c

Bostadsprojekten som ger samhällsvinst

Integration genom arbete står i centrum för en pilotsatsning i Göteborg. Två av Skanskas bostadsprojekt har slussat arbetslösa till jobb med mycket goda resultat: miljontals kronor i samhällsvinst och chans till ett nytt liv för människor i utanförskap.

I bostadsprojekten Kvibergs Entré och Örgryte Torp har Skanska erbjudit människor som stått långt ifrån arbetsmarknaden praktikplatser med en ambitiös målsättning: att inte bara ge dem arbetslivserfarenhet utan också leda varje individ vidare till en riktig anställning.

- Vi engagerade oss i de här individerna på ett unikt sätt. Från dag ett var fokus att hjälpa dem söka jobb. De fick personlig coachning, språkträning och intervjuövning. Målet var slussa personer från arbetslöshet till anställning, men också att hitta en verkningsfull modell som faktiskt sätter människor i arbete. Nu har vi svart på vitt att vi lyckades, säger Christina Ingelsten, som är affärsutvecklare på Skanska Nya Hem och ansvarar för satsningen i Göteborg.

Skanska har beställt en utvärdering av konsultföretaget Payoff som beräknar och analyserar samhällsekonomisk nytta. Siffrorna visar en mycket positiv bild. Åtta av de elva praktikanterna slussades till anställning hos Skanska eller andra företag. Den samhällsekonomiska lönsamheten beräknas till 8 miljoner kronor efter två år.

Vinst för individ och samhälle

- Vi fick ut stor samhällsnytta per investerad krona tack vare fokuset på kvalitet istället för kvantitet. Vi hade kunnat ta in 30 praktikanter i projekten, men hur många av dem hade vi lyckats stötta hela vägen till en tillsvidareanställning? Det är det verkningsfulla som är intressant, att uppnå verklig nytta, berättar Christina.

Men störst är förstås vinsten för de människor som fått ett jobb. I utvärderingen berättar flera av dem hur livet har förändrats.
"Jag mådde dåligt när jag inte hade jobb och vill absolut inte vara beroende av bidrag. Nu är jag gladare."
"Det var svårt i början med språket, men jag har blivit mycket bättre genom arbetet på Skanska. Man lär sig på fikarasterna."
"Det har gett oss möjligheten att skaffa egen lägenhet. Utan jobb hade vi inte kunnat göra det."

Förändrade attityder på Skanska

Utvärderingen pekar ut flera positiva aspekter av satsningen: dels kort återbetalningstid av investeringen och dels att satsningen inte gjordes som ett sidospår till bostadsprojekten utan inom befintlig budget med ordinarie personal. Det krävde en del av Skanskas anställda, som skulle finnas till för praktikanterna utöver sina vanliga arbetsuppgifter, men det gav också mervärden som inte går att mäta i kronor och ören. 

- Människors attityder förändrades. Våra medarbetare stöttade praktikanterna som medmänniskor, de brydde sig om och ville att det skulle gå bra för dem. Det personliga engagemanget går inte att mäta, men det är en viktig framgångsfaktor för satsningen. Vi har omsatt Skanskas värdegrund i handling, menar Christina.

Globalt hållbarhetsmål

Om man lyfter blicken från rapporten till FN:s globala hållbarhetsmål så säger mål 17 att samverkan mellan näringsliv, samhälle, akademi och ideell sektor krävs för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Näringslivet har en viktig roll i att hitta affärslösningar på samhällsproblem.

- När vi bygger bostäder bidrar vi till samhället samtidigt som vi skapar vinst, men här ville vi utforska hur vi kan tillföra ännu mer. Om man kan få fler företag att engagera sig, då kommer den stora potentialen till integration genom arbete. Kommuner och myndigheter kan inte lösa det utan engagemang från näringslivet, säger Christina.

Hon får medhåll av näringsminister Mikael Damberg, som fattat intresse för satsningen i Kviberg och besökt Göteborg för att lära sig mer. I filmen nedan berättar han vad han tycker om Skanskas samhällsinvesteringar.

Näringsminister Mikael Damberg på studiebesök i Kviberg.

Senast uppdaterad: 2018-09-06

Rekommenderad läsning