samt nya tekniska installationer i byggnaderna. Produktionen drog igång vid årsskiftet 2018/2019.

Stadsteatern flyttade ut

Ungefär åttio procent av fastigheten disponeras av Stadsteatern som tillfälligt har flyttat ut medan renoveringen pågår. I övriga lokaler finns bland annat butiker som valt att sitta kvar under tiden.
Vi tar självklart extra hänsyn till de hyresgäster som fortfarande sitter kvar i sina lokaler.

Alla gamla installationer byts ut

Uppdraget är tekniskt komplicerat. Vi byter ut i stort sett alla gamla installationer som finns i den 72 000 kvadratmeter stora fastigheten. Och tidplanen är tajt och innebär en stor utmaning. Redan efter sommaren 2020 flyttar Stadsteatern tillbaka in i sina lokaler och då måste vi vara färdiga med allt arbete.

En annan utmaning är de problem som vi stött på längst med arbetets gång. Den dokumentation vi har är gammal och stämmer inte alltid överens med verkligheten. Huset är gammalt och att få ihop de nya installationerna med de befintliga är ibland tufft.

När vi genomför vårt arbete så dokumenterar vi allt i BIM 360. Detta leder till en mycket god dokumentation inför framtiden som vi kan lämna efter oss när vi är färdiga i projektet.

Asbest i fastigheten

Som i många byggnader från 60-talet så finns det asbest i fastigheten. Detta var känt sen innan, men riktigt i vilken omfattningen visste vi inte. Asbestsaneringen krävde omfattande sanering vilket tog tid.

Logistisk utmaning

Att Kulturhuset ligger mitt i centrala Stockholm är en logistisk utmaning. Som tur är ligger ett stort garage direkt under fastigheten som ger direktpassage in till Kulturhuset och Teaterhuset. Dock krävs ändå en god logistikplanering. Riksbanken delar samma garage och vi får absolut inte spärra deras väg på något sätt. Garaget är dessutom öppet för allmänheten och vem som helst får köra ner där.

Det finns ingen yta att förvara material så alla stora leveranser körs ut till ett samlastningslager. Därifrån kör vi sedan ut småleveranser till arbetsplatsen.

Certifieras enligt Breeam

Renoveringen utförs med målsättningen är att söka certifiering enligt Breeam In Use, nivå Good. Breeam tar ett helhetsgrepp på en byggnads miljöprestanda.

Det mesta av Skanskas arbete kommer inte synas med blotta ögat för hyresgäster och besökare. Det man istället kommer märka av är bättre ventilation och fastighetsskötarna kommer inte behöva göra lika många utryckningar.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading