c

Örgryte Torp

  • Örgryte Torp
  • Social hållbarhet: I Örgryte-Torp blir praktik bron till ett jobb i byggbranschen
  • Glaskonsten i entréerna till Brf Synvillan är utsmyckade med Lotta Söders glaskonst på tema tevehistoria.
  • Brf Synvillan ligger i kanten av Delsjöområdet och ger närhet till aktivitet i naturen.
  • De boende i Brf Synvillan har varit med och röstat fram de två konstverk som Skanska har rest i området.
  • Skulpturen Sommarradio av Emma Ströde står i området som en hyllning till sommarprogrammen i P1.
  • Lotta Söders glaskonstverk Testbilder innehåller referenser både till tevehuset som låg på platsen och naturen intill.
  • I konsttävlingens jury deltog bland annat Tina Wallenius från Göteborgs kulturnämnd och stadsarkitekten Björn Siesjö.
  • Brf Synvillans grönskande omgivningar.

Attraktivt område med en samhällsfrämjande dimension

I populära Örgryte Torp i kanten av rekreationsområdena Skatås och Delsjön har vi byggt energieffektiva flerbostadshus och radhus med alla moderna bekvämligheter. Här bor man nära centrum men med natur och sjöar som granne. Vi uppförde 87 bostadsrättslägenheter i storlek 1-5rok och därefter 24 radhus om 130-170 kvm.

Projektet ger möjlighet både till ett gott liv och en god samhällsgärning. Örgryte Torp är ett av de första projekten där Skanska Nya Hem Göteborg formulerat sociala åtaganden i sin bostadsutveckling, med inriktning på kultur, mångfald och integration.
Dels fick utrikesfödda och arbetslösa chans till praktik och lärlingsanställningar under projekttiden. Dels genomfördes inspirerande aktiviteter som gästföreläsningar på skolor och studiebesök på bygget. Målet var dels att leda ett antal individer hela vägen till anställning och dels att bredda Skanskas rekryteringsbas i det längre perspektivet.

För att se hur stort samhällsvärde som kom ur satsningen beställde Skanska en oberoende utvärdering av konsultföretaget Payoff, som beräknar och analyserar samhällsekonomisk nytta. Rapporten (PDF) visar en mycket positiv bild. Åtta av de elva praktikanterna slussades till anställning hos Skanska eller andra företag. Den samhällsekonomiska lönsamheten beräknas till 8 miljoner kronor efter två år.

 

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects