c

Anläggningsprojekt

Erfarenhet från tusentals anläggningsprojekt hjälper oss på Skanska att skapa värde. Vi bygger anläggningar som vindkraftverk, kajer, hamnar, värmeverk, reningsverk och tyngre betongkonstruktioner.

Vi kanske är mest kända för stora hamn-, bro- eller vindkraftsprojekt men vi hjälper dig även med mindre uppdrag.

Projektet styr projektgruppen

Varje projekts unika förutsättningar och kundens krav styr hur vi sätter samman projektgruppen.

Anläggningsprojekt kräver erfarenhet, kunskap och samordning. Det kan vi på Skanska erbjuda dig. Eftersom vi finns i hela landet, har vi kunskap om lokala förhållanden.

Våra experter inom geoteknik beräknar hur marken behöver förstärkas och hur vi genomför säkra schakter. Med hjälp av teknikexperter hittar vi nya lösningar som ger ett bättre slutresultat för kunden och som skonar miljön. 

Några av våra projekt

Gamlestaden, Göteborg

Ny knutpunkt för kollektivtrafiken

Vi på Skanska bygger ut stadsdelen med spårväg, nya broar, en kajanläggning och hållplatser. Arbetet pågår på gammal kulturhistorisk mark. 

Telia Backbone, Örebro – Luleå

Säker uppkoppling i norra Sverige

Sveriges längsta arbetsplats har stamfibernätet Telia Backbone kallats. Vi har lagt fiber från Örebro till Luleå vilket innebär 120 mil. 

Trelleborgs hamn, Trelleborg

Utökad kapacitet för Sveriges näst största hamn

Hamnen flyttar för att kunna ta emot större färjor och bereda plats för bostäder. Vi har anlagt det nya färjeläget i nära samarbete med kunden. 

Senast uppdaterad: 2017-03-20