c

Örgryte Torp, Göteborg

  • Örgryte Torp
  • I Örgryte Torp var praktik en bro till arbete inom byggbranschen.
  • Glaskonsten i entréerna till Brf Synvillan är utsmyckade med Lotta Söders glaskonst på tema tevehistoria.
  • Brf Synvillan ligger i kanten av Delsjöområdet och ger närhet till aktivitet i naturen.
  • De boende i Brf Synvillan har varit med och röstat fram de två konstverk som Skanska har rest i området.
  • Skulpturen Sommarradio av Emma Ströde står i området som en hyllning till sommarprogrammen i P1.
  • Lotta Söders glaskonstverk Testbilder innehåller referenser både till tevehuset som låg på platsen och naturen intill.
  • I konsttävlingens jury deltog bland annat Tina Wallenius från Göteborgs kulturnämnd och stadsarkitekten Björn Siesjö.
  • Brf Synvillans grönskande omgivningar.

Attraktivt område med en samhällsfrämjande dimension

I populära Örgryte Torp i kanten av rekreationsområdena Skatås och Delsjön har vi byggt energieffektiva flerbostadshus och radhus med alla moderna bekvämligheter. Här bor man nära centrum men med natur och sjöar som granne. Vi uppförde 87 bostadsrättslägenheter i storlek 1-5rok och därefter 24 radhus om 130–170 kvadratmeter.

För att ta reda på vad våra kunder värdesätter mest i sitt nya hem har vi arbetat med fokusgrupper som fick lämna förslag på hur de ville bo i Stora Torp. Förslagen visade bland annat att en tidlös design som passar in i Örgryte var viktig. Resultatet av fokusgruppernas arbete tog vi sedan med oss i utformningen av bostäderna i Örgryte Torp.

En av våra absolut viktigaste uppgifter är att bidra till en mer hållbar framtid. Miljöarbetet präglade därmed hela byggprocessen.

Skanska drivs av visionen att vara en förebild i svenskt näringsliv, en samhällsutvecklare som bidrar till hållbar utveckling. Vi arbetar alltid aktivt med hållbarhetsaspekter både som organisation i stort och i våra enskilda projekt. Det handlar lika mycket om det vi utvecklar och lämnar efter oss som de investeringar vi gör i samhället under utförandet av projekt.

Goda samhällsgärningar ger långsiktiga resultat

Projektet ger möjlighet både till ett gott liv och en god samhällsgärning. I projektet Örgryte Torp hade vi höga ambitioner inom social hållbarhet, med inriktningen att främja sysselsättning och motverka utanförskap. Konkret innebar det att utrikesfödda familjeförsörjare utan anställning erbjöds praktikplatser både på byggarbetsplatsen och på Skanskas Göteborgskontor, en erfarenhet som givit dem värdefulla meriter och en fot in på arbetsmarknaden.

Örgryte Torp var ett av de första projekten där Skanska Nya Hem Göteborg formulerade sociala åtaganden i sin bostadsutveckling, med inriktning på kultur, mångfald och integration. Dels fick utrikesfödda och arbetslösa chans till praktik och lärlingsanställningar under projekttiden. Dels genomfördes inspirerande aktiviteter som gästföreläsningar på skolor och studiebesök på bygget. Målet var dels att leda ett antal individer hela vägen till anställning och dels att bredda Skanskas rekryteringsbas i det längre perspektivet.

För att se hur stort samhällsvärde som kom ur satsningen beställde Skanska en oberoende utvärdering av konsultföretaget Payoff, som beräknar och analyserar samhällsekonomisk nytta. Rapporten (PDF) visar en mycket positiv bild. Åtta av de elva praktikanterna slussades till anställning hos Skanska eller andra företag. Den samhällsekonomiska lönsamheten beräknas till åtta miljoner kronor efter två år.

Svanenmärkt projekt med gröna tankar

Projektet är Svanmärkt och vi tillämpade Grön byggprocess. Vi anpassade många aspekter av inomhusmiljön och energiprestandan: bostäderna har snålspolande kranar och duschar samt vitvaror i energiklass A+. Det sker också individuell mätning av el och varmvatten.

Husen har ventilation med FX-system med återvinning genom värmepump på frånluften bakom radiator. Återvinningen från värmepumpen används till varmvatten och uppvärmning. Spetsvärmen är fjärrvärme.

Vi vidtar även lokala åtgärder för omhändertagande av dagvatten; på innergårdarna finns en så kallad "Rain Garden" som är en planteringsyta med vattenspegel av dagvatten.

Hållbarhetsstrategi som utmanar tankar om utanförskap

Skanska Nya Hem i Göteborg har tagit fram en social hållbarhetsstrategi som svar på samhällets utmaningar inom sysselsättning och utanförskap. Vi har inlett ett systematiskt arbete med praktikplatser och studiebesök inom bostadsprojekten. Örgryte Torp är ett av de första projekten där det arbetet omsätts i praktiken.

- Vi ville bidra till att svetsa samman staden genom att jobba med integration. Så här hoppades vi kunna skapa ringar på vattnet och inspirera andra byggare att göra samma sak, alla måste hjälpas åt för att bygga ett bättre samhälle. Skanska har som vision vara en förebild i näringslivet så våra satsningar inom social hållbarhet i bostadsprojekt i Göteborg låg helt i linje med det, säger Lars Henriksson, Skanska Nya Hems regionchef.

En språngbräda till jobb: praktik- och lärlingsplatser

Den ena delen av arbetet innebar riktade arbetsmarknadsinsatser på individnivå. Att ge möjlighet till yrkeslivserfarenhet, språkutveckling och bättre chanser till en framtida anställning genom praktikplatser, lärlingsanställningar och sommarjobb.

I Örgryte Torp valde vi att fokusera på temat kultur, mångfald och integration. Målgruppen för insatsen var utrikesfödda familjeförsörjare utan arbete. Skanska ville ge dem en chans till arbetslivserfarenhet och därmed hjälpa dem få in en fot i branschen. Stort fokus lades på språkutveckling – en viktig förutsättning för integration.

- Vi tror på att våra projekt gör skillnad. Vi kan inte göra allt men alla kan göra något. Säg att Skanska hade 40 arbetsplatser här och gav en arbetslös trebarnsförälder plats på varje bygge, det skulle betyda att 120 barn kunde åka med på skolutflykten, säger Lars Henriksson.

De som tas in får handledning, jobbcoaching och intervjuträning: allt för att öka chansen att praktiktiden övergår i ett jobb. Harvin Ali har praktiserat som arbetsledare i Örgryte Torp men fick anställning hos Skanska efter halva praktiktiden.

- Jag är överlycklig att jag har ett mål att gå mot, första steget är verkligen taget. Jag trivs bra med hur organisationen fungerar, hur bra man har det som anställd med möjlighet till kurser och utveckling. Vägen till en anställning har inte varit lätt, så att få den här lättnaden att jag verkligen står någonstans och kan utveckla mig själv – det är jätteviktigt för mig, säger Harvin Ali.

Inspirera och motivera flera: föreläsningar och studiebesök

Den andra riktningen inom social hållbarhet var att bredda rekryteringsbasen till byggbranschen, att nå ut till en större grupp människor i samarbete med skolor och sociala organisationer. Att skapa framtidstro, locka till branschen och visa på förebilder, ge möjlighet att ställa frågor och ta kontakt.

- Om vi ska få folk till branschen måste vi berätta hur roliga saker man gör här. Sånt ingår normalt inte i skolornas läroplan. Det kan vara tufft att hålla motivationen uppe genom utbildningen och verkligen tro på att det finns en plats för mig, men Göteborg står inför en så stor omställning att det finns arbetstillfällen som måste fyllas. Vi ville verkligen inspirera till att hålla i studierna hela vägen ut, säger Christina Ingelsten, marknadsutvecklare på Skanska Nya Hem i Göteborg.

Skanska genomförde inspirationsföreläsningar i skolor och tog emot studiebesök på bygget flera gånger under byggtiden.  Föreläsningarna innehöll utbildning, exempelvis i hur byggprocessen går till från markplätt till färdigt kvarter. En av dem som lyssnade var Adolfo Rodriguez, som utbildade sig till golvläggare på Movant.

- Det var spännande. Skanska kommer att bygga massor och det är det jag ville fixa med min utbildning, en framtid med jobb. Jag är 40 år gammal så det här är kanske min sista chans att få ett yrkesbevis. Golvläggare är ett nytt yrke för mig, jag tycker det är spännande och roligt. Jag valde det för att det finns jobb, jag tror att det blir bra.

Konsttävling

Som en del i arbetet med att väva in värden som hållbarhet, kultur och mångfald anordnade Skanska Nya Hem en konsttävling i Örgryte Torp. Tävlingen hade många bottnar: social hållbarhet, trivsel och delaktighet. Här fick de boende själva vara med och avgöra hur deras kvarter skulle förvandlas från en samling hus till en trivsam plats med tydlig identitet.

Åttio konstnärer lämnade in sina bidrag och två verk har valts ut av en proffsjury och de boende. Husens fem entréer ska prydas med glaskonst och en bronsstaty uppförs i bostadsområdet. För Skanska var tävlingen en del av hållbarhetsarbetet, ett sätt att skapa värden som berikat staden långt efter att bostaden såldes och nyckeln var överlämnad.

- Vi ville vara delaktiga i utvecklingen av staden och leva upp till visionen som Göteborg satt upp.  2016 var det extra fokus på konst och kultur inför Göteborgs 400-årsjubileum, vår tävling var del av den satsningen. Vi är en långsiktig bostadsaktör som vill bidra till samhällsvärde samtidigt som vi levererar bostäder till våra kunder, så detta var viktigt för oss säger Lars Henriksson.

Statens Konstråd uttrycker det så här: Offentlig konst skapar en känsla av plats och utrymme, och gör människor mer medvetna om sina miljöer och mer intresserade av att bevara dem. Väl gestaltade offentliga miljöer och möjlighet till inflytande i gestaltningen, påverkar människors trygghet, gemenskap och delaktighet.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading