c

Nya stadsbilder som bryter normer

Visionen av framtidens städer är öppen, inkluderande, blandad och levande. Men bilderna som visualiserar kommande stadsdelar är ofta stereotypa och ger en ensidig bild av miljöer och invånare. För vem byggs egentligen staden? Skanska är med i ett forskningsprojekt där bilder ska bidra till att bryta normer och bygga en jämlik stad där fler känner sig välkomna.

Det är tjusiga illustrationer som ritas upp när nya byggnader eller områden planeras. Ofta rör sig människor i bilderna - och oftast samma typ av människor. De har samma hudfärg, ålder, klädstil och ägnar sig åt samma aktiviteter. Men hur rimmar det med framtidens städer där man vill inkludera, integrera och skapa förutsättningar för alla att ta plats?

Normviz är ett forskningsprojekt om normkreativ visualisering i stadsutveckling som drivs av Lindholmen Science Park i Göteborg. Kommande bostadsprojekten Pedagogen Park och Välen Park blir testarenor. Skanska har tillsammans med arkitekter utvecklat normkreativa visualiseringar med stöd av forskarna.

Kritik och kreativitet

- Först använder vi oss av normkritik, som handlar om att bli varse när sociala normer diskriminerar eller utesluter grupper av människor. Normkreativitet är att ta den analysen och göra någonting bra av den: skapa någonting bättre och mer inkluderande som ger nya möjligheter för fler.

Det säger Marcus Jahnke, gruppchef för stadsutveckling på statliga forskningsinstitutet RISE. Han tar med sin kunskap in i projektet och utvärderar de lärdomar och lösningar som tas fram. Marcus är övertygad om bildernas stora betydelse.

– Bilder finns överallt i vår tillvaro. De är det första man ser när man öppnar en tidning som handlar om staden, man kanske inte ens läser texten. Bilderna är ofta väldigt realistiska, så det är lätt att tro att det är så staden kommer att se ut.

Makt att förändra

Bilder är makt, anser kulturgeografen Lisa Wistrand på White Arkitekter som deltar i projektet. Hon ser goda möjligheter att bryta stereotyper.

- Vi kan sätta in en rullstol och sänka perspektivet i bilden: hur uppfattas omgivningen från den? Vi kan undvika bilder där pojkar utövar en aktiv fritid och flickor sitter vid sidan och tittar på. Vi kan visa människor som arbetar i en bild istället för det vanliga, människor som konsumerar. Och vi kan variera familjekonstellationerna inuti bostäderna, som visar hur man förväntas leva i sin vardag.

För Skanska är Normviz en välkommen möjlighet på utvecklingsresan från en traditionell byggherre till samhällsutvecklare enligt Christina Ingelsten, affärsutvecklare på Skanska Nya Hem i Göteborg.

– Vi vill skapa en stad för alla. Vi kände igen oss i branschens stereotypa visualiseringar och började fundera på hur bilder bidrar till att cementera normerna - och hur vi kan bryta dem. Trenden är att vi axlar ett större ansvar för stadsutvecklingen i byggherredrivna planprocesser. Då blir det extra viktigt att vi har förståelse och verktyg för att ta in fler perspektiv tidigt i vår projektutveckling.

Bilder startar diskussion

Skanska testade först Normviz framtagna riktlinjer när man upphandlade arkitekter för de två bostadskvarteren. Vi utmanade dem att ta fram normkreativa illustrationer. Under projektutvecklingen fortsätter de utvalda arkitekterna ta fram bilder som väcker samtal kring frågeställningar som tillgänglighet, trygghet och barnperspektiv.

- När en synskadad står i bild tänker vi: ’Hur kan vi hjälpa dem? Har vi punktskrift i hissarna?’ En rullstol väcker reaktionen: ’Oj, har vi tänkt på att ha en markbeläggning man kan rulla på mellan husen?’ Om bilden visar kvarteret en regnig kväll istället för i strålande solsken kan vi utvärdera: ’Känns det mörkt och otryggt? Då tillför vi mer belysning’. Diskussionen kring bilderna hjälper oss kvalitetssäkra bostadskvarteren och påverkar det vi lämnar efter oss.

Ökad medvetenhet och kunskap förs vidare in i andra Skanskaprojekt och den interna kompetensen växer. Men Normviz avsikt är att långt fler företag ska lära sig tänka normkreativt. En handbok och utbildningsmaterial tas fram tillsammans med riktlinjer och goda exempel för mångsidigare bilder. Detta hjälper oss att stimulera en mer inkluderande stadsbyggnad på bred front.

Senast uppdaterad: 2019-05-07

Rekommenderad läsning