c

Billdals Strandäng, Göteborg

  • Parhus i Billdals Strandäng
  • Det nya Kvarteret i Billdals Strandäng består av 35 bostäder i villor och parhus. Bild: Sweco Arkitekter
  • Husens utseende är inspirerat av traditionella skärgårdssamhällen. Bild: Sweco Arkitekter
  • Fem av enplanshusen får solceller på taket som förser huset med energi. Bild: Sweco Arkitekter
  • Vägen genom Billdals Strandäng ska påminna om en slingrande bygata. Bild: Sweco Arkitekter

Hus vid havet - grönare än Svanen

I Billdals Strandäng byggs 35 miljövänliga bostäder i villor och parhus intill havet, cirka 20 kilometer söder om centrala Göteborg. De nya husen blir ett välkommet tillskott i Billdal som är ett attraktivt område med stor efterfrågan på bostäder men litet utbud.

Bara Södra Särövägen skiljer strandängarna ner till havet från det nya bostadsområdet som får havsutsikt. Med tanke på det havsnära läget har husens utseende inspirerats av traditionella skärgårdssamhällen, medan vägen genom kvarteret ska påminna om en slingrande bygata.

I Billdals Strandäng lägger Skanska särskilt fokus på grönt byggande på flera nivåer, både att bygga ett kvarter med miljövänliga hem och knuffa Skanskas övergripande hållbarhetsarbete framåt. Alla hem Svanenmärks. Med fem av husen går vi ett steg längre genom att ge dem Skanskas egen tuffaste miljömärkning: mörkgrönt på den gröna kartan.

Som ett pilotprojekt i Göteborgsregionen pressar Billdals Strandäng fram gränserna för den gröna byggprocessen och husens klimatpåverkan när de står färdiga. Det innebär bland annat en låg energiförbrukning och egen elproduktion genom solceller på taket. Läs mer under fliken Hållbarhet och grönt byggande.

Nära till havet

Marken där Billdals Strandäng ska stå har varit öppen naturmark bevuxen av vass, obebyggd sedan många år. Platsen har ett stort värde på grund av den omedelbara närheten till både havet och ett av Göteborgs finaste cykel- och promenadstråk, Säröbanan, som går längs strandkanten in mot centrum. Området är också populärt på grund av närheten till båthamn, badstrand, fotbollsplan, ridskola, golfklubb, parkområden med mera.

Skanska har en hög ambition att utveckla attraktiva och trivsamma bostadsområden, som tilltalar både bostadsköpare och kringboende. I Billdals Strandäng placeras varje hus på bästa sätt på tomten och varje tomt utformas individuellt i kvarteret. De kringboendes sikt mot havet bevaras i största möjliga mån, medan de nya bostäderna får så gynnsamt solläge som möjligt.

Småskaligt och personligt har varit Sweco Arkitekters ledord. Stor vikt har lagts vid detaljer som knyter an till Billdals tradition, exempelvis får varje hus en mässingsskylt med belysning och husnummer. Kvarteret hålls samman av en tydlig entré, som ramas in av en stengärdsgård och en speciell skyltning som återknyter till husens mässingsdetaljer.

Alla hem Svanenmärkta

Skanska Svanenmärker alla nyproducerade hem. Det innebär att bostäderna uppfyller Svanens hårda krav på materialval och byggprocess. Utöver kraven har husen i Billdals Strandäng utrustats med fler funktioner som bidrar till ett hållbart samhälle, som snålspolande kranar och miljövänliga vitvaror. Alla carports och förråd får gröna sedumtak som samlar upp regnvatten och renar luften.

Miljöarbetet är också en hälsofråga. Skanska säkerställer ett gott inomhusklimat genom att systematiskt planera, mäta och kontrollera bostäderna och följa upp hur kunderna upplever inomhusmiljön.

Mörkgrönt pilotprojekt

Billdals Strandäng blir det första bostadsprojektet i Göteborg att sträva upp till den högsta, mörkgröna nivån på Skanskas gröna karta, som är ett verktyg i målsättningen att vara klimatneutralt år 2045. De mörkgröna spjutspetssatsningarna pressar gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma i enskilda bostadsprojekt och tar fram nya gröna lösningar som kan bli självklara delar i framtida produktion.

Fem av husen i Billdals Strandäng blir mörkgröna och får därmed betydligt högre miljöprestanda än Svanenmärkningens nivå. De ska byggas med uteslutande hållbara material, utan inblandning av farliga ämnen och utan att något byggavfall skickas till deponi under byggtiden.

Solceller på taken

Under boendetiden ska husen alstra minst lika mycket energi som de använder och får därför energieffektiv utformning och solceller på taken. Elen som de producerar används till husets varmvatten och uppvärmning via bergvärmepump, men de boende kan också sälja eventuellt överskott till en elleverantör. Det betyder att husen inte bara blir miljövänliga utan också ekonomiska att bo i, samtidigt som de ger samhället ett tillskott av hållbar elproduktion. Energiuppföljningar görs för att säkerställa att husen är lika energieffektiva som utlovat.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading