c

Startskott för utveckling i Barkarbystaden

I norra Stockholms största utvecklingsområde står Skanska för vitala delar av infrastrukturen och byggnader där människor ska både jobba, bo och vårdas. Nu går startskottet för ett hyresrättsprojekt med fokus på långsiktig hållbarhet i flera dimensioner.

På ett tidigare flygfält i Järfälla växer Barkarbystaden fram med sikte på 14 000 moderna bostäder, tusentals arbetsplatser, utbildning, service, kollektivtrafik och en levande stadsmiljö mellan husen. Här ska Järfälla gå från förort till stad.

Skanskas samlade kompetens på plats

Ett mindre antal personer samlas på ett gräsfält mellan Skanskas blå byggbodar och den inhägnade arbetsplats som ska bli Parkkvarteret. Här hålls en coronaanpassad invigningsceremoni där Alexandra Laurén, vice vd för Skanska Sverige deltar.

– Barkarbystaden som helhet är en av Skanskas största arbetsplatser, där vi får använda hela vår kompetens. Från alla markarbeten i området och ett brobygge till det här startskottet för hyresbostäder. Framöver lägger vi till ett kontor, hotell och ett äldreboende: vårt bidrag blir i princip en hel stadsdel, säger hon.

Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla är en av dem som kisar mot aprilsolen.

– Det här är en viktig dag, ett viktigt projekt för oss i Järfälla och Skanska är också en viktig aktör för oss i kommunen. Vi har under lång tid haft väldigt bra och nära samverkan i många projekt och ser såklart fram emot fler. Vi bygger en levande stad och ser hur den växer fram vecka för vecka. Platsen vi står på är navet i Barkarbystaden: det här kvarteret blir centralt.

Hyresrätter med klimatfokus

I blivande Parkkvarteret pågår armering och betonggjutning. Grunderna markerar platsen för huskropparna som ska hysa 220 hyreslägenheter från 1:or till 5:or – hem som passar många, är tanken från Skanska.

Kvarteret är också en hållpunkt på Skanskas klimatresa, då man gjort klimatkalkyler från start för att kartlägga koldioxidutsläppen och göra gynnsamma val av genom hela projektet. Från material och metoder i byggskedet till husens energiprestanda under driften.

– Om vi ska nämna en specifik åtgärd så är det betong med lägre klimatpåverkan som vi gjuter in i här. Den har stor betydelse för oss, för betong är en av de största utmaningarna på vår klimatresa. Med vår gröna betong kan vi halvera koldioxidutsläppen, säger Alexandra Laurén.

Klimatåtgärderna löper från grund till nock, husen kröns med solceller på taken som kommer att bidra med fastighetsel. Hela kalkylprocessen dokumenteras och omvandlas till rutiner som går in i framtida projekt. Även övriga Skanskaprojekt i Barkarbystaden har klimatfokus: exploateringsarbetena vann Skanskas tävling ”Klimatjakten” 2020 som det projekt som minskat utsläppen mest under året.

Armering pågår i Parkkvarteret som ska stå färdigt 2023.
1 av 5 Armering pågår i Parkkvarteret som ska stå färdigt 2023.
Skanska Sveriges vice vd Alexandra Laurén med lövet gjutet i grön betong, symbolen för Skanskas hållbarhetsarbete
2 av 5 Skanska Sveriges vice vd Alexandra Laurén med lövet gjutet i grön betong, symbolen för Skanskas hållbarhetsarbete
Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla vid startskottet för produktionen av Parkkvarteret
3 av 5 Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla vid startskottet för produktionen av Parkkvarteret
Parkkvarteret gjuts med Skanskas gröna betong som sparar upp till 50% av CO2-utsläppen
4 av 5 Parkkvarteret gjuts med Skanskas gröna betong som sparar upp till 50% av CO2-utsläppen
Skanska Sveriges vice vd Alexandra Laurén och Sebastian Vallgårda, transaktionschef hos fastighetsinvesteraren NREP medverkade vid invigningen för produktionen av Parkkvarteret
5 av 5 Skanska Sveriges vice vd Alexandra Laurén och Sebastian Vallgårda, transaktionschef hos fastighetsinvesteraren NREP medverkade vid invigningen för produktionen av Parkkvarteret

Konst för trygghet och identitet

Ett annat hållbarhetsfokus är att ge invånarna trygghet och kvarteret en tydlig identitet. Husfasaderna får varierande utseenden som gör det lätt att orientera sig och känna sig hemma. Skanska sitter i ett konstråd tillsammans med kommunen och samfinansierar ett konstverk som blir en kulturupplevelse i de boendes vardag. Det kombineras med belysning och lyser upp en annars mörk passage: en kreativ trygghetsåtgärd. Människor tenderar att värna om stadsmiljöer som pryds av konst, som också kan bli en samlingspunkt och snackis som ger trivsel och identitet.

Hela kvarteret utformas enligt trygghetstanken, med levande bottenvåningar och genomtänkt fönsterplacering så att passerande känner sig sedda. Gården blir en samlingsplats med lekmöjligheter som ger liv och rörelse i kvarteret och bygger tillit bland de grannar som möts där.

Ceremoni trots pandemi

Så har det blivit dags för själva invigningsceremonin. Alexandra Laurén räcker över en statyett gjuten i grön betong, det löv som symboliserar Skanskas hållbarhetsarbete. Mottagarna är kommunstyrelsens ordförande och Sebastian Vallgårda, transaktionschef hos fastighetsinvesteraren NREP. De har förvärvat projektet och övertar Parkkvarteret den dag det står klart: bland annat tack vare dess hållbarhetsfokus.

– Vi är en långsiktig ägare och förvaltare av hyresfastigheter och ett projekt som det här med en väldigt tydlig hållbarhetsprofil är precis det vi letar efter. Speciellt i ett sådant område som Barkarbystaden, där vi kan se att man bygger något som på sikt berikar människors liv, som även kommande generationer kan vara stolta över, säger han.

Senast uppdaterad: 2021-05-06

Rekommenderad läsning