c

Barkarbystaden, Järfälla

  • Armering pågår i Parkkvarteret som ska stå färdigt 2023.
  • Parkkvarteret gjuts med Skanskas gröna betong som sparar upp till 50% av CO2-utsläppen.
  • Vi bygger bostadsrätter, hyresrätter, hotell, kontor och delar av en bro.
  • I Barkarbystaden bygger vi stadskvarter som förenar Barkarbystaden och Veddesta.
  • De nya kvarteren och bron innebär en viktig länk till kollektivtrafiken.

Viktig länk som för Barkarbystaden närmare city

På ett gammalt flygfält i Järfälla ligger ett av Stockholmsområdets hetaste tillväxtområden. Barkarbystaden är på väg att bli västra Stockholms nya knutpunkt med attraktiva bostäder, arbetsplatser, utbildning, service och kollektivtrafik. En viktig del i den utvecklingen är att knyta samman Barkarbystaden med Veddesta. Där finns pendeltågsstationen och den planerade tunnelbanestationen. Nu lägger vi på Skanska en viktig pusselbit som sammanför de två områdena.

En levande stadsdel och länk till kollektivtrafik

Vi ska bygga stadskvarter som förenar Barkarbystaden och Veddesta med olika utgångspunkter i sin arkitektur och utformning. Här skapar vi en levande stadsmiljö som bidrar till Järfällas förvandling från förort till stad. Vi bygger ett kvarter med hyresrätter och ett kommersiellt kvarter med hotell och kontor. Dessa bygger vi i egen regi efter att ha fått markanvisningar av Järfälla kommun. Vi samarbetar med några av Sveriges mest erkända arkitekter: Sandell Sandberg, Varg och Kjellander Sjöberg.

Vi bygger även delar av en bro över motorvägen som sammanbinder Barkarbystaden med Veddesta. Där finns en pendeltågsstation och om några år kommer tunnelbanan att gå hit. Under bron skapar vi en parkering som samtidigt utgör brofundament. Därmed använder vi ytan på ett smart sätt.

En utmaning har varit att lösa alla delar snabbt eftersom Järfälla kommun vill få bron klar så snabbt som möjligt. Vi hittade en lösning där vi samordnade samtliga projekt och kortade ner ledtiderna vilket var viktigt för Järfälla kommun.

Många olika kompetenser ger styrka

I detta projekt samarbetar många olika enheter inom Skanska. Vi koordinerar vår utveckling inom infrastruktur, hyresbostäder, bostadsrätter och kommersiella fastigheter för att kunna leverera en optimal lösning till Järfälla kommun. Det är en oerhörd styrka att kunna erbjuda all denna kompetens i samma projekt.

Byggstart för de tre kvarteren och bron var 2018 och de beräknas stå klara 2022. Vi har tidigare byggt Herrestaskolan i Barkarbystaden som blev ett flaggskepp för Järfälla kommun. 

Pusselbiten som ger snabbare resvägar

Bron över till Veddesta är pusselbiten som behövs för att länka Barkarbystaden till pendeltågen och den planerade tunnelbanan. Därmed förkortas den dagliga restiden för tusentals människor.

Vi på Skanska bygger alltid hållbart och grönt. Alla våra bostadsrätter är Svanenmärkta och vi kommer även att miljöcertifiera hotell- och kontorsbyggnaden. Vilken certifiering det blir är ännu inte bestämd.

 

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading