c

Pedagogen Park, Mölndal

  • Visionsbild av Skanskas Kvarter i Pedagogen Park, ritad av White Arkitekter.

Ny blandstad med grön profil

Pedagogen Park i Mölndal har fått sitt namn från lärarhögskolan som tidigare låg på platsen. Nu planeras bygget av en blandstad med cirka 1100 bostäder, livsmedelsbutik, kontor, handel och service, förskola, ett eventuellt äldreboende och rekreationsområden.

Den nya stadsdelen är ett led i utvecklingen av Mölndal till en mer sammanhållen stad där stadsdelarna länkas samman och kopplas ihop med angränsande bostadsområden, grönområden, Mölndals centrum och Göteborg.

Stadsdelen utformas med höga krav på hållbarhet som en del i Vision Mölndal 2022. Skanska bygger 350 Svanenmärkta lägenheter i fyra kvarter med flerbostadshus som kommer att omges av osedvanligt gröna gårdar. Svanenmärkningen innebär bland annat att husen byggs med miljövänliga material och har låg energiförbrukning. 

Kulturstrategi för hållbar livsstil

Skanska har tidigare arbetat med konst för hållbarhet i projektet Örgryte Torp i Göteborg. I Pedagogen Park tar vi nästa steg genom en kulturstrategi för hållbar livsstil som ska prägla de fyra bostadskvarteren. Ambitionen är ta in utsmyckningar och konst tidigt i byggprocessen, i utformningen av ytskikt och arkitektur.

Konsten får ett större syfte än just utsmyckning: en pedagogisk funktion att väcka nya tankar, öka de boendes miljömedvetenhet och inspirera till en hållbar livsstil. Den påminner om att göra medvetna val i vardagen som gynnar både individen och miljön. Exempelvis skulle ljussättning eller mönster i trapphusen kunna stimulera till att välja trappor istället för hiss. 

Stadsbilder som bryter normen

Skanskas kvarter i Pedagogen Park blir försöksarena för forskningsprojektet Normkreativ visualisering i stadsutveckling, som drivs av Lindholmen Science Park och finansieras av Vinnova.

Det handlar om de visualiseringar och illustrationer av byggnader och kvarter som tas fram när nya bostadsområden ska byggas. De visar ofta stereotyper kring människors utseende, etnicitet, ålder, genus och aktiviteter. Bilderna följer normer som avgör vem som känner sig inkluderad och inte i den framtida staden och även vilka grupper av befolkningen som stadsmiljöerna faktiskt utformas för.

Projektet Normkreativ visualisering ska hitta nya uttryckssätt som bidrar till utvecklingen av en jämlik, inkluderande stad där många känner sig välkomna. Skanska och White Arkitekter kommer att utforska hur man kan skapa normbrytande bilder av Pedagogen Park, som sedan utvärderas av forskare från statliga forskningsinstitutet RISE och Chalmers. 

Grönska in på gården

Parker är ett signum för området där Mölndals Stad planerar både en skulpturpark och en matpark. Skanska vill ge boende och besökare tillgänglighet till grönska och natur i direkt anslutning till bostäderna.

Gårdarna kommer att bestå minst till hälften av grönytor och planteringar, som dels skapar trivsel och dels samlar upp dagvatten för minskad översvämningsrisk vid skyfall. Varje gård får växthus, fruktträd och buskar och de boende får möjlighet till egna odlingar. Gårdsbyggnaderna får gröna tak. 

Och sist men inte minst - i varje kvarter kommer solceller att generera grön el till fastighetens gemensamma funktioner.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading